Osaamisen kehittämisyksikkö

Järjestämme ja tuotamme sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksia. Neuvomme terveysalan opiskelijoita ohjattuun harjoitteluun ja opinnäytetöihin liittyvissä kysymyksissä sekä huolehdimme audiovisuaalisesta viestinnästä.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • täydennyskoulutustilaisuuksien suunnittelu, järjestäminen ja tuottaminen lähi- tai verkkokoulutuksena
  • sairaanhoitopiirin meeting- ja muiden koulutustilaisuuksien järjestäminen videolähetyksinä
  • ohjaukseen ja perehdytykseen liittyvien videointipalvelujen tuottaminen
  • terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun, työssä oppimisen ja opinnäytetöiden koordinointi
  • henkilöstön kehittämisen tietojärjestelmien ylläpitäminen ja kehittäminen
  • simulaationa toteutettava toiminnallinen oppiminen

Suunnittelemme ja järjestämme monimuotoista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle organisaatiomme ja yhteistyökumppaneidemme toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Koulutuspäällikkö Katja Luojus

Asiantuntijat

Toimistosihteeri Taina Paronen
Koulutussihteeri Anne Oijennus
Koulutussuunnittelija Anne Mäenpää
Koulutussuunnittelija Hanna Raunio
Opetusylihoitaja Susanna Teuho

Koulutuskoordinaattori  Marika Hoivassilta
Koulutuskoordinaattori Irene Hynninen
Koulutuskoordinaattori Sami Lahdenmäki
Koulutuskoordinaattori Irma Makkonen
Koulutuskoordinaattori Katri Mure
Koulutuskoordinaattori Katariina Paavilainen
Koulutuskoordinaattori Anu Salhoja
Koulutuskoordinaattori Sari Vehmas
Koulutuskoordinaattori Ninni Viitala

Av-sihteeri Jani Immonen
Av-sihteeri Jouni Kainukangas
Av-sihteeri Jarkko Salomaa

Terveysalan ohjatun harjoittelun koordinoijat

Kirurgian koulutuskeskus