Osaamisen kehittämisyksikkö

Järjestämme ja tuotamme sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksia. Neuvomme terveysalan opiskelijoita ohjattuun harjoitteluun ja opinnäytetöihin liittyvissä kysymyksissä sekä huolehdimme audiovisuaalisesta viestinnästä.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • täydennyskoulutustilaisuuksien suunnittelu, järjestäminen ja tuottaminen lähi- tai verkkokoulutuksena
  • sairaanhoitopiirin meeting- ja muiden koulutustilaisuuksien järjestäminen videolähetyksinä
  • ohjaukseen ja perehdytykseen liittyvien videointipalvelujen tuottaminen
  • terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun, työssä oppimisen ja opinnäytetöiden koordinointi
  • henkilöstön kehittämisen tietojärjestelmien ylläpitäminen ja kehittäminen
  • simulaationa toteutettava toiminnallinen oppiminen

Suunnittelemme ja järjestämme monimuotoista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle organisaatiomme ja yhteistyökumppaneidemme toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Koulutuspäällikkö Katja Luojus

Asiantuntijat

Koulutussuunnittelija Anne Mäenpää / koulutusten suunnittelu
Koulutussuunnittelija Hanna Raunio / verkkokoulutusten suunnittelu
Koulutussihteeri Sami Lahdenmäki / koulutusjärjestelyt
Av-sihteeri Mika Martikainen / videotuotanto
Av-sihteeri Jarkko Salomaa / videoviestintä
Av-sihteeri Jani Immonen / multimediatuotanto
Koulutuskoordinaattori Mira Perämäki / Love-koulutus
Koulutuskoordinaattori Irene Hynninen / elvytys- ja simulaatiokoulutukset, Taito-keskuksen tilavaraus ja koulutukset
Koulutuskoordinaattori Outi Aalto / kehityskeskustelut, koulutuskalenterin järjestelmähallinta, osaamisen arviointi

Terveysalan ohjatun harjoittelun koordinoijat

Kirurgian koulutuskeskus