Julkaistu 12.9.2022

Hyvinvointialueen henkilöstöedut hyväksyttiin muutoksitta
 

Aluehallitus hyväksyi maanantaina hyvinvointialueen henkilöstöedut esityksen mukaan. Saatujen lisäselvitysten pohjalta hyväksytyksi tulivat näin jo edellisessä kokouksessa esillä olleet edut.

Hyvinvointialueen henkilöstö saa ensi vuonna liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaetua 200 euron edestä, 25 prosentin lounasedun, noin 100-150 euron merkkipäivälahjan 50- ja 60-vuotispäivinä, 300 euron arvoisen eläkelahjan sekä työnantajan tarjoamat kahvit työaikana. Lisäksi työyhteisöjen työhyvinvointitoimintaa tuetaan ensi vuonna 50 eurolla ja henkilöstöyhdistystä 20 eurolla per työntekijänä. Henkilöstöedut maksavat vuodessa noin 18,5 miljoonaa euroa.

Nykyiset edut eri kunnissa ja sairaanhoitopiirissä vaihtelevat paljon. Rahallisten etujen lisäksi eri kuntien työntekijät käyttävät esimerkiksi kunnan liikuntapaikkoja maksutta tai alennettuun hintaan. Niin ikään osa kunnista myöntää vapaapäiviä palvelusvuosista palkittaessa. Selvityksen perusteella myös muiden hyvinvointialueiden suunnittelemat käytännöt poikkeavat toisistaan.

Kuntaliiton asiantuntijapalvelujen hyödyntämistä pohditaan

Aluehallitus keskusteli maanantaina myös hyvinvointialueiden yhteisestä edunvalvonnasta ja asiantuntijapalvelujen tuotannosta. Hyvinvointialueet tarvitsevat jatkossa yhteistä edunvalvontaa erityisesti niiden tehtävien ja rahoituksen kysymyksissä. Hyvinvointialueiden äänen tulee kuulua myös lainsäädännön jatkotyössä. Kuntien ja hyvinvointialueiden intressit edunvalvonnassa poikkeavat kuitenkin osin toisistaan.

Kuntaliitto valmistelee asiantuntijapalvelujen tuotantoon osakeyhtiötä, joka tuottaisi hyvinvointialueiden tarvitsemia tukipalveluja ja osaamista. Mahdollinen osakeyhtiöön liittyminen tulee ajankohtaiseksi osakeannin yhteydessä, jolloin yhtiön palvelutuotannon kokonaisuus on paremmin selvillä.

Sovittelupalvelut hyvinvointialueelle

Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelun tuottaminen siirtyy Tampereen kaupungilta Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Aluehallitus hyväksyi maanantaina Tampereen kaupungin ja THL:n välisen puitesopimuksen siirron hyvinvointialueelle. THL vastaa toiminnan kuluista.

Sovittelussa rikoksen tai riidan osapuolet kohtaavat toisensa koulutettujen, puolueettomien ja vaitiolovelvollisten vapaaehtoissovittelijoiden välityksellä. Tapaamisessa keskustellaan tapahtuneesta rikoksesta tai riidasta. Sovittelussa käsitellään yleensä myös uhrille aiheutuneista henkisistä aineellisista haitoista ja voidaan sopia niiden hyvittämisestä.