Julkaistu 3.10.2022

Ennalta-arvaamattomuus, vastuu ja monipuolisuus - päivystyksen ja ensihoidon palvelut ovat auki aina 

Aina auki. Päivystyksen ja ensihoidon palvelut Pirkanmaalla ovat aina avoinna. Hoidontarpeen arviointi on ensimmäinen vaihe tilanteissa, joissa vointi on äkillisesti heikentynyt tai on joutunut onnettomuuteen. Henkilöstöltä vaaditaan ihmislukutaitoa, hyvät vuorovaikutustaidot sekä sietokykyä. Selvitimme, millaisia palveluita päivystyksessä ja ensihoidossa on pitkin Pirkanmaata. 

Tays Valkeakosken päivystyksessä on sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystys samoissa tiloissa. Päivystykseen hakeudutaan, kun on tarve saada kiireellisesti apua eikä pärjää itse oireiden kanssa.

– Päivystyksen asiakkailla on jokin tarve, jotka voivat olla laidasta laitaan.  Triage-hoitaja tekee hoidontarpeen arvioinnin, jonka perustella hän päättää, mihin potilas sijoittuu. Osa ohjataan tutkimuksiin ja hoidollisiin toimenpiteisiin ja osa ohjataan kotiin tai jonkun muun palvelun piiriin, kertoo sairaanhoitaja Seija Virtanen. 

Päivystyksen luonteeseen kuuluu ennalta-arvaamattomuus. Hoitajalla pitää olla paljon osaamista ja ongelmanratkaisukykyä.  

– Työn suola on se, että päivystyksessä on kaikki erikoisalat edustettuna, sekä tietenkin myös kaikki ikäryhmät.  Joskus on oltava tarkkana siitä, mikä on oikeasti vaivana. Henkiset ongelmat voidaan esimerkiksi piilottaa fyysisiin oireisiin ja lopulta selviää, että kyse onkin mielenterveydellisistä haasteista, miettii sairaanhoitaja Emilia Pajala. 

– Päivystys on äkillisiä tapauksia varten, silloin kun ei pärjää enää kotona oireiden kanssa. Kotihoito-ohjeistus on oleellinen osa työtä, koska osa päivystykseen hakeutuvista ei tarvitse kiireellistä apua. Työssä kiehtoo se, ettei koskaan tiedä, millaisia potilaita päivystykseen hakeutuu. Työ on nopeatempoista ja haastavaa, kertoo Seija. 

Ihmisten kohtaaminen ja auttaminen sekä työn monipuolisuus saavat kiitosta. 

– On hienoa, kun on osattava niin paljon ja on paljon opittavaa.  Teemme työtä potilaiden hyväksi yhdessä ja muiden hoitajien kokemukset ovat kullanarvoisia. Kuuntelen ongelman ja teen ratkaisut ammatillisesti. Se ei aina tietenkään miellytä kaikkia, jos ei vaikka pääse hoitoon siten, kun on itse suunnitellut, miettii Emilia. 

– Koen, että teemme äärettömän merkityksellistä työtä. Päivystyksessä voimme omalla tietotaidolla ja persoonallamme vastata potilaan tarpeisiin. Tulee hyvä mieli, kun aidosti voimme auttaa, toteaa Seija. 

Tays Ensihoitokeskus vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoitopalvelun käytännön järjestämisestä ja ohjeistuksesta. Ensihoitokeskus myös laatii hälytysohjeen hätäkeskuksille ensihoitotehtäviä varten, sekä vastaa ensihoidon lääkäripäivystyksestä Taysin erityisvastuualueella, johon kuuluvat myös Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa 

– Tehtävämme on johtaa ensihoidon resursseja Pirkanmaalla. Työhön kuuluu paljon moniviranomaistyötä esimerkiksi poliisin, pelastustoimen sekä sosiaalitoimen kanssa, kertoo ensihoidon kenttäjohtaja Asko Penttilä.  

– Ensihoito tähtää hätätilapotilaan kohtaamiseen. Potilaan luokse saadaan mahdollisimman pian ammattitaitoinen henkilökunta, joka voi tehdä hoidontarpeen arvioinnin. Hoidontarpeen arviossa pyritään kartoittamaan hoidon tarvetta sekä minkälaista apua potilas tarvitsee vai riittääkö pelkkä ohjaus. Tilanteesta riippuen potilas voi jäädä kotiin, ohjeistaa omalla kyydillä tai taksilla päivystykseen tai ohjata olemaan yhteydessä omaan terveyskeskukseen asian selvittämiseksi, kertoo Asko. 

Ensihoidon henkilöstön tekemä hoidontarpeen arviointi on tärkeä osa ensihoitopalveluita. Lähes puolet tehtäväistä ei päädy kuljetukseen, eli ei ole akuuttia tarvetta päästä ambulanssin kyydissä hoitoon.  

Ensihoito tähtää hätätilapotilaan kohtaamiseen. Keskeistä on se, että ihminen saa apua.  

– Ensihoitajalle kehittyy aika hyvä vainu siitä, mikä ihmisellä on hätänä. Joskus kerrottu ongelma ei olekaan se, mikä on juurisyy. Ahdistukset, pettymykset, vaikeat elämäntilanteet tai mielenterveyden haasteet näkyvät fyysisinä oireina. Usein ensihoitaja voi aistia paljon jo ennen kuin potilas on edes kertonut, mikä on hätänä.  

Ensihoidossa on huomioitava aina työturvallisuus, koska väkivallan uhka on läsnä päivittäin.  

– Toiset tietenkin ymmärtävät, että ensihoitaja on tullut auttamaan. Ensihoitaja tarvitsee hyvät hoksottimet ja hänen pitää tulla toimeen ihmisten kanssa sekä olla sanavalmis.  

– Ensihoitopalvelu on kriittinen toimija hätätilapotilaan hoidossa. Kaikki hätätilanteet sairaalan ulkopuolella, jotka liittyvät terveyteen, ovat ensihoidon tehtäviä. Me tuotamme ammattimaista palvelua hätätilapotilaille sekä kiireellistä hoitoa tarvitseville.