5.7.2018 klo 10.34 Projektikoordinaattori Jenni Summanen

Rakennuttaminen vaatii sopimustekniikkaa, viestintää ja vastuunkantoa

Rakennuskanta on maamme tärkein kansallisomaisuus, lukee Rakennuttaminen-teoksen alussa. Uudis-, täydennys- ja korjausrakentaminen korostuvat myös sairaalassa. Sairaalan ydintoiminta ja asiakas ovat lähtökohtana rakennuttamispalveluiden toiminnalle.

Uusi hankintalaki toi muutoksia julkisten hankintojen kilpailuttamiseen. Kilpailuttaminen on haastavaa. Kilpailutus- ja sopimusvaiheissa huomioidaan erilaiset vastuut. Muun muassa päätoteuttajan vastuut ovat rakennuttajalla, jos päätoteuttajaa ei nimetä erikseen. Mikäli rakennuttaja ei nimeä päätoteuttajaa, on pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja rakennustöidenkin aikana rakennuttaja itse.

Päätoteuttajan on huolehdittava muun muassa työntekijäin perehdytyksestä, turvallisuus- ja aluesuunnittelusta sekä työn turvallisesta toteuttamisesta. Hän huolehtii niin ikään työmaatarkastuksista, harmaan talouden torjunnasta ja turvallisuustoiminnasta yhteisellä työpaikalla. Hänen vastuullaan on myös työntekijäluettelo, tunnistekortti, tilaajavastuu ja ulkomaalaisten työnteko-oikeuden varmistaminen.

Yhteinen työpaikka

Yhteisen työpaikan käsite määritellään Työturvallisuuslaissa (738/2002, 49 §). Yhteisellä työpaikalla on yksi pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja. Siellä toimii samanaikaisesti tai perättäin useampi työnantaja tai työnantajan lisäksi vähintään yksi itsenäinen työnsuorittaja. Eri toimijoiden suorittamat tehtävät voivat vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen.

Sopimuksessa urakoitsijat sitoutetaan käyttämään kuvallista henkilökorttia, josta on veronumero nähtävissä, mikä on yksi edellytys yhteisellä työmaalla toimiessa. Yksikkömme teettää käytännössä ainoastaan rakennusurakoita ja pääsääntöisesti niissä on mukana useampi työntekijä, jolloin työskentely tapahtuu yhteisellä työpaikalla. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että hankkeissamme pääurakoitsija on aina nimettynä. Pääurakoitsija saattaa olla myös joku muu kuin rakennusurakoitsija.

Tilaajalla lakiin perustuva vastuu

Sopimusvaiheessa valvomme tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden suorittamista.  Seuraamme tilaajavastuulain noudattamista projektinhallintaohjelmistolla, joka on integroitu tilaajavastuu.fi -järjestelmään. Omalla vastuullani on kuukausittainen urakkatietojen toimittaminen verohallinnolle projektinhallintajärjestelmämme kautta.

Hankkeistamme useimmat ylittävät verohallinnon asettaman 15 000 euron rajan, vaikka se onkin hankkeen sisällä urakoitsijakohtainen, joten kuukausittain riittää ilmoitettavaa.

Rakennuttamisessa on erilaisia hankemuotoja, tarjousten hankintatapoja, urakkahinnan maksuperusteita sekä sopimussuhteita erilaisissa urakoissa. Kunnallisella puolella tuntuu erilaisten kilpailutusmuotojen valinta olevan hyvin rajattua. Tämä siitä syystä, että tarjoajia ei välttämättä ole riittävästi ja kilpailutukselle annettu aikataulu on usein liian tiukka muiden kilpailutusmuotojen hyödyntämiseksi.

Hankinnoissa, joissa itse olen ollut tähän mennessä mukana, olemme käyttäneet pääsääntöisesti perinteisiä pääurakoitsija-, sivu-urakoitsija- tai kokonaisurakkamalleja. Useat urakat ovat kooltaan sen verran pieniä, että tämä urakkamalli toimii näissä hyvin.

Sairaalan toimittava turvallisesti urakoinninkin aikana

Viestintä on merkittävää kaikissa hankkeissa. Tiedon tarvitsijat ovat joko omasta organisaatiostamme tai eri yksiköistä, esimerkiksi tietohallinnosta, laite- ja viestihuollosta ja sairaalan osastojen henkilökunnasta. Sairaalan perustoiminta ei saa vaarantua urakoinnin aikana. Viestinnän tulee olla selkeää ja ajantasaista. Urakoitsijan yhteyshenkilö tulee olla potilaista huolehtivalla henkilökunnalla tiedossa.

Toimivan sairaalan keskellä tehtävissä remonteissa tulee tilanteita, jolloin urakka saatetaan joutua keskeyttämään potilasturvallisuuden vuoksi. Tällöin sairaanhoitohenkilökunnan tulee voida ottaa yhteyttä suoraan urakoitsijan edustajaan ilman erillisiä välikäsiä.

Sairaanhoidon erityistarpeet ovat sen verran poikkeuksellisia, että hankkeissa tarvitaan usein ”tulkkia”. Työpaikallamme työskentelee kolme hoitajataustaista suunnittelijaa, joiden tarkoitus on toimia ”tulkkina” sairaanhoitohenkilöstön ja rakennuttajan välillä. Mitä paremmin rakentajat ja rakennuttajat ja asiakkaat ymmärtävät toisiaan, sitä parempi on varmasti myös lopputulos.

