Julkaistu 19.9.2022

Hyvinvointialueella uudistetaan vaiheittain työvuorosuunnittelun käytäntöjä

Henkilöstön riittävyys on tällä hetkellä yksi sote-alan suurimmista haasteista. Tähän haasteeseen vastaamiseksi hyvinvointialueella valmistellaan uudenlaisia keinoja. Yhtenä ratkaisuna henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi hyvinvointialueella valmistellaan ohjelmistoavusteiseen keskitettyyn työvuorosuunnitteluun siirtymistä.

Uudessa työvuorosuunnittelun toimintamallissa työvuorot suunnitellaan keskitetysti asiakkaiden palvelutarpeisiin pohjautuen. Ohjelmistoavusteisuudella tarkoitetaan ohjelmiston tarjoamaa automaatiota, jonka avulla voidaan paremmin huomioida työvuorosuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä, kuten henkilöstön osaaminen.

Uuden toimintamallin käytäntöjä on jo harjoiteltu ja otettu vaiheittain käyttöön PirSOTE-hankkeessa palvelutarvelähtöisen keskitetyn työvuorosuunnittelun pilotissa.

Uuteen toimintamalliin siirrytään vaiheittain – ei kuitenkaan vielä 1.1.2023

Tavoitteena on, että uuteen työvuorosuunnittelun toimintamalliin siirrytään hyvinvointialueella vuoden 2025 loppuun mennessä. Alkuvaiheessa toimintamallia kehitetään niissä yksiköissä, jotka jo ovat mukana työvuorosuunnittelun pilotissa.

Suurimmalla osalla työvuorosuunnittelun piiriin kuuluvasta henkilöstöstä ei kuitenkaan tule vielä vuodenvaihteessa muutoksia nykyisiin työvuorosuunnittelun käytäntöihin. Käyttöönoton etenemisestä ja tarkemmasta aikataulusta kerrotaan vuoden 2023 aikana.

Tavoitteena vapauttaa työaikaa, vastata palvelutarpeeseen ja vähentää työn kuormittavuutta

Uuden työvuorosuunnittelumallin avulla pyritään parantamaan työvuorosuunnittelun laatua ja samalla vähentämään työvuorosuunnitteluun käytettyä aikaa. Toimintamallin yhtenä tavoitteena on vapauttaa esihenkilöiden työaikaa lähijohtamiseen ja työvuorosuunnittelua tekevien työntekijöiden työaikaa perustehtävään.

Uudessa toimintamallissa on edelleen mahdollista toteuttaa henkilöstön työvuorotoiveita. Työvuorotoiveiden toteuttamisen ohella työvuorot halutaan saada vastaamaan paremmin asiakkaiden palvelutarpeita.

Uudella toimintamallilla tavoitellaan myös henkilökunnan oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua sekä työn kuormittavuuden vähentämistä. Uudessa toimintamallissa on mahdollista huomioida entistä paremmin mm. erilaisten työtehtävien edellyttämä osaaminen ja työaikaergonomia.

Uudesta työvuorosuunnittelun toimintamallista kerrotaan lisää tämän syksyn aikana.