Toimitilat

Vastaamme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kiinteistöistä, rakennuksista ja rakennetusta ympäristöstä sekä järjestämme ja tuotamme näihin liittyvät asiantuntija- ja ylläpitopalvelut.

Toimitilapalveluista vastaavat tiiviissä yhteistyössä kiinteistö-, rakennuttamis- ja tilapalveluyksiköt.

Kiinteistöyksikön tehtäviin kuuluvat kiinteistöjen ja tilojen hallinnointi sekä kehittäminen. Kiinteistöyksikkö tarjoaa asiantuntijatukea mm. asiakkaidemme tarveselvitysten ja toiminnallisten suunnitelmien laadintaan.

Rakennuttamisyksikkö vastaa sairaanhoitopiirin investointisuunnitelman mukaisten rakennushankkeiden rakennuttamisesta yhteistyössä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kanssa.

Tilapalvelut vastaa sairaaloiden toimintaympäristön kunnossapidosta, olosuhteista ja turvallisuudesta. Tilapalvelut ylläpitää kiinteistöjen teknisiä järjestelmiä ja tuottaa sairaaloiden osastoille pienkorjauksia ja remontointitöitä. Yksikön vastuulla on myös sairaaloiden energiahankinta.

Vastuuhenkilöt

Toimitilat
Vastuualuejohtaja, kiinteistöjohtaja Petri Laurikka

Kiinteistöyksikkö
Kiinteistöpäällikkö Saara Vänskä

Rakennuttaminen
Sairaalainsinööri Ari Kulmala
Hankekoordinaattori Jenni Summanen

Tilapalvelut
Sairaalainsinööri Jarno Virolainen