Hyppää sisältöön
Siirrymme vähitellen käyttämään Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustoa »

Tehtävä Pirkanmaalla -blogi

Tehtävä Pirkanmaalla -blogi

Tehtävä Pirkanmaalla -blogissa kerrotaan Pirkanmaan hyvinvointialueen rakentumisesta. Kirjoittajat ovat valmisteluun osallistuvia asiantuntijoita eri aloilta.

Viimeisimmät merkinnät

5.10.2022 klo 8.55  Birgit Aikio
Ennakoiminen sekä yhteistyö ovat vahvan perustan peruskiviä, joiden varaan hyvinvointialue rakentuu. Yhteensovittaminen ja edelleen kehittäminen tulevat jatkumaan tulevina vuosina. Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävä säilyy, vaikka rakenteet muuttuvat.
19.9.2022 klo 11.15  Elina Kinnunen
Pirkanmaan hyvinvointialueen viestintää määriteltiin kesäkuussa brändityön yhteydessä siten, että olemme mutkattomia ja helposti lähestyttäviä. Sellainen ei onnistu ilman avointa ja aktiivista vuorovaikutusta ja ammattimaista viestintää. Se ei onnistu ilman kasvollista viestinnällistä johtajuutta ja palvelevaa asennetta.
1.9.2022 klo 12.09  Minna Luoto
Yksi keskeinen kohde perusterveydenhuollon palvelujen valmistelussa on varmistaa, että kaikki pirkanmaalaiset saavat ensi vuonna palvelua ja hoitoa yhdenvertaisesti sekä sisällöltään, laajuudeltaan että laadultaan sellaisena kuin heidän tarpeensa edellyttävät.
20.6.2022 klo 13.12  Sini Tenhovuori
Pirkanmaan hyvinvointialueella on valmisteltu työntekijäkokemusta kokonaisuutena, joka sisältää työntekijäkokemuksen mittaamisen sekä tiedon hyödyntämisen valmistelun. Työntekijäkokemuksen mittaaminen koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat: säännöllinen henkilöstökysely, palvelussuhteeseen liittyvät kyselyt, toimintaan liittyvät kyselyt sekä sopimusperusteiset kyselyt.
10.6.2022 klo 13.10  Paula Vehkala
Hyvinvointialueelle siirtyminen on vaiheessa, jossa on aika suunnata katseet hyvinvointialueelle käyttöön tuleviin järjestelmiin sekä siirrettävän datan yhtenäistämiseen ja siirron toimivuuteen. Tiedonsiirrossa merkittävä rooli on kaikilla luovuttavilla organisaatioilla, jotka vastaavat lähdejärjestelmien tiedoista ja niiden oikeellisuudesta.
3.6.2022 klo 9.26  Emil Ackerman
Tiedolla johtaminen on tärkeässä roolissa Pirkanmaan hyvinvointialueen ohjaamisessa ja kehittymisessä. Tiedolla johtamisen toimiessa odotetulla tavalla eri organisaation tasot ja organisaation sidosryhmät saavat oikean tiedon oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan.
16.5.2022 klo 12.42  Suvi Liimatainen, Sari Mäkinen ja Tarja Soukko
Integraation kehittämisestä hyödytään monella tavalla, mutta erityisesti paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat monia eri palveluja käyttävinä saavat integroiduista toimintamalleista erinomaisen hyödyn, vältytään päällekkäisiltä käyntikerroilta ja toiminta on siten kaikkien kannalta tuottavampaa. Yhteiset palvelupolkuja turvaavat toimintamallit varmistavat sen, että ammattilaiset toimivat yhteen
10.5.2022 klo 9.25  Pekka Erola
Tukipalveluiden toiminnot on oltava täydessä vauhdissa sillä hetkellä, kun hyvinvointialueen varsinainen toiminta käynnistyy. Toimivien tukipalveluiden takeena ovat osaavat ja paikalliset olosuhteet tuntevat ammattilaiset. Yksityiskohtia riittää vielä ratkottavaksi paljon, mutta kokonaiskuva on nyt hahmotettu.
5.5.2022 klo 15.25  Teemu-Taavetti Toivonen
Hyvinvointialueuudistus on uuden alku, jota rakennetaan rohkeasti ja kehittämisotteella. Sen aistii kaikesta tekemisestä. Pelastustoimen uudistuksen myötä valtion ohjaus vahvistuu. Vahvemmalla valtakunnallisella ohjauksella tavoitellaan entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa.
29.4.2022 klo 8.47  Mikko Alin
Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa sairaanhoitopiirin ja kuntien nykyisissä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimitiloissa. Tiloja on Pirkanmaan kaikissa kunnissa, yhteensä noin 700 kohdetta ja pinta-alaa noin miljoonan neliömetriä. Hyvinvointialueen tulee selvittää tilojen tarve jatkossa ja niiden kaipaamat investoinnit, niin uudisrakentaminen kuin pe
