Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito

221 171  hoidettua eri henkilöä vuonna 2019

Palvelukokemus

Arviointiasteikko 1-5 (vastauksia 15123, vuosi 2019)

KYSYMYS Arvio 4-5 hymio4-5.png Arvio 1-2 hymio1-2.png
Saatu hoito oli hyvää 98,2 0,5
Henkilökunta kohteli potilasta hyvin 98,5 0,4
Saatu hoito koettiin turvalliseksi 97,5 0,7
Hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä/tietoa päätöksistä 94,7 1,5
Saatu tieto hoidosta oli ymmärrettävää 96,4 0,9
Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä sairaalaa läheisillesi, jos he sitä tarvitsisivat? 97,4 0,7

97,4% palvelukokemuskyselyyn vastanneista suosittelisi sairaalaa läheiselleen

Alla potilashoidon määrään ja laatuun liittyviä tunnuslukuja. Luvut pyritään tuottamaan kaikissa yliopistosairaaloissa samalla tavalla, mutta niitä ei ole vakioitu potilaiden iän, sukupuolen tai hoidettavien sairauksien vaikeusasteen suhteen. Lisäksi lukuihin vaikuttaa vuosittainen satunnaisvaihtelu. Lukuja käytetään oman toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen, lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä avoimuutta. Yksittäiset luvut eivät kuitenkaan ole sairaaloiden välillä suoraan vertailtavissa, eikä niistä voi päätellä sairaaloiden paremmuusjärjestystä.

Potilashoidon tunnusluvut

Vuosi 2018 Vuosi 2019
Vain avohoidossa olleet eri henkilöt 147 842 155 583
Avohoitotapahtumat (laskutettavat)* 932 209 994 533
  --  Ajanvarauskäynnit (HILMO-rajaus) 482 290 498 097
  --  Päivystyskäynnit (HILMO-rajaus) 130 339 134 549
  --  Muu avohoito (HILMO-rajaus) 206 959 243 452
Päiväkirurgiset jaksot 11 352 11 644
Hoitojaksoja vuodeosastolla 91 919 89 811
  --  päivystyksenä hoitoon tulleiden %-osuus 54,2 56,0
Vuodeosastohoitopäiviä 427 442 408 250
  --  niistä tehohoitoa 11 375 11 013
Hoitojakson keskipituus somaattisessa hoidossa (vuorokausia) 3,9 3,8
Hoitojakson keskipituus psykiatrisessa hoidossa (vuorokausia) 22,9 22,9
Kirurgiset toimenpiteet  (toimenpideluokituksen A-Q,Y) 42 445 42 609
Synnytykset 4 420 4 302
Skopiat 26 154 28 835
Ennakoimaton paluu sairaalaan hoitojakson jälkeen (%) 9,5
Kuolleisuus sairaalassaoloaikana 994 923
 - %-osuus vuodeosastojaksoista 1,1 1,0
Kuolleisuus 30 vrk:n aikana sairaalasta pääsyn jälkeen 2 012 1 987
 - %-osuus vuodeosastojaksoista 2,2 2,2
* sisältää avohoitokäynnit, puhelut, kirjeet ym. laskutettavan avohoidon

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä leikkaustoimenpidettä 

Päätoimenpide Vuosi 2018 Vuosi 2019
CJE Kaihileikkaukset 3 729 3 924
NGB Polven tekonivelleikkaukset 1 972 2 436
NFB Lonkan tekonivelleikkaukset 1 991 2 193
FN1 Sepelvaltimoiden diagnostinen radiologia 2 028 1 488
FN2 Muut sepelvaltimotoimenpiteet 1 125 927
JKA Sappirakon leikkaukset 752 811
JAB Nivustyrän leikkaukset 804 794
CKD Silmän sisäiset lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset 622 753
JEA Umpilisäkkeen poistot 682 750
MCA Keisarileikkaukset 657 721
ACC Ääreishermojen toimintahäiriökorjaukset 595 702
EMB Nielurisojen tai kitarisan poistot 650 661
FPE Pysyvän tahdistimen ja johtimen asettaminen 767 618
ABC Selkäytimen ja hermojuurten vapautus 500 546
NAG Selkärangan luudutusleikkaukset ja vastaavat 506 528
QAE Pään ja kaulan ihomuutospoistot ja korjaukset 543 521
LCD Kohdunpoistot 453 519
NHG Nilkka tai jalkaterämuovaukset ja luudutukset 506 475
HAB Rintarauhasen osittaiset poistot 464 444
NFJ Reisiluun murtumaleikkaukset 438 413

