31.3.2016 klo 12.58 Markus Näriäinen, sairaalainsinööri

R-rakennuksen laajennuksen työmaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä viedään läpi vuosittain kymmeniä rakennushankkeita, joiden kirjo vaihtelee pienistä yhden huoneen remonteista parhaillaan käynnissä olevaan Etupihahankkeeseen. Kussakin hankkeessa on omat erityispiirteensä, mutta siitä huolimatta systemaattinen projektinhallinta on aivan keskeinen osa jokaisen hankkeen onnistumista.

Sairaalassa rakentaminen on projektitoimintaa

Rakennuttaminen eli rakennushankkeiden ohjaaminen ja johtaminen on projektiluontoista työtä. Projektilla on aina alku ja loppu, mikä erottaa projektin alati käynnissä olevasta prosessista. Tehtaassa liukuhihnaprosessi voi tuottaa miljoonia autoja ja sairaalassa hoitoprosessien läpi käy läpi lukemattomia hyvin hoidettuja potilaita.

Rakentamisessa on kuitenkin tyypillistä, että olosuhteet, organisaatiot, tarpeet ja menetelmät muuttuvat ja vaihtuvat hankkeitten päättyessä ja uusien alkaessa. Uudessa projektissa on usein mukana aivan uusia ihmisiä: suunnittelijoita, urakoitsijoita, käyttäjiä… Lisäksi sekä tekniset ratkaisut että toiminta tiloissa kehittyvät koko ajan. Erityisesti sairaalamaailmassa kehitys on juuri nyt huiman nopeaa.

Sairaalarakentamisessa korostuu vielä se, että eri työmaiden ympärillä tapahtuvan sairaalatoiminnan luonne vaihtelee ja vaikuttaa paljolti siihen, paljonko toiminta kestää työmaasta aiheutuvaa häiriötä. Toimistohuoneiden lähellä on tavallisesti helpompi rakentaa kuin leikkaussalien. Häiriöiden minimointi vaikuttaa töiden aikataulutukseen ja työmenetelmien valintaan ja ohjaa sitä kautta koko projektin hallintaa.

Yleiset toimintamallit ja tiedon jakaminen

Jotta tästä kaikesta voidaan selvitä, on rakennusalalla käytössä yleisiä sopimusehtoja ja toimintamalleja. Pyörää ei siis tarvitse keksiä kokonaan uudestaan jokaisessa projektissa. Yleiset sopimusehdot, yleisesti käytettävät eri osapuolten tehtäväluettelot ja yleistä laatutasoa kuvaavat dokumentit antavat hyvän selkänojan yhteiselle toiminnalle rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken.

Sairaalan tukipalvelujen henkilökunta on myös tehnyt sairaalan teknisistä erityisvaatimuksista kirjalliset ohjeet uusien tilojen suunnittelua ja remontteja silmälläpitäen. Projektikohtaisesti arvioidaan lisäksi kunkin projektin erityispiirteet ja ne kuvataan kirjallisesti kaikkien tietoisuuteen esimerkiksi Urakkaohjelma- tai Turvallisuusasiakirja-nimisiin dokumentteihin.

Ylipäänsä kaikki relevantti projektin kulkuun vaikuttava tieto on hyvä saattaa kaikkien asianosaisten tietoisuuteen. Tietoa rakennusprojekteissa liikkuu todella paljon ja yhtenä haasteena on välittää oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Yhteisenä työkaluna tiedon jakelussa käytetään internetin kautta käytettävää projektipankkia, jonne tallennetaan projektin suunnitelmat, kokousmuistiot ja muu hyödyllinen materiaali.

Ongelmiin varautuminen ja nopeat päätökset

Rakennusprojektien monimuotoisuudesta johtuen ihan kaikesta ei kuitenkaan ole edes mahdollista sopia etukäteen. Työmailla tulee vastaan asioita, joita ei ole etukäteen huomioitu. Esimerkiksi korjausrakennusprojekteissa voivat piilossa olleet rakenteet olla todellisuudessa erilaisia kuin niitä kuvaavissa vanhoissa piirustuksissa. Jos tällaisia yllätyksiä aavistellaan jo projektin suunnitteluvaiheessa, voidaan niidenkin varalle sopia menettelytapoja.

Aina silloin tällöin yllätyksiä on kuitenkin ratkaistava työmaalla ja nopein päätöksin. Kokeneelta projektinvetäjältä päätökset voivat tulla selkäytimestä, mutta kokemattomampi voi joutua tuumaamaan ja selvittämään asioita ennen päätöstä. PSHP:n rakennuttajilla on yhteinen kahvipöytä, jonka äärestä onneksi löytyy usein ratkaisuja. Työyhteisön tuki on erittäin tärkeää rakennuttamisessa.

