Julkaistu 16.6.2022

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen yhtenäistämistä Pirkanmaalla 1.1.2023

Aluevaltuusto käsittelee elokuussa aluehallituksen esitystä Pirkanmaan hyvinvointialueella ensi vuonna perittävistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Aluehallitus ei tehnyt esittelijän esittämiin maksuihin muutoksia. Aluehallitus hyväksyi torstaina pelastuslaitoksen valvontamaksutaksan ja maksut.

Tällä hetkellä terveydenhuollon tasasuuruisissa asiakasmaksuissa ei ole Pirkanmaalla merkittäviä kuntakohtaisia eroja. Esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksut eivät esityksen mukaan olennaisesti muuttuisi vuodenvaihteessa nykytilanteesta, sillä korotusesitykset ovat lähinnä senttejä. Sen sijaan asiakkaan maksukyvyn mukaan määrättävissä sosiaalihuollon maksuissa on ollut jonkin verran eroja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut täydentyvät syksyn 2022 aikana ja aluevaltuuston hyväksymät maksut julkaistaan syksyllä verkkosivuilla. Vammaispalvelulain kokonaisuudistus on tulossa voimaan 1.1.2023, minkä vuoksi myös vammaispalvelun asiakasmaksut tulevat päätettäviksi myöhemmin lain valmistuttua.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Aluehallituksen esityksen mukaan asiakasmaksuja voitaisiin alentaa tai jättää perimättä, jotta asiakkaalle ei synny toimeentulotuen tarvetta. Niin ikään Kela edellyttää yleensä toimeentulotuen hakijoilta alennuksen hakemista terveydenhuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin. Aluehallitus tähdensi, että myös oikeudesta maksujen alennukseen ja perimättä jättämiseen tiedotetaan Pirkanmaalla aktiivisesti.

Rekrytoinnit etenevät HR-, talous- ja hankintapalvelujen päällikkötehtäviin

Hyvinvointialueella edetään seuraavaksi tukipalvelujen ja strategisen ohjauksen ja järjestämisen yksikön päällikkötehtävien täyttöön. Tehtävät täytetään liikkeen luovutuksessa siirtyvien henkilöiden ja valmisteluhenkilöstön keskuudesta ilmoittautumismenettelyllä.

Aluehallitus määritteli torstaina kelpoisuusehdot ja avasi haettavaksi talouspalvelujohtajan, taloussuunnittelupäällikön, talouspalvelupäällikön sekä logistiikkapäällikön ja kahden hankintapäällikön virat. Henkilöstöpalveluissa täytettäväksi avattiin kuusi HR-päällikön virkaa.

Aluehallitus esittää linjattavaksi tukipalveluja

Hyvinvointialueelle siirtyy voimaanpanolain seurauksena tukipalveluita tuottavien ja sidosyksikköasemassa olevien niin kutsuttujen inhouse-yhtiöiden osakkeita Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialueen tukipalveluiden tuottaminen keskitettäisiin seuraaville yhtiöille ja muut tukipalvelut tuotettaisiin lähtökohtaisesti omana toimintana:

  • Istekki Oy: ICT-palvelut sekä lääketieteellisen tekniikan palvelut, arkistojen tietopalvelu
  • Monetra Pirkanmaa Oy: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut
  • Pirkanmaan Voimia Oy: Ruoka- ja siivouspalvelut
  • Tuomi Logistiikka Oy: Hankintojen kilpailuttamispalvelut, logistiikkapalvelut ja  ajoneuvot sekä hoito- ja yleistarvikkeet
  • Monetra Oulu Oy: Käännös- ja tulkkauspalvelut
  • Sakupe Oy: Pesula-, työ- ja liinavaatepalvelut
  • Servi Oy (Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy): Ruoka- ja siivouspalvelut

Tukipalvelujen keskittämiseen esitetään elokuussa kokoontuvalle aluevaltuustolle kuitenkin muutamia poikkeuksia. Joitakin pelastuslaitoksen huollon, ikäihmisten, lastensuojelun ja vammaishuollon laitostoiminnan palvelutuotannon työntekijöitä jäisi toistaiseksi osaksi palvelutuotantoa.

Yhtiöihin siirtyvän tukipalveluhenkilöstön kohdalla on tarkoitus tehdä kaksi liikkeen luovutusta, jolloin työntekijä siirtyisi hyvinvointialueen kautta inhouse-yhtiöön vanhana työntekijänä.

Erhola ottaa johtajaviran vastaan 1.8.2022

Aluehallitus vahvisti hyvinvointialuejohtaja Marina Erholan valinnan. Hän ottaa johtajaviran vastaan 1.8.2022. Aluehallitus hyväksyi myös johtajasopimuksen. Sopimus on julkinen sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu.

Aluehallitus nimesi torstaina hyvinvointialuejohtajan 1. varahenkilöksi konsernipalvelujohtajan ja 2. varahenkilöksi sosiaali- ja terveysjohtajan.

Kokouksessa jätettiin pöydälle ICT-tilannekatsaus ja lain mukainen otto-oikeusmenettelyasia. Ne käsitellään seuraavassa kokouksessa.