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä diagnoosia

Diagnoosi Vuosi 2018 Vuosi 2019
Vuodeosaston hoitojaksot ja päiväkirurgia
H25 Vanhuudenkaihi 3 535 3 723
O80 Synnytys 3 354 3 122
M17 Polven nivelrikko 2 030 2 453
J18 Pieneliön aih.keuhkokuume 2 245 2 171
M16 Lonkan nivelrikko 1 643 1 810
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 1 867 1 713
I50 Sydämen vajaatoiminta 1 565 1 492
R10 Vatsa- ja lantiokipu 1 363 1 251
I63 Aivoinfarkti 1 340 1 244
S72 Reisiluun murtuma 1 252 1 156
S06 Kallonsisäinen vamma 1 075 1 029
K80 Sappikivitauti 874 998
C83 Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma 946 987
N10 Akuutti munuaistulehdus 987 966
F10 Alkoholin käytön aiheuttamat oireyhtymät 806 875
C50 Rintasyöpä 927 869
I21 Sydäninfarkti 934 853
K40 Nivustyrä 808 805
K35 Akuutti umpilisäkkeen tulehdus 838 802
I70 Ateroskleroosi 815 781
Avohoitokäynnit
G47 Unihäiriöt (elimelliset) 21 786 33 001
C50 Rintasyöpä 21 940 24 783
C79 Muualla sij. syövän etäpesäke 14 225 16 343
F32 Masennustila 16 202 15 883
C61 Eturauhassyöpä 15 170 15 559
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalveluihin 12 525 14 852
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta varten 11 341 13 068
K51 Haavainen koliitti 11 338 12 792
H35 Muut verkkokalvosairaudet 11 594 12 036
E10 Nuoruustyypin diabetes 10 033 11 776
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 10 835 11 478
R10 Vatsa- ja lantiokipu 10 269 10 717
H90 Johtumistyyppinen ja sensorineuraalinen huonokuuloisuus 9 759 9 609
Z01 Muut terveen erityistutkimukset 9 987 9 050
E11 Aikuistyypin diabetes 5 925 8 551
F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt 7 498 8 236
K50 Crohnin tauti 7 751 8 220
N18 Kr. munuaisten vajaatoiminta 5 924 7 851
Z03 Epäilt. sairauks. tarkk/arvioint 7 063 7 784
H40 Glaukooma 6 936 7 302
J45 Astma 6 737 7 258
M05 Seropositiivinen nivelreuma 6 308 6 284
C78 Etäpesäke hengit/ruuansul.elim 5 496 6 129
Z34 Normaaliraskauden seuranta 6 465 6 001
N97 Naisen hedelmättömyys 5 884 5 820

Sairaanhoitopiirin 10 yleisintä hoitojakson syytä

Vuosi 2018 Vuosi 2019
Vuodeosaston hoitojaksot ja päiväkirurgia
Kasvaimet 11 978 11 509
Verenkiertoelinten sairaudet 11 471 10 768
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 9 680 9 607
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 8 435 9 127
Ruuansulatuselinten sairaudet 8 092 8 273
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavuudet 7 077 6 905
Hengityselinten sairaudet 6 844 6 546
Silmän ja sen apuelinten sairaudet 5 516 5 770
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 5 496 5 346
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 5 307 4 988
Avohoitokäynnit
Kasvaimet 142518 157313
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenot. 90229 92822
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 81865 86609
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 61798 65881
Verenkiertoelinten sairaudet 60431 63469
Hermoston sairaudet 50970 62986
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavuudet 59414 60031
Ruuansulatuselinten sairaudet 54806 59082
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 43962 50639
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 45280 48398

Diagnostiset tutkimukset

Vuosi 2018 Vuosi 2019
Diagnostiset kl neurofysiologiset tutkimukset 9719 9869
Diagnostiset kl fysiologian tutkimukset  15241 14812
Isotooppitutkimukset  6724 6675
Diagnostiset radiologiset tutkimukset  287440 281672