Projektit osana suurempaa kokonaisuutta

Projektinhallinnan edellytykset lähtevät oikeastaan vielä suuremmasta kokonaisuudesta, projektisalkun hallinnasta – siitä että projektien muodostama kokonaisuus on hallinnassa. Vain siten voidaan aikatauluttaa kukin projekti järkevästi ja kohdistaa sille riittävät resurssit. Hyvä projektisalkun hallinta auttaa myös yhdistämään ja sovittamaan yhteen samoilla suunnilla kampuksen eri kolkissa toteutettavia projekteja. Kun kokonaisuus on hallinnassa, yksittäisten projektien johtaminen on helpompaa, sujuvampaa ja mielekkäämpää. Suuntaviivat ja realiteetit ovat silloin selvillä.

Kullakin projektilla on se tavoite, että sairaalasta saadaan tehtyä aina vähän parempi paikka siellä työskenteleville ja siellä asioiville. Projekti on onnistunut, kun tämä tavoite täyttyy sovitussa aikataulussa, vähin häiriöin, taloudellisissa raameissa ja hyvässä yhteistyössä ihmisten kesken.

Tagit

ajoneuvonosturi akustiikka anestesiaylilääkäri arjen rutiinit arkisto arkistointi Arvo Ylpön katu asiakaslähtöisyys asiakasnäkökulma asiantuntija automaatio data- ja puhelinyhteydet edistyminen ehdotussuunnittelu energia energiahuolto energiatehokkuus ennakkomuutto erikoisprojekti Etupiha etupihahanke haastava haasteet hankesuunnittelu happiasema happiliitäntä harjakaiset harjannostajaiset henkilöstöresurssit heräämö historia hoitajakutsujärjestelmä hulevesipumppaamo häiriöttömyys insinööri invamitoitus jatkuva oppiminen joulupukki juhlavuosi julkinen sektori jätehuolto jäähdytys kaukokylmä kaupunkikuva kenguru keskussairaala ketteryys kiinteistötekniikka kilpailuttaminen tilaajavastuu kilpailutus koekäyttö koordinointi kulkuoikeudet kulkureitti kumppanuus käyttäjä käyttäjäpalaveri käyttöönotto laajennus lapset lasten ja nuorten keskus lasten oikeudet lastensairaala led-valo liikenne liikennejärjestelyt liikenneverkko lomakausi L-rakennus lumipeite lvi maakaasu maakunta Maakuntien tilakeskus maankaivu mallihuone mallitila monitilatoimisto muuntojoustavuus muurauslasta muutos muutto muuttosuunnittelu naistenpäivä nostotyö nosturi nuoret paineilmaliitäntä palvelumuotoilu palvelupolku perehdytys pihatyöt Pitkäniemi poikkeusjärjestelyt Pomppis-kenguru portaat potilaan sängynpäätymalli potilassängynpääty projekti projektikoordinaattori projektikulttuuri projektinhallinta projektipankki projektipäällikkö projektisalkku projektisihteeri prosessi puhelinkoppi pysäköintihalli päivystys pääkeskus pöytäkirja raitiotie rakennusala rakennusautomaatio rakennushanke rakennushankkeet rakennusliike rakennusten purkaminen rakennuttajatoimisto rakennuttaminen rakentaminen rakentaminen sairaalassa remontointi remontti riskit sairaala-alue sairaalarakennus sairaalatoiminnan jatkuvuus saneeraus sosiaalitilat sote Suomi 100 vuotta suunnittelija suunnittelu sydänsairaala sähkö sähkökatko sähköliitäntä sähköverkko takuuaika talotekniikka talotekniset järjestelmät tarkastus tarveselvitys Tays Tays uudistamisohjelma Taysin etupiha tehosteväri tekniikkareititys tekninen asiakirjahallinta tiedonkulku tietomallisuunnittelu tilaratkaisut tippateline toiminnallinen suunnittelu toimintaympäristö toimistotilaperiaatteet toimistotilat toimitilahallinto toimitilakonsepti toimitilat toimitilat-vastuualue torninosturi toteutussuunnittelu toukokuu turvallisuus turvallisuusasiakirja tuuli työhyvinvointi työllisyys työmaa työmaita työnjohtaja työyhteisön tuki ulkotyöt urakka urakkaohjelma uudisrakennus uudisrakentaminen uudistaminen uudistamisohjelma valaistus valinnanvapaus valmistelut VALO valtiovalta valvoja varavoima varavoima-asema webbikamera vesihuolto vesikatto vieraat virtuaalimatka wlan vuosipäivä yhteistyö yleissuunnittelu äänimaailma