Tietohallinto ja teknologia

Vastaamme tietojärjestelmäpalveluiden, tieto- ja viestintäteknologian palveluiden sekä lääkintätekniikan palveluiden järjestämisestä ja ohjauksesta. Palvelukokonaisuutta kuvataan myös lyhenteellä ICMT-palvelut. Lisäksi huolehdimme sairaanhoitopiirin tietoturvallisuudesta, tietosuojasta sekä potilasasiakirja- ja kirjaamopalveluista.

Palveluiden tuotannosta vastaa pääsääntöisesti in house -yhtiö Istekki Oy.

Tietohallintopalveluiden yksikön tärkeimpänä tehtävänä on järjestää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmiin, kuten potilastietojärjestelmiin, liittyvät palvelut. Tietohallintopalvelut järjestää myös hallinnollisten asiakirjojen ja potilasasiakirjojen hallinnan sekä kirjaamoon liittyvät palvelut.

Tietopalveluissa huolehditaan tilastointiin ja raportointiin liittyvistä tehtävistä. Tietohallintopalveluiden alaisuudessa toimiva projektitoimisto toimii sairaanhoitopiirin ICT -kehittämishankkeiden toimeenpanijana ja projektisalkun hallinnoijana. Tietohallintopalveluissa työskentelee myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen roolin tietosuojavastaava.

Tieto- ja viestintäteknologian yksikkö huolehtii sairaanhoitopiirin ICMT-infraan eli perustietotekniikkaan, tietoliikenteeseen, puheviestintä- ja hoitajakutsuratkaisuihin sekä AV-tekniikkaan liittyvistä palveluista.

Lääkintätekniikan yksikkö järjestää sairaanhoitopiirin lääkintälaitteiden ylläpito-, viankorjaus- ja huoltopalvelut. Lisäksi lääkintätekniikan yksikkö tarjoaa asiantuntijapalveluita lääkintälaitteiden sekä -järjestelmien hankintoihin, integrointeihin, kyberturvaan ja lainsäädäntöön. Yksikkö järjestää palvelut myös keittiön ja välinehuollon laitteistolle.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, sairaalainsinööri Juha Aalto
Tietohallintopalvelut, tietohallintopäällikkö Aki Jokinen
Tieto- ja viestintäteknologia, sairaalainsinööri Markus Markkinen
Lääkintätekniikka, sairaalainsinööri Jarno Peltokangas