Julkaistu 27.9.2022

Aluehallitus hyväksyi lähivuosien investointisuunnitelmaesityksensä aluevaltuustolle

Aluehallitus hyväksyi eilisessä kokouksessa pöydälle jääneen investointisuunnitelmaesityksen tänään esityksen mukaan. Sen mukaan hyvinvointialueella toteutettaisiin vuonna 2023 palvelujen tuottamisen kannalta vain välttämättömät ja kiireelliset investointihankkeet. Tavoitteena on lisätä palvelujen tuottamiskykyä. Pirkanmaan hyvinvointialueen investointiesityksestä ministeriöille päättää aluevaltuusto ensi viikolla.

Hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on esityksen mukaan 307,1 miljoonaan euroa vuosina 2023-2026. Siitä ensi vuodelle kohdistuisi 96,2 miljoonaan euroa.

Vuokrakiinteistöissä korjaus-, rakentamis- ja kalustamiskulut jyvitetään tilavuokriin ja ICT-investoinneissa palvelumaksuihin, jotka kohdistuvat käyttötalouteen. Ennen vuokravaikutteisten rakennusinvestointien toteuttamista tarvitaan vielä hyvinvointialueen palvelustrategia ja siihen nojautuva suunnitelma palvelujen verkosta. Ensi keväänä tehdään myös toimitilaohjelma.

Suunnitelman mukaan lähivuosien suurimpia rakennushankkeita olisivat Taysin psykiatrian sekä lasten- ja nuortenpsykiatrian rakennushankkeet, uudistamisohjelman loppuvaiheen ensimmäinen osa sekä Kaupin yliopistollinen sote-keskus. Vuokravaikutteisista hankkeista suurimpia ovat jo rakenteilla oleva Nokian hyvinvointikeskus sekä Tampereen kehitysvammaisten asumisyksikkö ja Hatanpään sote-keskus.

Pelastuslaitoksella on suunnitteilla paloasemahankkeita mutta ensi vuodelle kohdistuu ennen muuta kalustohankintoja. ICT-hankkeissa investointeja tarvitaan muun muassa potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhdenmukaistamiseen.

Rahoituslaskelman mukaan lähivuosien lainanottovaltuus kattaa investointiohjelmassa olevat rakennushankkeet, mutta lainanottovaltuus ei riitä Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheen investointiin. Sen toteuttaminen edellyttää lainanottovaltuuden muuttamista.