Palvelukeskus

Järjestämme sairaanhoitopiirin ja sen yhteistyökumppaneiden tarvitsemat tukipalvelut kustannustehokkaasti. Tuotamme hoitotoiminnan tarvitsemat puitteet ja tuemme siten asiakkaidemme onnistumista potilastyössä sekä yhtymähallintoa johtamisessa.

Palvelukeskukseen kuuluu seitsemän vastuualuetta, joilla työskentelee noin yhdeksänsataa ammattilaista. Toimialan vahva osaaminen takaa asiakkaillemme laadukkaat, oikea-aikaiset, sujuvat ja virheettömät tukipalvelut, turvallisuus varmistettuna.

Vastuualueet

Ruokapalveluihin kuuluvat

 • potilasruokailu
 • henkilöstöruokailu

Sairaala- ja välinehuoltoon kuuluvat

 • puhtaanapito
 • välinehuolto
 • vaatehuolto

Toimitilojen palveluihin kuuluvat muun muassa

 • rakennuttaminen
 • kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpito

Tietohallinnon ja teknologian palveluihin kuuluvat muun muassa

 • tietojärjestelmäpalvelut
 • puhelin-, työasema- ja tietoliikennepalvelut
 • laitetekniikka
 • tietopalvelut
 • asiakirja- ja arkistohallinto
 • potilaskertomusasiat

Henkilöstö- ja asiakaspalveluihin kuuluvat muun muassa

 • palvelussuhdeasiat
 • täydennyskoulutus
 • rekrytointipalvelut
 • asiakaspalvelut

Talous- ja laskentapalveluihin kuuluvat

 • tilinpäätökset ja välitilinpäätökset
 • laskutus
 • talousarvion valmistelu
 • kirjanpito

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksen palveluihin kuuluvat:

 • kehitys- ja innovaatiopalvelut
 • tutkimuspalvelut

Sairaanhoitopiirin materiaalipalvelut, kuten kuljetukset ja hakinnat hoitaa Tuomi Logistiikka Oy, työterveydenhuollon palvelut Tullinkulman Työterveys Oy.

Vastuuhenkilöt

Palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola

Vastuualuejohtaja, ruokapalvelujohtaja Virpi Kemi
Vastuualuejohtaja, sairaalahuoltopäällikkö Hannele Heino
Vastuualuejohtaja, vs. kiinteistöjohtaja Juhani Jauhiainen
Vastuualuejohtaja, sairaalainsinööri Juha Aalto
Vastuualuejohtaja, rekrytointipäällikkö Päivi Järvinen
Vastuualuejohtaja, laskentapäällikkö Mikko Hannola
Vastuualuejohtaja, innovaatiojohtaja Matti Eskola