Tiedotusyksikkö

Viestintäpalvelut

Tuemme sairaanhoitopiirin johtamista erilaisilla ulkoisen ja sisäisen viestinnän välineillä. Lisäksi autamme median edustajia tiedon ja asiantuntijoiden etsimisessä.

Vastaamme muun muassa

  • mediasuhteista
  • sidosryhmille ja henkilöstölle suunnatuista lehdistä
  • verkkoviestinnästä ja sosiaalisesta mediasta
  • markkinointiviestinnästä

Viestintä perustuu sairaanhoitopiirin strategiaan ja viestintäohjelmaan, jotka on tehty vuoteen 2016 asti. Viestintää johtaa sairaanhoitopiirin johtaja.

Vastuuhenkilö

Viestintäjohtaja Elina Kinnunen

Asiantuntijat

Viestintäasiantuntija Anna-Mari Martikainen
Viestintäasiantuntija Anni Vähälä 
Viestintäasiantuntija Paula Pasanen
Viestintäasiantuntija Marja-Leena Ruuhi
Verkkosuunnittelija Sami Viskari 

Konserniyhtiöiden viestinnästä vastaavat viestinnän yhteyshenkilöt Tekonivelsairaala Coxassa, Tays Sydänsairaalassa ja Fimlab Laboratorioissa.