Julkaistu 15.9.2022

Sairaalapalvelujen johtajahaun uusi kierros toi kahdeksan uutta hakijaa

Hyvinvointialueen sairaalapalvelujen palvelulinjan johtajan uusi hakukierros toi kahdeksan uutta hakijaa. Ensimmäisessä avoimessa haussa virkaa haki alun perin 12 hakijaa, joista kaksi vetäytyi hausta. Muut aiemmin virkaa hakeneet otetaan viran täytössä edelleen huomioon.

Sairaalapalvelujen palvelulinjajohtaja johtaa sairaalapalvelujen linjaa, johon kuuluvat muun muassa perusterveydenhuollon sairaalapalvelut, erikoissairaanhoito kokonaisuudessaan sekä näihin toimintoihin liittyvät kliiniset tukipalvelut. Lisäksi johtaja vastaa osaltaan palvelulinjan toiminnan yhteensovittamisesta muiden sote-palvelujen kanssa.

Aluehallitus päätti elokuussa jatkaa viran hakuaikaa, jotta tehtävän hakuun löytyisi myös laaja-alaisesti kokeneita sairaalatoiminnan johtajia.

Olemme tyytyväisiä siitä, että hakuajan jatkaminen herätti kiinnostusta nyt myös kokeneissa sairaaloiden johtamistehtävissä olleissa henkilöissä, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltunen.

Aluehallituksen valintaryhmä käy seuraavaksi hakemukset läpi ja haastattelee osan uusista hakijoista. Osa aiemmin hakeneista on jo haastateltu. Aluehallitus valitsee palvelulinjajohtajan.

Sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajan virkaa hakeneet

Ensimmäisessä avoimessa haussa virkaa hakeneet, jotka otetaan edelleen huomioon virkaa täytettäessä:

 • Harjula Riikka, yksikön johtaja
 • Grönlund Juhani, hallintoylilääkäri
 • Rantanen Suvi, palveluvastaava
 • Mattila Elina, hoitotyön johtaja/hallintoylihoitaja
 • Seppälä Taru, toimipaikan päällikkö
 • Niskanen Heidi, ohjelmajohtaja ja osaamiskeskusjohtaja
 • Lähteenmäki, Tanja, hallinnollinen päiväkodinjohtaja
 • Ruopsa Niina, aluejohtaja
 • Alanko Juha, erikoislääkäri
 • Kataja Marko, vastuualuejohtaja

Uudet hakijat:

 • Myllymäki Antti, myyjä
 • Lanne Marika, sosiaali- ja terveysjohtaja
 • Kinnunen Juha, toimitusjohtaja
 • Lundgrén-Laine Heljä, johtajaylihoitaja
 • Pihl Anne, palvelujohtaja
 • Juvila Kirsi, ylilääkäri
 • Pietilä Mikko, johtajaylilääkäri
 • Nordström Pia, kirurgian ylilääkäri