Julkaistu 6.6.2022

Aluevaltuusto valitsi Taru Kuosmasen, Juhani Sandin ja Pekka Erolan johtajavirkoihin

Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantain kokouksessaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtajaksi Taru Kuosmasen, konsernipalvelujohtajaksi Juhani Sandin ja tukipalvelujohtajaksi Pekka Erolan. Hyvinvointialueen hallintosääntöön tarkennettiin muun muassa ammattikuntakohtaista johtamista sekä jaostojen ja valokuntien tehtäviä.

Hyvinvointialueen hallintosääntöön lisättiin maanantaina ammattikuntakohtaisen johtamisen johtavat viranhaltijat ja heidän tehtävänsä. Vastaava lääkäri, sosiaalihuollon johtava viranhaltija ja hoitotyön johtava viranhaltija hoitavat hallintosäännössä määriteltyjä ammatillisia johtamistehtäviä sosiaali- ja terveysjohtajan alaisuudessa.

Lisäksi hallintosääntöön hyväksyttiin omaisuuden luovuttamista ja hankintaa koskevat määräykset, aluehallituksen jaostojen tehtävät ja päätösvalta sekä aluevaltuuston valiokuntien tehtävät. Myös vaikuttamistoimielinten tehtäviä on tarkennettu. Aluevaltuusto piti lisäksi tärkeänä, että vaikuttamistoimielimet otetaan jatkossa vieläkin tiiviimmin mukaan asioiden valmisteluun.

Aluevaltuusto hyväksyi myös muutoksen palkkiosääntöön äänestyksen jälkeen. Aluehallituksen puheenjohtajan, jaostojen puheenjohtajien sekä aluevaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioita korotetaan 15.6., koska työmäärä on osoittautunut ennakkoon arvioitua suuremmaksi. Aluehallituksen puheenjohtajan uusi vuosipalkkio Pirkanmaalla on 18 000 euroa ja aluevaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 12 000 euroa. Aluehallituksen alaisten jaostojen puheenjohtajien vuosipalkkio on 5000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kokouspalkkion lisäksi.

Aluevaltuusto valitsi Kuosmasen, Sandin ja Erolan

Aluevaltuusto valitsi maanantaina Taru Kuosmasen sosiaali- ja terveysjohtajaksi, Juhani Sandin konsernipalvelujohtajaksi ja Pekka Erolan tukipalvelujohtajaksi. Kuosmanen toimii tällä hetkellä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajana, Sand puolestaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin johtajaylilääkärinä. Erola johtaa tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tukipalvelujen tuotannosta vastaavaa palvelukeskusta.

Virat olivat sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 25.4. ‒ 9.5.2022. Hakijoista tehtiin ansiovertailu ja heitä haastateltiin. Ansiovertailu sisälsi virkaan ilmoittautuneet, ja lisäksi valinnassa huomioitiin muut liikkeenluovutuksen piirissä olevat kelpoisuusvaatimukset täyttäneet henkilöt.

Sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi luottamushenkilöiltä ja johtavilta viranhaltijoilta saadut, lakiin perustuvat sidonnaisuusilmoitukset. Pirkanmaan hyvinvointialueella velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan koskee aluehallituksen jäseniä ja varajäseniä, aluevaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa, aluehallituksen muuta esittelijää sekä tarkastuslautakunnan esittelijää.

Syksyn kokousajat

Aluevaltuuston hyväksyi myös muut asialistalla olleet asiat. Syksyn 2022 kokousajat ovat Tampereen valtuustosalissa seuraavina päivinä:

16.8.2022 klo 17
5.9.2022 klo 17
3.10.2022 klo 17
7.11.2022 klo 17
5.12. 2022 klo 17

Joulukuun talousarviokokouksen kellonaikaa pyritään aikaistamaan.