Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito

187 187  hoidettua eri henkilöä vuonna 2016 koko konsernissa

Palvelukokemus

Arviointiasteikko 1-5 (vastauksia 19080)

KYSYMYS Arvio 4-5 hymio4-5.png Arvio 1-2 hymio1-2.png
Saatu hoito oli hyvää 98,0 0,5
Henkilökunta kohteli potilasta hyvin 98,5 0,4
Saatu hoito koettiin turvalliseksi 97,3 0,8
Hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä/tietoa päätöksistä 94,3 1,4
Saatu tieto hoidosta oli ymmärrettävää 95,9 0,9
Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä sairaalaa läheisillesi, jos he sitä tarvitsisivat? 96,7 1,0

96,7% palvelukokemuskyselyyn vastanneista suosittelisi sairaalaa läheiselleen

Alla potilashoidon määrään ja laatuun liittyviä tunnuslukuja. Luvut pyritään tuottamaan kaikissa yliopistosairaaloissa samalla tavalla, mutta niitä ei ole vakioitu potilaiden iän, sukupuolen tai hoidettavien sairauksien vaikeusasteen suhteen. Lisäksi lukuihin vaikuttaa vuosittainen satunnaisvaihtelu. Lukuja käytetään oman toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen, lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä avoimuutta. Yksittäiset luvut eivät kuitenkaan ole sairaaloiden välillä suoraan vertailtavissa, eikä niistä voi päätellä sairaaloiden paremmuusjärjestystä.

Potilashoidon tunnusluvut

Vuosi 2015 Vuosi 2016
Vain avohoidossa olleet eri henkilöt 97 560 124 015
Avohoitotapahtumat (laskutettavat)* 666 847 746 088
  --  Ajanvarauskäynnit (HILMO-rajaus) 402 469 407 376
  --  Päivystyskäynnit (HILMO-rajaus) 66 650 116 913
  --  Muu avohoito (HILMO-rajaus) 138 390 148 743
Päiväkirurgiset jaksot 8 852 9 072
Hoitojaksoja vuodeosastolla 75 914 75 170
  --  päivystyksenä hoitoon tulleiden %-osuus 55,7 54,3
Vuodeosastohoitopäiviä 315 606 307 099
  --  niistä tehohoitoa 11 151 10 621
Hoitojakson keskipituus somaattisessa hoidossa (vuorokausia) 3,1 3,2
Hoitojakson keskipituus psykiatrisessa hoidossa (vuorokausia) 26,5 25,5
Kirurgiset toimenpiteet  (toimenpideluokituksen A-Q,Y) 35 188 36 152
Synnytykset 5 269 4 993
Skopiat 13159 15117
Ennakoimaton paluu sairaalaan hoitojakson jälkeen (%) 8,0 8,2
Kuolleisuus sairaalassaoloaikana 676 732
 - %-osuus vuodeosastojaksoista 0,9 1,0
Kuolleisuus 30 vrk:n aikana sairaalasta pääsyn jälkeen 1 759 1 807
 - %-osuus vuodeosastojaksoista 2,3 2,4
* sisältää avohoitokäynnit, puhelut, kirjeet ym. laskutettavan avohoidon

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä leikkaustoimenpidettä 

Päätoimenpide Vuosi 2015 Vuosi 2016
CJE Kaihileikkaukset 3 792 3 979
FN1 Sepelvaltimoiden diagnostinen radiologia 1 765 2 001
NFB Lonkan tekonivelleikkaukset 1 364 1 664
NGB Polven tekonivelleikkaukset 1 218 1 640
FN2 Muut sepelvaltimotoimenpiteet 873
FPE Pysyvän tahdistimen ja johtimen asettaminen 778 759
MCA Keisarileikkaukset 710 735
JEA Umpilisäkkeen poistot 627 636
CKD Silmän sisäiset lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset 563 567
NAG Selkärangan luudutusleikkaukset ja vastaavat 523 558
EMB Nielurisojen tai kitarisan poistot 488 451
ABC Selkäytimen ja hermojuurten vapautus 418 420
JAB Nivustyrän leikkaukset 425 408
QAE Pään ja kaulan ihomuutospoistot ja korjaukset 454 403
JKA Sappirakon leikkaukset 445 401
NFJ Reisiluun murtumaleikkaukset 376 387
NCJ Kyynärvarren murtumaleikkaukset 355 331
NHJ Jalkaterän tai varpaiden murtumaleikkaukset 347 331
ACC Ääreishermojen toimintahäiriökorjaukset 345 319
LCD Kohdunpoistot 323 319

