Julkaistu 21.9.2022

Aluehallitus käsittelee investointisuunnitelmaa ja valitsee sairaalapalvelujen johtajan 26.9.

Pirkanmaan hyvinvointialueen lähivuosien investointisuunnitelma on maanantaina 26.9.2022 kokoontuvan aluehallituksen käsiteltävänä. Samassa kokouksessa sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajan virkaan esitetään valittavaksi toimitusjohtaja Juha Kinnunen. Kinnusella on yliopistouran lisäksi kokemusta muun muassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtamisesta.

Pirkanmaan investointiesityksestä ministeriöille päättää aluevaltuusto. Aluehallitukselle valmistellun esityksen mukaan ensi vuonna toteutettaisiin palvelujen tuottamisen kannalta vain välttämättömät ja kiireelliset investointihankkeet. Hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on esityksen mukaan 307,1 miljoonaan euroa vuosina 2023-2026. Siitä ensi vuodelle kohdistuisi 96,2 miljoonaan euroa. Vuokrakiinteistöissä korjaus- ja rakentamiskulut jyvitetään vuokriin.

Aluehallituksen esityslistalla on lisäksi seuraavia asioita:

  • Vastaus arviointikertomukseen 1.7.2021 - 31.12.2021
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen virkojen perustaminen, kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen ja täyttömenettely (tukipalvelujen tuotantojohtaja)
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön muuttaminen
  • Lausunto hallituksen esitysluonnokseen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (yliopistosairaalalisä)
  • Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (yliopistollisen sairaalan tehtävät)
  • Aluehallituksen kokousaikataulu 2023

Katso esityslista kokonaisuudessaan verkossa.