Kirjaamo

Avaamme ja rekisteröimme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tai Tampereen yliopistollisen sairaalan nimissä saapuvan ja lähtevän hallinnollisen postin. Hallinnolliseen postiin kuuluvat esimerkiksi toimien ja virkojen hakemusasiakirjat.

Potilaisiin liittyviä tietoja ei anneta sähköpostitse. Pyydämme osoittamaan potilaita koskevat tiedustelut suoraan hoitavaan yksikköön ja potilaslaskutusta koskevat tiedustelut potilastoimistoon.

Yksittäisiä asioita ja asiakirjoja koskevat tietopyynnöt tulee lähettää kirjaamoon kirjallisesti joko kirjeellä tai sähköpostitse. Mainitse pyynnössä selkeästi nimesi, yhteystietosi ja asia, jota viesti koskee.

Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9 - 14.30. Sähköpostiosoite on kirjaamo (at) pshp.fi

Vastuuhenkilö

Arkistopäällikkö Jukka Nyyssönen