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä diagnoosia

Diagnoosi Vuosi 2015 Vuosi 2016
Vuodeosaston hoitojaksot ja päiväkirurgia
O80 Synnytys 4 039 3 820
H25 Vanhuudenkaihi 3 586 3 753
J18 Pieneliön aiheuttama keuhkokuume 1 823 1 781
M17 Polven nivelrikko 1 220 1 652
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 1 186 1 235
M16 Lonkan nivelrikko 992 1 202
R10 Vatsa- ja lantiokipu 1 312 1 175
C79 Muualla sijaitsevan syövän etäpesäke 915 1 031
I63 Aivoinfarkti 956 1 016
I50 Sydämen vajaatoiminta 1 028 956
S72 Reisiluun murtuma 752 831
S06 Kallonsisäinen vamma 948 784
I21 Sydäninfarkti 706 741
O82 Synnytys keisarileikkauksella 678 713
C91 Lymfaattinen leukemia 583 690
K35 Akuutti umpilisäkkeen tulehdus 700 676
C83 Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma 912 672
I70 Ateroskleroosi 622 651
K80 Sappikivitauti 800 636
T81 Muut toimenpit.komplikaatiot 751 628
Avohoitokäynnit
C50 Rintasyöpä 24 596 23 406
C61 Eturauhassyöpä 18 218 19 695
F32 Masennustila 13 867 13 170
Z49 Dialyysihoito 5 175 12 851
C79 Muualla sij.syövän etäpesäke 10 760 12 791
G47 Unihäiriöt (elimelliset) 11 748 11 592
H35 Muut verkkokalvosairaudet 9 878 10 817
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalveluihin 1 434 10 557
E10 Nuoruustyypin diabetes 8 355 9 484
H90 Johtumistyyppinen ja sensorineuraalinen huonokuuloisuus 9 906 9 009
R10 Vatsa- ja lantiokipu 6 217 8 819
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 6 983 8 149
Z34 Normaaliraskauden seuranta 7 234 6 987
J45 Astma 6 300 6 801
F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt 5 994 6 776
N18 Krooninen munuaisten vajaatoiminta 8 387 6 282
K51 Haavainen koliitti 5 420 5 956
R06 Hengityksen poikkeavuudet 4 275 5 902
Z01 Muut terveen erityistutkimukset 5 315 5 654
F90 Hyperkineettiset häiriöt 5 060 5 574

Sairaanhoitopiirin 10 yleisintä hoitojakson syytä

Vuosi 2015 Vuosi 2016
Vuodeosaston hoitojaksot ja päiväkirurgia
Kasvaimet 10 610 10 327
Verenkiertoelinten sairaudet 8 577 8 619
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seurauk 8 095 7 641
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 5 845 6 555
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 6 425 6 022
Ruuansulatuselinten sairaudet 6 357 5 832
Silmän ja sen apuelinten sairaudet 5 204 5 564
Hengityselinten sairaudet 5 650 5 441
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikk 5 240 5 349
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 4 086 3 978
Avohoitokäynnit
Kasvaimet 127281 133299
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 72657 72514
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenott 54428 71070
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikk 32648 45543
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 42564 45504
Verenkiertoelinten sairaudet 40652 45258
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seurauk 28077 38981
Ruuansulatuselinten sairaudet 33748 35287
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 31977 33105
Silmän ja sen apuelinten sairaudet 29610 33073

Diagnostiset tutkimukset

Vuosi 2015 Vuosi 2016
Diagnostiset kl neurofysiologiset tutkimukset 6887 7197
Diagnostiset kl fysiologian tutkimukset  11943 14392
Isotooppitutkimukset  5569 6084
Diagnostiset radiologiset tutkimukset  223072 291106

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä radiologista tutkimusta

Vuosi 2015 Vuosi 2016
GD Keuhkojen diagnostinen radiologia 59130 72528
JN Vatsan/vartalon  diagnostinen radiologia 23597 27316
AA Kallon ja kallon sisäisten elinten diagnostinen radiologia 16942 20784
NA Selän ja kaulan diagnostinen radiologia 12435 17042
NG Polven ja säären diagnostinen radiologia 10343 16988
XX Paikantamatomat diagnostisen radiologian koodit 14647 16961
NH Nilkan ja jalkaterän diagnostinen radiologia 11476 16737
ND Ranteen ja käden diagnostinen radiologia 10730 15771
NF Lonkan ja reiden diagnostinen radiologia 6836 10958
NB Olkapään ja olkavarren diagnostinen radiologia 6863 9331
HA Rintarauhasen diagnostinen radiologia 4889 8875
NE Lantion diagnostinen radiologia 4578 6138
DM Nenän sivuonteloiden diagnostinen radiologia 3469 5372
EB Hampaiston diagnostinen radiologia 4453 4568
KH Virtsateiden diagnostinen radiologia 3226 4333
PH Laskimoiden diagnostinen radiologia 2882 3537
PA Aortankaaresta lähtevien valtimoiden diagnostinen radiologia 2946 3303
NC Kyynärpään ja kyynärvarren diagnostinen radiologia 2818 3237
NJ Muu tuki- ja liikuntaelinten diagnostinen radiologia 2054 3157
EP Nielun ja ympäröivien kudosten diagnostinen radiologia 2539 2894
PD Aortan alaosan ja lonkkavaltimoiden diagnostinen radiologia 1747 2044

