Uudistuvat sote-palvelut

Sote-uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastuspalvelut kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle. Samalla palveluita uudistetaan, jotta voidaan saavuttaa koko sote-uudistuksen tavoitteet. Tavoitteena on esimerkiksi turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointieroja.

Uudistustyötä tehdään kansallisessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa, josta Pirkanmaalla vastaa Pirkanmaan liitto Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa (PirSOTE). Hanketta toteuttavat yhteistyössä kunnat, Taysin perusterveydenhuollon yksikkö sekä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos.

Tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta.

Pirkanmaalle syntyy monialainen sote-keskus viiden muutoksen avulla:

1) Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan kehittäminen

  • Uudistuksen tavoitteena on, että asiakkaat saavat palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

2) Sosiaalihuollon palvelut

  • Sosiaalihuollon toiminnallinen muutos tarkoittaa, että yhtenäistetään ja kehitetään työikäisten, ikäihmisten ja vammaisten palveluita. Painopisteenä on vahvistaa ja sovittaa yhteen ennalta ehkäiseviä palveluita ja peruspalveluita sekä hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.

3) Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

  • Lapset, nuoret ja perheet saavat lähellä olevaa, kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä tukea asuinkunnasta riippumatta.

4) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

  • Asiakas saa sujuvammin elintapaohjausta moniammatillisen palvelupolun ja ehkäisevän päihdetyön uudenlaisen rakenteen kautta.

5) Digitaaliset palvelut

  • Sote-keskuksista asiakkaat voivat saada entistä laajemman palveluvalikoiman digitaalisten kanavien kautta.

Myös tulevaisuuden kotihoito tarvitsee uudenlaisia palvelumuotoja. Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeessa (PirKOTI) vahvistetaan iäkkäiden kotiin annettavia ympäri vuorokautisia palveluja.

Lue lisää: