Julkaistu 29.5.2017

Pirkanmaalla hoidettiin 187 187 eri potilasta viime vuonna

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernin sairaaloissa hoidettiin viime vuonna yhteensä 187 187 potilasta. Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa toteutui lähes tavoitteen mukaisesti. Sen sijaan kiireelliseen hoitoon pääsyssä jäätiin alle tavoitteen, todetaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa vuodelta 2016. Valtuusto hyväksyi sen kokouksessaan 29.5.2017.

Sairaanhoitopiirin konserni käytti toimintaansa yhteensä 755,2 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä on 6,5 miljoonaa euroa. Investointien kokonaisbudjetti alittui lähes viidellä miljoonalla eurolla. Potilaiden hoitoon osallistui yhtiöt mukaan lukien kaikkiaan 7889 työntekijää.

– Tays on ollut useana vuonna selkeästi tuottavin yliopistosairaala Suomessa. Tämä kehitys on edelleen vahvistunut. Tuottavuuden parantamiseksi olemme tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä henkilöstön ja kuntien kanssa, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen.

Erikoissairaanhoidon potilaat ovat palvelukokemusmittarin mukaan erittäin tyytyväisiä sairaanhoitopiirin sairaaloissa saamaansa hoitoon. Yhä useampi potilas myös Pirkanmaan ulkopuolelta valitsi Taysin ja konserniyhtöt Coxan ja Sydänsairaalan hoitopaikakseen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen kokonaiskysyntä nousikin 3,5 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna.

Valinnanvapauspotilaita Pirkanmaalle tulee erityisesti Kanta-Hämeen, Vaasan, Satakunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan alueelta. Valinnanvapauden viestinnästä ja konsernin markkinointityöstä vuosien 2013-2017 aikana sairaanhoitopiiri palkittiinkin toukokuussa Kuntamarkkinoinnin Suomen mestaruudella.

– Teettämämme tutkimuksen mukaan tietoisuus valinnanvapaudesta on lisääntynyt. Myös Taysin tunnettuus on viime vuosien aikana Suomessa lisääntynyt aktiivisen viestinnän ja markkinoinnin ansiosta. Maineemme on osin jopa parempi kuin yksityisillä toimijoilla.

Valinnanvapauspotilaat ovat korvanneet oman maakunnan sisällä tapahtuneen kuntien kysynnän vähenemisen ja samalla turvanneet työtä ja toimeentuloa alueella asuvalle henkilöstölle. Sairaaloiden keskinäistä työnjakoa uudistamalla palvelujen saatavuus ja laatu on voitu turvata kaikissa sairaanhoitopiirin sairaaloissa.

– Jos yksi potilas Pirkanmaalta valitsee hoitopaikkansa muualta, kymmenen tulee tilalle, kuvaa Ihalainen valinnanvapauden suhdelukua Pirkanmaalla.