Julkaistu 20.10.2022

Aluehallitus käsittelee sote-palvelujen myöntämisperusteita ja palkkioita 24.10.


Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu maanantaina 24.10.2022. Asialistalla on muun muassa ikäihmisten ja vammaisten palvelujen myöntämisperusteet ja palkkiot sekä järjestöavustusten periaatteet.
 

Aluehallituksen esityslistalla olevat asiat:

 • Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaavan johtajaylilääkärin valinta
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaavan sosiaalihuollon johtajan viran haettavaksi julistaminen
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimus- ja kehitysjohtajan viran haettavaksi julistaminen
 • Hyvinvointialueen valvontayksikön virkojen perustaminen ja kelpoisuusehdon vahvistaminen
 • Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien
 • Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2023 lukien
 • Lapsiperheiden tukihenkilöiden ja tukiperheiden palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2023 lukien
 • Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2023 lukien
 • Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2023 lukien
 • Ikääntyneiden asumisen palveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2023 lukien
 • Kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2023 lukien
 • Ikääntyneiden lyhytaikaisen ympärivuorokautisen asumisen palvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2023 lukien
 • Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2023 lukien
 • Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2023 lukien
 • Vammaispalvelulain mukaisten tukihenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1.1.2023 lukien
 • Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja palkkioluokat 1.1.2023 lukien
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusmalli
 • Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös vuodelle 2023
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka
 • Ulkoisten palveluntuottajien hinnankorotukset ja korotusesitykset


Katso lista kokonaisuudessaan verkossa.