Julkaistu 12.10.2022

Ikäihmisten palvelut yksityisten tuottamassa tehostetussa palveluasumisessa jatkuvat normaalisti

Osa pirkanmaalaisista yksityisten palveluntuottajien tehostetun palveluasumisen asiakkaista on saanut palvelun tuottajalta tiedotteen, joka on aiheuttanut huolta asumisen ja hoivan jatkuvuudesta.

Taustalla ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja yksityisten palveluntuottajien väliset sopimusneuvottelut. Neuvotteluilla ei ole vaikutusta asiakkaiden asumiseen tai palveluihin tässä vaiheessa eikä asukkaita olla siirtämässä muualle. Asukkaiden ja heidän omaistensa ei tarvitse olla yhteydessä kotikuntaan eikä hyvinvointialueelle. 

Pirkanmaan kunnat ostavat tehostetun palveluasumisen palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Osa yksityisistä palveluntuottajista on irtisanonut sopimuksensa 6-12 kuukauden irtisanomisajalla. Palvelusopimukset ovat voimassa ainakin ensi kevääseen asti.

Hyvinvointialue vastaa palvelujen järjestämisestä kuntien sijaan ensi vuoden alusta lähtien.