Julkaistu 16.8.2022

Aluevaltuusto valitsi Mika Kontion pelastusjohtajaksi ja hyväksyi esitetyt asiakasmaksut

Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi tiistaina pelastusjohtajan ja tarkastusjohtajan sekä päätti ensi vuoden asiakasmaksuista.

Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi pelastusjohtajan virkaan Mika Kontion ja varalle Teemu-​Taavetti Toivosen. Kontio työskentelee Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkönä ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen integraatiojohtajana.

Kontio totesi aluevaltuuston kokouksessa, että pelastustoimi kärsii tällä hetkellä henkilöstövajeesta, jonka laajuus koko Suomen mittakaavassa on noin 2000 henkilöä.

- Työtä on Pirkanmaallakin tehtävä henkilöstön veto- ja pitovoiman eteen. Työtä tarvitaan myös valtion rahoituksen saamiseksi tähän. Lisäksi sopimuspalokuntien toiminta on varmistettava kaikissa tilanteissa, Kontio sanoi esittäytyessään aluevaltuustossa.

Tarkastusjohtajan virkaan aluevaltuusto valitsi Jarmo Paanasen. Paananen on toiminut pitkään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastusjohtajana.

Nykyisiin asiakasmaksuihin pieniä muutoksia

Aluevaltuusto hyväksyi tiistaina ensi vuodelle sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut. Tällä hetkellä Pirkanmaan kuntien terveydenhuollon tasasuuruisissa asiakasmaksuissa ei ole merkittäviä kuntakohtaisia eroja. Aluevaltuuston hyväksymiin terveydenhuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin tulee osalle asiakkaista senttien korotuksia. Sen sijaan asiakkaan maksukyvyn mukaan määrättävissä sosiaalihuollon maksuissa on ollut jonkin verran eroja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut täydentyvät syksyn 2022 aikana ja aluevaltuuston hyväksymät ensi vuoden asiakasmaksut julkaistaan syksyllä verkkosivuilla. Vammaispalvelulain kokonaisuudistus on tulossa voimaan 1.1.2023, minkä vuoksi myös vammaispalvelun asiakasmaksut tulevat päätettäviksi myöhemmin lain valmistuttua.

Helpotusta asiakasmaksuihin erityistilanteissa

Aluehallituksen tapaan aluevaltuusto tähdensi avoimen ja selkeän viestinnän ja ohjauksen tarvetta tilanteista, jolloin asiakkaalla on oikeus maksujen alennukseen ja perimättä jättämiseen. Nykyisen lain mukaisesti ohjeet muutoksenhakuun tulee laskun mukana.

Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jotta asiakkaalle ei synny toimeentulotuen tarvetta. Niin ikään Kela edellyttää yleensä toimeentulotuen hakijoilta alennuksen hakemista terveydenhuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin.

Tukipalveluja tuottavat tutut osakkuusyhtiöt

Hyvinvointialueen tukipalveluja tuottaa joukko ennestään tuttuja osakkuusyhtiöitä. Hyvinvointialueelle siirtyy sidosyksikköasemassa olevien yhtiöiden osakkeita Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen tukipalveluiden keskittämisestä seuraaville yhtiöille - muut tukipalvelut tuotettaisiin lähtökohtaisesti omana toimintana:

Istekki Oy: ICT-palvelut sekä lääketieteellisen tekniikan palvelut, arkistojen tietopalvelu
Monetra Pirkanmaa Oy: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut
Pirkanmaan Voimia Oy: Ruoka- ja siivouspalvelut
Tuomi Logistiikka Oy: Hankintojen kilpailuttamispalvelut, logistiikkapalvelut ja ajoneuvot sekä hoito- ja yleistarvikkeet
Monetra Oulu Oy: Käännös- ja tulkkauspalvelut
Sakupe Oy: Pesula-, työ- ja liinavaatepalvelut
Servi Oy (Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy): Ruoka- ja siivouspalvelut

Yhtiöt voivat tehdä Pirkanmaalla alihankintasopimuksia alueilla, joilla niillä ei ole omaa toimintaa.