Hyvin suunniteltu on melkein puoliksi tehty

Olen päässyt tutustumaan läheisesti myös urakoitsijan maailmaan. Merkittävään rooliin nousee yleisaikataulu, joka hyvin tehtynä toimii sopimusaikataulun pohjana. Jana-aikataulun rinnalle on suositeltavaa tehdä paikka-aikataulu, josta näkyy selkeämmin mahdollinen hukka. Aikataulua mietittäessä hanke on hyvä jakaa lohkoihin. Lohkojaottelulla on mahdollisuus poistaa hukkaa ja säästää aikaa lohkojen suoritusjärjestystä vaihtelemalla.

Hyvä aikataulu ei valmistu yhden kaikkitietävän käsistä, vaan aikataulun laatijan (pääurakoitsijan) tulee löytää paras tietämys omasta porukasta sekä urakoitsijakentästä ja hyödyntää informaatiota ja henkilöitä aikataulun laadinnassa. Rakennuttajan on tärkeää ymmärtää, mikä on hyvä aikataulu hankkeen kannalta ja näin ollen hänen tulee ymmärtää aikataulusuunnittelun perusteet. Rakennuttajan vastuu on vaatia toimivaa aikataulua ja valvoa sen toteutumista. Apuja aikataulun laadintaan ja tarkasteluun on saatavilla muun muassa rakennustuotannon ammattilaisille tarkoitetusta tietopankista eli RATU-kortistosta.

Lohkojako hahmottuu, lasketaan henkilötyötunteja, tahdistavaa kestoa ja kustannuksia. Ihan ymmärrettävää matematiikkaa!

Blogin kuva

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Tagit

ajoneuvonosturi akustiikka anestesiaylilääkäri arjen rutiinit arkisto arkistointi Arvo Ylpön katu asiakaslähtöisyys asiakasnäkökulma asiantuntija automaatio data- ja puhelinyhteydet edistyminen ehdotussuunnittelu energia energiahuolto energiatehokkuus ennakkomuutto erikoisprojekti Etupiha etupihahanke haastava haasteet hankesuunnittelu happiasema happiliitäntä harjakaiset harjannostajaiset henkilöstöresurssit heräämö historia hoitajakutsujärjestelmä hulevesipumppaamo häiriöttömyys insinööri invamitoitus jatkuva oppiminen joulupukki juhlavuosi julkinen sektori jätehuolto jäähdytys kaukokylmä kaupunkikuva kenguru keskussairaala ketteryys kiinteistötekniikka kilpailuttaminen tilaajavastuu kilpailutus koekäyttö koordinointi kulkuoikeudet kulkureitti kumppanuus käyttäjä käyttäjäpalaveri käyttöönotto laajennus lapset lasten ja nuorten keskus lasten oikeudet lastensairaala led-valo liikenne liikennejärjestelyt liikenneverkko lomakausi L-rakennus lumipeite lvi maakaasu maakunta Maakuntien tilakeskus maankaivu mallihuone mallitila monitilatoimisto muuntojoustavuus muurauslasta muutos muutto muuttosuunnittelu naistenpäivä nostotyö nosturi nuoret paineilmaliitäntä palvelumuotoilu palvelupolku perehdytys pihatyöt Pitkäniemi poikkeusjärjestelyt Pomppis-kenguru portaat potilaan sängynpäätymalli potilassängynpääty projekti projektikoordinaattori projektikulttuuri projektinhallinta projektipankki projektipäällikkö projektisalkku projektisihteeri prosessi puhelinkoppi pysäköintihalli päivystys pääkeskus pöytäkirja raitiotie rakennusala rakennusautomaatio rakennushanke rakennushankkeet rakennusliike rakennusten purkaminen rakennuttajatoimisto rakennuttaminen rakentaminen rakentaminen sairaalassa remontointi remontti riskit sairaala-alue sairaalarakennus sairaalatoiminnan jatkuvuus saneeraus sosiaalitilat sote Suomi 100 vuotta suunnittelija suunnittelu sydänsairaala sähkö sähkökatko sähköliitäntä sähköverkko takuuaika talotekniikka talotekniset järjestelmät tarkastus tarveselvitys Tays Tays uudistamisohjelma Taysin etupiha tehosteväri tekniikkareititys tekninen asiakirjahallinta tiedonkulku tietomallisuunnittelu tilaratkaisut tippateline toiminnallinen suunnittelu toimintaympäristö toimistotilaperiaatteet toimistotilat toimitilahallinto toimitilakonsepti toimitilat toimitilat-vastuualue torninosturi toteutussuunnittelu toukokuu turvallisuus turvallisuusasiakirja tuuli työhyvinvointi työllisyys työmaa työmaita työnjohtaja työyhteisön tuki ulkotyöt urakka urakkaohjelma uudisrakennus uudisrakentaminen uudistaminen uudistamisohjelma valaistus valinnanvapaus valmistelut VALO valtiovalta valvoja varavoima varavoima-asema webbikamera vesihuolto vesikatto vieraat virtuaalimatka wlan vuosipäivä yhteistyö yleissuunnittelu äänimaailma