Toimialue 4

Toimialueeseen 4 kuuluvat lastentautien, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian sekä naistentautien ja synnytysten vastuualueet.

Johto

Toimialuejohtaja Marja-Leena Lähdeaho
Toimialuejohtajan varahenkilö, HR-päällikkö Minna Naapila

Lastentautien vastuualue

Hoidamme lastentautien vastuualueella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuvia alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joiden hoito edellyttää erikoissairaanhoitoa. Lisäksi erityisvastuualueen lapset ja nuoret, joiden hoito vaativuutensa tai harvinaisuutensa takia on keskitetty yliopistollisiin sairaaloihin, lähetetään meille hoitoon. Vastuualueeseen kuuluvat lastentautien, lastenneurologian, lastenkirurgian ja perinnöllisyyslääketieteen erikoisalat.

Vastuualuejohtaja, palvelupäällikkö Päivi Leikkola
Vastuualuejohtajan varahenkilö
Ylihoitaja Susanna Teuho

Lastenpsykiatrian vastuualue

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Reija Latva
Ylihoitaja Riitta Vento

Naistentautien ja synnytysten vastuualue

Vastuualuejohtaja Riikka Niemi
Vastuualuejohtajan varahenkilö, apulaisylilääkäri Kati Tihtonen
Ylihoitaja Terhi Virtanen

Nuorisopsykiatrian vastuualue

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala
Vastuualuejohtajan varahenkilö, osastonylilääkäri Jaana Ruuska
Ylihoitaja Riitta Vento