Toimialue 4

Toimialueeseen 4 kuuluvat lastentautien, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian sekä naistentautien ja synnytysten vastuualueet.

Johto

Toimialuejohtaja Kari Nieminen
Toimialuejohtajan varahenkilö, ylihoitaja Tarja Heino-Tolonen

Lastentautien vastuualue

Hoidamme lastentautien vastuualueella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuvia alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joiden hoito edellyttää erikoissairaanhoitoa. Lisäksi erityisvastuualueen lapset ja nuoret, joiden hoito vaativuutensa tai harvinaisuutensa takia on keskitetty yliopistollisiin sairaaloihin, lähetetään meille hoitoon. Vastuualueeseen kuuluvat lastentautien, lastenneurologian, lastenkirurgian ja perinnöllisyyslääketieteen erikoisalat.

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Marja-Leena Lähdeaho
Vastuualuejohtajan varahenkilö, apulaisylilääkäri Tuija Poutanen
Ylihoitaja Tarja Heino-Tolonen

Lastenpsykiatrian vastuualue

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Reija Latva
Ylihoitaja (vs.) Kirsi Arvonen

Naistentautien ja synnytysten vastuualue

Vastuualuejohtaja Kirsi Kuismanen
Vastuualuejohtajan varahenkilö, apulaisylilääkäri Jukka Uotila
Ylihoitaja (vs) Taina Lampu

Nuorisopsykiatrian vastuualue

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala
Vastuualuejohtajan varahenkilö, osastonylilääkäri Jaana Ruuska
Ylihoitaja (vs) Kirsi Arvonen