Julkaistu 12.12.2016

Pirkanmaa teki ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä vastuullisuusohjelman

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ensimmäinen sairaanhoitopiiri, joka on tehnyt vastuullisuusohjelman. Ohjelma on jatkoa jo vuonna 1997 alkaneelle ympäristöasioiden hallintatyölle. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tavoitteena on olla terveydenhuollon kentällä vastuullisuuden edelläkävijä.

Vastuullisuus tarkoittaa avoimuutta, eettisyyttä sekä vastuuta päätösten ja palvelujen vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön. Sairaanhoitopiirin palvelut edistävät kestävää kehitystä, terveyttä ja yhteiskunnan hyvinvointia sekä ottavat huomioon sidosryhmien odotukset. Toiminnassa noudatetaan lakeja ja kansainvälisiä sääntöjä sekä sairaanhoitopiirin eettisiä periaatteita. Vastuullisuus on jokaisen työntekijän asia.

Sairaanhoitopiirin hallituksen maanantaina hyväksymässä vastuullisuusohjelmassa on viisi tavoitetta, jotka perustuvat eettisiin periaatteisiin ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategiaan 2016–2025:
 

  • Hyvin johdettu, kasvava palveluntuottaja (johtaminen)
  • Arvostava palvelu ja turvallinen hoito (potilashoito)
  • Hyvinvoiva työyhteisö (työhyvinvointi)
  • Kestävää kehitystä ympäristön hyväksi (ympäristö)
  • Tutkimuksen tunnettuus ja koulutuksen edelläkävijyys (opetus ja tutkimus)

Käytännön toimenpiteinä sairaanhoitopiiri tulee lisäämään muun muassa sähköisiä palveluja ja digitalisaatiota, Yliopistollisessa sairaalassa aiotaan kannustaa myös tutkimustyöhön yhä useampia. Niin ikään ohjelma kiinnittää huomiota työntekijöiden etätyön mahdollisuuksiin, potilaiden lääkehoidon turvallisuuteen sekä asiakaslähtöiseen palvelumuotoiluun.

Vastuullisuusohjelmassa jatkuu edelleen vahva ympäristönäkökulma. Sairaanhoitopiirin huomio kiinnittyy tällä kertaa muun muassa kertakäyttömateriaalien käyttöönottoon, PVC-tuotteiden vähentämiseen ja rakennusten elinkaariajatteluun.

Pitkäjänteistä työtä jo vuodesta 1997

Sairaanhoitopiirin vastuullisuusohjelma pohjautuu pitkäjänteiseen ja tulokselliseen kestävän kehityksen edistämistyöhön. Ensimmäinen ympäristöasioidenhallintajärjestelmä hyväksyttiin jo vuonna 1997. Hallintajärjestelmää päivitettiin vuosina 2001 ja 2005 ja sen avulla kehitettiin pääasiassa jätehuoltoa.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä korvattiin vuonna 2010 kestävän kehityksen politiikkaohjelmalla, joka antoi sisältöä strategian uudelle eettiselle periaatteelle, yhteiskuntavastuullisuudelle. Se sisälsi ympäristön lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä päivitti kestävän kehityksen politiikkaohjelman kaudelle 2013 – 2016. Viimeksi kuluneella ohjelmakaudella on korostunut sosiaalisen vastuun merkitys, kun kehittämisen painopisteeksi valittiin epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi. Sen eteen tehdään edelleen työtä laajalla rintamalla.