Osaamisen kehittämisyksikkö

Järjestämme ja tuotamme sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksia. Neuvomme terveysalan opiskelijoita ohjattuun harjoitteluun ja opinnäytetöihin liittyvissä kysymyksissä sekä huolehdimme audiovisuaalisesta viestinnästä.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • täydennyskoulutustilaisuuksien suunnittelu, järjestäminen ja tuottaminen lähi-, etä- tai verkkokoulutuksina
  • sairaanhoitopiirin meeting- ja muiden koulutustilaisuuksien järjestäminen videolähetyksinä
  • ohjaukseen ja perehdytykseen liittyvien videointipalvelujen tuottaminen
  • terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun, työssä oppimisen ja opinnäytetöiden koordinointi
  • henkilöstön kehittämisen tietojärjestelmien ylläpitäminen ja kehittäminen
  • simulaationa toteutettava toiminnallinen oppiminen

Suunnittelemme ja järjestämme monimuotoista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle organisaatiomme ja yhteistyökumppaneidemme toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Henkilöstön kehittämispäällikkö Helena Jatkonen

Asiantuntijat

Koulutussuunnittelija Anne Mäenpää
Opetusylihoitaja Susanna Teuho

Koulutussihteeri Anne Oijennus
Toimistosihteeri Taina Paronen

Koulutuskoordinaattori Marika Hoivassilta
Koulutuskoordinaattori Irene Hynninen
Koulutuskoordinaattori Sami Lahdenmäki
Koulutuskoordinaattori Jani Lappalainen
Koulutuskoordinaattori Matleena Lehtonen
Koulutuskoordinaattori Irma Makkonen
Koulutuskoordinaattori Katariina Paavilainen
Koulutuskoordinaattori Sari Pelttari
Koulutussuunnittelija Hanna Raunio
Koulutuskoordinaattori Anu Salhoja
Koulutuskoordinaattori Heidi Viillos
Koulutuskoordinaattori Ninni Viitala

Av-sihteeri Jani Immonen
Av-sihteeri Anu Plym
Av-sihteeri Jarkko Salomaa
Toimistosihteeri Jouni Kainukangas

Kirurgian koulutuskeskus