Julkaistu 3.9.2021

Pirkanmaan hyvinvointialue Istekin omistajaksi - ICT-muutokseen haetaan valtionavustusta

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin käsitteli perjantain kokouksessaan hyvinvointialueen ICT-työsuunnitelmaa. Pirkanmaan julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään osa-alueittain.

Pirkanmaan hyvinvointialue hakee valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen. Haku on juuri avautumassa. Valtion rahoitusta on tarkoitus käyttää muun muassa Istekiltä hankittaviin palveluihin.

Istekki Oy tuottaa ICT-palveluja muun muassa sairaanhoitopiireille ja kunnille. Hyvinvointialueen toimeenpano edellyttää, että se on in-house asemassa Istekin kanssa. Istekin hallitus julkaisi suunnatun osakeannin Pirkanmaan hyvinvointialueelle, ja väliaikainen toimielin päätti perjantaina, että hyvinvointialue hankkii Istekin viisi osaketta.

Vate-vaiheen viestintäsuunnitelma hyväksytty

Väliaikainen toimielin hyväksyi kokouksessaan myös viestintäsuunnitelman maaliskuuhun 2022 asti. Vate-vaiheessa viestintä keskittyy hyvinvointialueen viestinnän osaamisen organisoimiseen, muutosviestinnän suunnitteluun, kansalaisviestinnän käynnistämiseen erityisesti tammikuun aluevaalien näkökulmasta sekä henkilöstön viestinnän ja osallistumisen suunnitteluun ja käynnistämiseen. Myös hyvinvointialueen verkkopalvelujen ja muiden kanavien valmistelu käynnistyy. Hyvinvointialueen brändityö aloitetaan alkuvuodesta 2022.

Hyvinvointialueen viestinnässä pidetään tärkeänä avoimuutta, vuorovaikutusta ja saavutettavuutta sekä henkilöstön, asukkaiden, päättäjien ja muiden sidosryhmien osallistumista. Hyvinvointialueesta viestitään tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan liiton vastuulla olevien kehittämishankkeiden kanssa (PirSOTE ja KOMAS-hankkeet).