Julkaistu 13.9.2022

Kyselytutkimus lähihoitajien ja sairaanhoitajien odotuksista hyvinvointialuetta kohtaan

Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyviltä lähihoitajilta ja sairaanhoitajilta kysytään nyt odotuksista ja mielikuvista Pirkanmaan hyvinvointialuetta kohtaan. Kyselyn toteuttaa Eveliina Lahtinen Satakunnan ammattikorkeakoulusta osana opinnäytetyötään. Opinnäytetyön aiheena on työntekijöiden odotukset työnantajabrändistä.

Kyselyyn voi vastata 13.–27.9.2022 välisenä aikana verkkolomakkeella. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä niihin yhdistetä henkilötietoja.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan pieniä palkintoja kyselyn päätyttyä. Arvontaan voi osallistua jättämällä sähköpostiosoitteen kyselyn loppuun.