Kun sairastut - ohjeita henkilökunnalle

 • Työntekijällä on mahdollisuus äkillisesti sairastuessaan olla poissa työstä omalla ilmoituksella 1–3 päivää.
 • Työterveyshoitajat ja terveyskeskusten terveydenhoitajat/sairaanhoitajat voivat kirjoittaa vastaanotollaan sairauslomaa äkillisissä sairaustapauksissa 1–5 päivää. Työkyvyttömyyden mahdollisesti jatkuessa työntekijän tulee hankkia siitä lääkärintodistus.
 • Lääkärin kirjoittamaa sairauslomaa voi jatkaa vain lääkäri, vaikka työkyvyttömyyden syy olisi muuttunut.
 • Ulkopuolisen lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittama sairauslomatodistus on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä palkkahallintoon. Jos työkyvyttömyyden aiheuttaja on tapaturma, mukaan on liitettävä tieto, onko kyseessä työ-, vapaa-ajan- tai liikennetapaturma.
 • Mikäli todistusta ei ole ilman hyväksyttävää syytä toimitettu työnantajalle viikon kuluessa todistuksen allekirjoituspäivämäärästä lukien, on sairausloman ensimmäinen päivä KVTES:n määräysten mukaan palkaton.
 • Viranhaltijan/työntekijän sairastuessa vuosiloman tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana ilmoitus on tehtävä viivytyksettä esimiehelle. Lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön todistus työkyvyttömyydestä toimitettava työnantajalle osoitteella:
  • Monetra Pirkanmaa Oy, Palkat/PSHP, PL 1003, 33101 TAMPERE
   tai
  • sisäisessä postissa osoitteella: Monetra Pirkanmaa/Lääkärintodistukset/Pshp