Julkaistu 28.9.2022

Päivystyksessä on kyettävä tunnistamaan ihmisen hätä

Pirkkalan kunnan päivystyksessä työskentelevän Susanna Leinosen työ koostuu pitkälti hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnista sekä kansliassa että puhelimessa. Lisäksi työhön kuuluu itsenäisen vastaanoton pitämistä päivystävänä sairaanhoitajana. Päivystyksessä myös avustetaan lääkäreitä toimenpiteissä ja tehdään potilaille erilaisia hoitotoimenpiteitä sekä tutkimuksia.

– YAMK-tutkinnon myötä vastuulleni ovat tulleet myös avosairaanhoidon lääkevastaavan tehtävät, lääketilaukset sekä potilaiden hoitoon tarvittavien välineiden tilaukset, Susanna Leinonen sanoo.

Päivystyksessä voi tulla vastaan mitä vain

Susanna toteaa, että päivystyksessä työskentelevällä on hyvä olla akuuttihoidon koulutustaustaa. Toisaalta päivystystyötä tehdään Susannan mukaan pitkälti kokemuksen pohjalta.

– Tämän työn oppii tekemällä. Tiedon ja kokemuksen lisäksi työ vaatii monesti myös maalaisjärkeä, sillä päivystyksessä voi tulla vastaan mitä vain. Oireitahan me potilailta kyselemme, ja tässä työssä pitää pystyä erottamaan hälyttävät oireet. Ja pitää punnita, mihin oireisiin voi antaa kotihoito-ohjeita ja mitkä vaativat käyntiä päivystyksessä.

Päivystykseen tullaan mitä moninaisimmista syistä. Mitä sairauksia tai vaivoja päivystyksessä siis hoidetaan? Aika paljon kaikkea, Susanna naurahtaa.

– Kriittisimpiä tapauksia ovat akuutit, henkeä uhkaavat tilanteet. Toisessa ääripäässä ovat esimerkiksi pitkittyneet flunssat eli kun on tarve tarkastaa, ettei ole tullut jälkitauteja. Sitten on esimerkiksi tapaturmia, kipsaamista, haavojen ompelua tai liimaamista ja monenlaisia muita tilanteita, Susanna luettelee.
– Hoidon tarpeen arvioinnissa meidän tehtävänämme on arvioida, onko vaiva sellainen, että se vaatii hoitoa tai tarkastusta saman päivän aikana. Tämä on haastava laji, sillä kukaan ei voi hallita kaikkea tietoa erilaisista sairauksista. Siksi tietoa on osattava myös etsiä eri lähteistä.

Tuttuun päivystykseen tullaan herkemmin

Susanna toteaa, että potilailla on erilaisia käsityksiä siitä, milloin on tarpeen mennä päivystykseen.

– Osa ihmisistä soittaa todella herkästi päivystykseen, osa tulee viime tipassa. Toisaalta ihmiset tuntuvat aika varovaisesti ottavan yhteyttä hätäkeskukseen ja mieluummin tulevat tänne tuttuun päivystykseen. Kun potilas tulee tähän meille, käynnin jälkeen hänet lähetetään joko kotiin tai ohjataan sairaalaosastolle Pirkkalaan tai muualle Pirkanmaalle ja kiireellisimmissä tapauksissa tai päivystyksen suljettuna ollessa Taysin päivystyksiin.

Vaihteleva työ pakottaa jatkuvaan oppimiseen

Päivystyksen työ jos mikä vaikuttaa olevan sisällöltään vaihtelevaa. Vaihtelevat päivät tuovat myös paljon uutta mukanaan. Se on Susannan mukaan parasta.

– Päivystyksessä ei tehdä samaa työtä joka päivä, eikä ikinä tiedä työvuoron alkaessa, minkälaisia potilastilanteita tulee vastaan. Päivät vaihtelevat myös siinä, että välillä on kiireisempää ja välillä rauhallisempaa. Työssä joutuu myös koko ajan opiskelemaan uutta ja pitämään itsensä kartalla uusista asioista.

Niin ikään työyhteisö ja työn merkityksellisyys ovat Susannalle erittäin tärkeitä asioita työssä jaksamisen kannalta.

– Meillä on loistava työyhteisö. Tässä työssä ollaan samassa kansliassa päivästä toiseen, ja työporukasta tulee vähän kuin toinen perhe.
– Tässä työssä pidän myös siitä tunteesta, kun huomaa tehneensä jotain hyvin. Kun on osannut hoitaa potilaan niin, että hän lähtee hyvillä mielin meiltä pois. Tämä sama koskee toki myös puhelimessa asiointia.

Työhön kuuluvat myös haasteet

Työn vaihtelevuus on toisaalta Susannan mukaan suurin haaste työssä.

– Pitää osata erottaa ne ihmiset, joilla on hätä ja kiire, ja se osaaminen tulee kokemuksen kautta. Päivystyksen tiloissa kulkiessa pitää tarkkailla ihmisten vointia ja tunnistaa hälyttävät tapaukset.
Toisaalta haasteena on henkilöstön määrä suhteessa asiakkaiden kasvaneeseen määrään.

Odottavin mielin kohti hyvinvointialuetta

Hyvinvointialueelle siirtymiseen Susanna vaikuttaa suhtautuvan odottavasti. Toiveitakin hänellä on hyvinvointialueelle.

– On tärkeää, että henkilöstöä kuullaan muutoksessa, ja sitä toivoisin vielä enemmän jatkossa. En kuitenkaan yleensä harrasta muutosvastarintaa, vaan odotan tätä mielenkiinnolla, enkä näe uudistusta välttämättä negatiivisena asiana. Katsotaan, mitä tässä tulee vastaan, Susanna pohtii.

Digimahdollisuudet ovat tervetulleita

Susanna kertoo näkevänsä kehitettävää erityisesti työn organisointiin liittyvissä kysymyksissä.

– Tietysti henkilöstön määrä yhtenä asiana pitäisi saada kuntoon. Toisaalta olen miettinyt sitäkin, että kun rekrytoidaan uusia ammattilaisia, mietittäisiin tarkemmin, minkälaisia tehtäviä työyksiköissä on ja millaista hoitoalan koulutusta niihin tarvitaan. Sairaanhoitajana toivoisin voivani keskittyä pääsääntöisesti niihin tehtäviin, mihin sairaanhoitajan koulutus antaa valmiuden. Erilaiset digitaaliset mahdollisuudet olisivat myös tervetulleita. Meillä on esimerkiksi mahdollisuus videovastaanottoon, Susanna kertoo.