20.4.2022 klo 11.09  Kristiina Lumme
Päätöksentekoon tarvitaan tietoa, jotta päätöksiä palveluiden kehittämisestä asiakaslähtöisesti ja asiakastarpeiden mukaisesti voidaan tehdä. Päättäjille tarvitaan tietoa myös palveluiden yhdenvertaisuudesta ja saatavuudesta. Tietojohtamisen valmistelun tavoitteena on varmistaa, että päätöksentekijöillä, johdolla sekä lähijohdolla on ajantasainen tieto käytössä johtamisen tukena.
12.4.2022 klo 9.28  Mikko Hannola
Hyvinvointialuevalmistelussa taloutta on lähdetty rakentamaan pienistä paloista ja epävarmoista pohjatiedoista. Toiminnan kivijalkaa rakennettaessa tämä pienistä palasista koostuva tilkkutäkki näkyy ennen kaikkea ylimääräisenä haastavuutena. Hyvinvointialueen talouden rakentamisessa käydään jatkuvaa tasapainoilua kehittämisen ja välttämättömän aikataulullisen valmiiksi saamisen välillä.
8.4.2022 klo 11.33  Elina Kinnunen
Yhtenäinen brändi-ilme luo tunnistettavuutta ja kokoaa palasina olevat palvelut kokonaisuudeksi. Brändi ei ole pelkkä logo tai slogan. Brändi on ajattelutapa mutta myös tarina, jonka pitäisi sytyttää ja oivalluttaa kohderyhmää ja tuottaa sille jotakin arvoa
31.3.2022 klo 14.32  Marika Järvinen ja Anne Markkula
Asiakaslähtöisten palvelujen suunnittelussa on tärkeää oppia kuuntelemaan asiakkaita ja heidän näkemyksiään. Kasvattamaan korvat, jotka herkkänä aistivat palvelutarpeita ja kokemuksia palveluista. Yhtä tärkeää on käyttää syntynyttä ymmärrystä palvelujen kehittämisessä.
21.3.2022 klo 8.03  Tuukka Salkoaho
Yhteistyöllä on suuri merkitys siihen, että muutostilanteessa toiminnan sujuva jatkuminen siirtymäkauden yli turvataan. Tärkeää on myös se, ettei uudistus vaaranna jo toimivia ja vakiintuneita yhteistyömalleja, vaan niitä voidaan toteuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen.
14.3.2022 klo 12.58  Heli Hirvelä
Vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialue toimii yhtenä palveluorganisaationa ja yhtenä työnantajana. Valmistelussa varmistetaan, että palvelutuotannon siirtyminen onnistuu sujuvasti tammikuussa 2023. Hyvinvointialueen johto ja koko henkilöstö vaikuttavat omalla asenteellaan ja toiminnallaan siihen, minkälainen toimintakulttuuri hyvinvointialueelle muodostuu ja miten pirkanmaalainen asiakas nostet
7.3.2022 klo 9.39  Anna-Mari Martikainen
Harva tiedonetsijä tulee verkkosivujen etusivulle ja lähtee klikkailemaan valikoita ja hakemaan tietoa. Yleensä naputellaan hakukoneeseen hakusanoja ja edetään hakutulosten perusteella. Käyttäjiä ja syitä on monenlaisia, mutta jokaisessa tapauksessa verkkosivujen avulla koitetaan löytää tietoa tai apua jonkin asian ratkaisemiseen.
1.3.2022 klo 14.14  Katja Uitus-Mäntylä
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtymiseen liittyvää valmistelutyötä tehdään hyvinvointialueella erityisesti peruspalveluiden valmistelussa. Keskeisintä on varmistaa vuoden 2022 aikana palvelutuotannon turvallinen siirto kunnilta ja yhteistoiminta-alueilta Pirkanmaan hyvinvointialueelle sekä palveluiden häiriötön jatkuminen vuoden 2023 alusta
18.2.2022 klo 15.51  Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Hyvinvointialueilla valmistellaan nyt hallintosääntöjä. Minimitason hallintosäännöllä päätöksenteko saadaan käyntiin ja myöhemmin aluehallitus ja -valtuusto voivat osallistua sen muokkaamiseen. Hallintosäännöllä voi tunnistaa strategisen ja operatiivisen päätöksenteon eroja. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää henkilöstövalintoihin ja hankintoihin.
16.2.2022 klo 12.37  Miina Salmenharju, suunnittelija, henkilöstöviestintä
Esihenkilöllä on tärkeä rooli muutosviestinnässä. Säännöllisyys, monipuolisuus ja aktiivisuus korostuvat viestinnässä erityisesti silloin, kun tietoa on paljon saatavilla monista eri lähteistä. Hyvinvointialueelle siirtyvälle esihenkilöstölle sekä muulle henkilöstölle on tarjolla tietoa ja tukea.
1
2
Seuraava Viimeinen