Julkaistu 26.9.2022

Juha Kinnunen valittiin hyvinvointialueen sairaalapalvelujen johtoon

Sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajan virkaan on aluehallituksessa yksimielisesti valittu toimitusjohtaja, terveydenhuollon tohtori Juha Kinnunen. Aluehallitus antoi myös lausuntonsa yliopistosairaaloiden tehtäviä ja rahoitusta koskeviin lakiesityksiin. Investointisuunnitelma jäi pöydälle ja sitä varten pidetään ylimääräinen aluehallituksen kokous tiistaina 27.9., jotta esitys ehtii seuraavaan aluevaltuuston listalle.

Hyvinvointialueen sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajaksi valitulla toimitusjohtaja Juha Kinnusella on yliopistouran lisäksi kokemusta muun muassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtamisesta. Hän on pitkään toiminut yliopistojen eri tehtävissä, muun muassa professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajan virka oli haettavana kolmeen kertaan.

Tukipalveluihin palvelutuotantojohtaja

Aluehallitus perusti myös tukipalvelujen palvelutuotantojohtajan viran. Tukipalveluiden palvelutuotantojohtaja vastaa hyvinvointialueen yhteisistä asiakaspalveluista, sairaala- ja välinehuollosta, puhtaus- ja ateriapalveluista, vaate-, tekstiili- ja pesulapalveluista, tukipalvelulogistiikan yhteensovittamisesta hyvinvointialueen logistiseen kokonaisuuteen, tukipalvelusopimusten koordinoinnista ja tukipalveluiden osakkuusyhtiöiden palvelutuotannon ohjauksen koordinoinnista.

Virka laitetaan sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn haettavaksi. Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.

Uudesta virasta johtuvat muutokset esitetään aluevaltuustolle tehtäväksi myös hallintosääntöön. Hallintosääntöön esitetään muutettavaksi myös aluevaltuuston esityslistan lähetysaika, joka on jatkossa 10 päivää.

Lausunnot yliopistosairaalan tehtävistä ja rahoituksesta

Aluehallitus antoi myös lausuntonsa ns. yliopistosairaalalisää koskevaan rahoituslain muutokseen. Pirkanmaan hyvinvointialue pitää yliopistosairaalalisää koskevaa ehdotusta erittäin tarpeellisena ja asian huomioimista välttämättömänä. Lisän ennakoidaan kuitenkin olevan noin puolet todellisista kuluista. Nyt esitetyssä mallissa yliopistosairaalalisä olisi 230-370 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen kesäkuussa antaman lausunnon mukaan lisän tulisi olla noin 600 miljoonaa euroa.

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden erillisrahoituksen turvaamisen lisäksi on välttämätöntä, että valtion korvaus lääkärikoulutukseen ja valtion tutkimusrahoitus säilytetään ennallaan, lausunnossa todetaan.

Hyvinvointialueen mukaan on tärkeää, että alueiden ulkopuolelta saama rahoitus, esimerkiksi tutkimus- ja kehittämisrahoitus tai lahjoitukset, ei vaikuta valtion rahoituksen määrään tai kohdentumiseen. Myös biopankkitoiminnan rahoitus tulee turvata erillisrahoituksella.

Aluehallitus lausui myös näkemyksensä luonnokseen järjestämislain, terveydenhuoltolain ja erikoissairaanhoitolain muuttamisesta, koska lakeihin ollaan lisäämässä yliopistollisen sairaalan tehtävät. Yliopistollisten sairaaloiden tehtäviin kuuluvat lakiesityksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen lisäksi koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Pirkanmaan hyvinvointialue pitää tarpeellisena lisätä lakiin TKIO-toiminnan osuuden. Hyvinvointialue esittää, että lakiin lisättäisiin yliopistollisten sairaaloiden sote-palvelujen integraation edistämistehtävä.

Aluehallituksen ja valtuuston kokousaikataulut 2023

Aluehallitus päätti maanantaina myös ensi vuoden kokousajoistaan. Aluehallituksen ja aluevaltuuston kokousajat ovat

 • Tammikuussa ma 9.1. klo 8.30 ja ma 23.1. klo 8.30, aluevaltuusto 16.1. klo 17
 • Helmikuussa ma 6.2. klo 8.30 ja ma 20.2. klo 8.30, aluevaltuusto 6.2. klo 17
 • Maaliskuussa ma 13.3. klo 8.30 ja ma 20.3. klo 8.30, aluevaltuusto 6.3. klo 17
 • Huhtikuussa ti 11.4. klo 8.30 ja ma 24.4. klo 8.30, aluevaltuusto 3.4. klo 17
 • Toukokuussa ti 2.5. klo 8.30 ja ma 22.5. klo 8.30, aluevaltuusto 8.5. klo 17
 • Kesäkuussa ma 12.6. klo 8.30 ja ma 26.6. klo 8.30, aluevaltuusto 5.6. klo 17
 • Elokuussa ma 7.8. klo 8.30 ja ma 21.8. klo 8.30, aluevaltuusto 14.8. klo 17
 • Syyskuussa ma 11.9. klo 8.30, aluevaltuusto 4.9. klo 17
 • Lokakuussa ma 9.10. klo 8.30, aluevaltuusto 2.10. klo 17
 • Marraskuussa ma 6.11. klo 8.30, aluevaltuusto 6.11. klo 17
 • Joulukuussa ma 11.12. klo 8.30 ja ma 18.12. klo 8.30, aluevaltuusto 4.12. klo 17