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan mittarit

Vuosi 2015 Vuosi 2016
Käsihuuhdekulutus litraa/1000 hoitopäivää
  --  somaattiset vuodeosastot Tays, Sydänsairaala, Coxa, poislukien teho) 63 68
  --  Tehohoidossa 204 227
Hoitotyössä olevan henkilöstön influenssarokotuskattavuus influenssakaudella 51% 81%
Koko sairaanhoitopiirin sairaaloiden (TAYS, VAS, VALS, Sydänsairaala, Coxa) henkilöstön influenssa rokotuskattavuus kyseisellä influenssakaudella 38% 62%
MRSA- positiiviset veriviljelylöydökset / 100 000 asukasta sairaanhoitopiirin alueella  0,57 1,14
Clostridium difficile-löydökset sairaanhoito piirin alueella / 100 000 asukasta 73,8 72,1
Hoitoon liittyvät veriviljely-positiiviset infektiot 1 000 hoitopäivää kohti TAYSissa 1,37 1,48
Polvien tekonivelinfektioiden osuus kaikista primäärileikkauksista  0,3% 1,0%
Lonkkien tekonivelinfektioiden osuus kaikista primaarileikkauksista 1,0% 0,9%
Päätoimisten hygieniahoitajien ja infektiontorjuntaan osallistuvien infektiolääkärien määrä
  --  hygieniahoitajia 8 8
  --  infektiolääkäreitä 4 4
Onko sairaalalla käytössä sairaalakohtainen mikrobilääkesuositus  kyllä kyllä

Synnytystilastot

Vuosi 2015 Vuosi 2016
Synnytykset 5 269 4 993
Syntyneet lapset 5 357 5 073
Elävänä syntyneet 5 335 5 061
Kuolleena syntyneet 22 12
Kaksoset 86 77
Keisarileikkaus 707 732
Alatiesynnytykset 4 562 4 261
Imukuppisynnytykset 419 353
Epiduraali + spinaali 3 628 3 482
Perinataalimortaliteetti 0,6 % 0,5 %
Pikkukeskosten tilastoja 501 - 1500 g
Pikkukeskosten lkm 58 67
Kokonaiskuolleisuus 8 / 13,8 % 10 / 14,9 %
myöhempi kuolleisuus 7 / 12,3 % 5 / 8,1 %
myöhäiset infektiot 12 / 21,8 % 7 / 11,7 %
nekrotisoiva enterokoliitti 6 / 10,3 % 3 / 4,6 %
keskosen krooninen keuhkosairaus (CLB/BPD) 5 / 11,6 % 5 / 10,0 %
Pneumothorax 3 / 5,2 % 7 / 10,8 %
Vaikea aivoverenvuoto 8 / 13,8 % 2 / 3,2 %
PVL (periventricular leucomalasia) 2 / 3,4 % 0 / 0,0 %
vaikea retinopatia (ROP) 1 / 2,7 % 1 / 2,9 %

Tehohoidon lukuja

Vuosi 2015 Vuosi 2016
tehohoitojaksojen määrä 2 011 1 966
-- operatiivisia potilaita 39,7 % 41,8 %
-- nonoperatiivisia potilaita 60,3 % 58,2 %
-- päivystyksellisiä 77,6 % 75,6 %
-- elektiivisiä 22,4 % 24,4 %
Hoitoaika 2,5 2,4
tehohoidossa olleiden sairaalakuolleisuus 7,8 % 8,6 %
kuolleisuus tehohoitojakson jälkeen 12 kuukauden kuluttua 19,0 %

Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

Vuosi 2015 Vuosi 2016
Muistutukset 390
Kantelut 124
Potilasvahinkoilmoitukset 500 481
Korvattujen potilasvahinkojen määrä 159 146
Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) ratkaistuista 30,4 % 17,8 %
Vaaratapahtumien (HaiPro) raportointi 18 359
Läheltä piti -tilanteet 5 439
Läheltä piti -tilanteet 29,6 %
Lääkäreiden tekemät Haipro ilmoitukset 404 (2,2%)