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä radiologista tutkimusta

Vuosi 2018 Vuosi 2019
GD Keuhkojen diagnostinen radiologia 68403 64479
JN Vatsan/vartalon  diagnostinen radiologia 28959 30961
AA Kallon ja kallon sisäisten elinten diagnostinen radiologia 24712 24779
NG Polven ja säären diagnostinen radiologia 17064 16182
NA Selän ja kaulan diagnostinen radiologia 15667 15757
NH Nilkan ja jalkaterän diagnostinen radiologia 15765 15415
ND Ranteen ja käden diagnostinen radiologia 14617 14638
XX Paikantamattomat diagnostisen radiologian koodit 10518 13079
HA Rintarauhasen diagnostinen radiologia 11458 12184
NF Lonkan ja reiden diagnostinen radiologia 10452 9355
NB Olkapään ja olkavarren diagnostinen radiologia 8238 8366
NE Lantion diagnostinen radiologia 7151 6765
EB Hampaiston diagnostinen radiologia 5087 5224
KH Virtsateiden diagnostinen radiologia 4825 4256
NJ Muu tuki- ja liikuntaelinten diagnostinen radiologia 3622 3523
NC Kyynärpään ja kyynärvarren diagnostinen radiologia 3256 3379
PA Aortankaaresta lähtevien valtimoiden diagnostinen radiologia 3981 3233
PH Laskimoiden diagnostinen radiologia 3649 3216
DM Nenän sivuonteloiden diagnostinen radiologia 3425 3049
EP Nielun ja ympäröivien kudosten diagnostinen radiologia 3093 2969

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan mittarit

Vuosi 2018 Vuosi 2019
Käsihuuhdekulutus litraa/1000 hoitopäivää
--  somaattiset vuodeosastot PSHP:n sairaaloissa (Tays Keskussairaala, Hatanpää, Valkeakoski, Sastamala, Sydänsairaala, Coxa poislukien teho) 62 67
  --  Tehohoidossa (Tays Teho ja Sydänsairaalan Teho yhteensä) 263 275
Tays Keskussairaalan, Hatanpään, Sastamalan ja Valkeakosken hoitotyössä olevan henkilöstön influenssarokotuskattavuus influenssakaudella 98% 97%
Koko sairaanhoitopiirin sairaaloiden (Tays Keskussairaala, Hatanpää, Valkeakoski, Sastamala, Sydänsairaala, Coxa) lääkäri ja hoitohenkilöstön influenssarokotuskattavuus työssäolijoista laskettuna 97% 95%
MRSA- positiiviset veriviljelylöydökset / 100 000 asukasta sairaanhoitopiirin alueella  1,32 0,57
Clostridium difficile -löydökset sairaanhoitopiirin alueella / 100 000 asukasta 54,7 52,3
Hoitoon liittyvät veriviljelypositiiviset infektiot 1 000 hoitopäivää kohti somaattisilla osastoilla Tays Keskussairaalassa 1,60 1,54
Hoitoon liittyvät veriviljelypositiiviset infektiot 1 000 hoitopäivää kohti somaattisilla osastoilla Tays Keskussairaalassa, Hatanpäällä, Valkeakoskella, Sastamalassa, Sydänsairaalassa ja Coxassa 1,20 0,98
Polvien tekonivelinfektioiden osuus kaikista primäärileikkauksista  1,0% 1,1%
Lonkkien tekonivelinfektioiden osuus kaikista primaarileikkauksista 1,2% 1,2%
Päätoimisten hygieniahoitajien ja infektiontorjuntaan osallistuvien infektiolääkärien määrä
  --  hygieniahoitajia 10 10
  --  infektiolääkäreitä 4 4
Onko sairaalalla käytössä sairaalakohtainen mikrobilääkesuositus  kyllä kyllä

Synnytystilastot

Vuosi 2018 Vuosi 2019
Synnytykset 4 420 4 302
Syntyneet lapset 4 488 4356
Elävänä syntyneet 4 477 4344
Kuolleena syntyneet 11 13
Kaksoset 68 53
Keisarileikkaus 654 717
Alatiesynnytykset 3 766 3585
Imukuppisynnytykset 333 386
Epiduraali + spinaali 3 131 3099
Perinataalimortaliteetti 0,4% 0,004362
Pikkukeskosten tilastoja 501 - 1500 g
Pikkukeskosten lkm 44
Kokonaiskuolleisuus 11 / 25,6%
myöhempi kuolleisuus 8 / 20%
myöhäiset infektiot 3 / 7,5%
nekrotisoiva enterokoliitti 5 / 11,6%
keskosen krooninen keuhkosairaus (CLB/BPD) 11 / 40,7%
Pneumothorax 1 / 2,3%
Vaikea aivoverenvuoto 6 / 14,6%
PVL (periventricular leucomalasia) 2 / 4,9%
vaikea retinopatia (ROP) 1 / 3,4%

Tehohoidon lukuja

Vuosi 2018 Vuosi 2019
tehohoitojaksojen määrä 1810 1642
-- operatiivisia potilaita 45,6 % 46,8%
-- nonoperatiivisia potilaita 54,4 % 53,2%
-- päivystyksellisiä 74,5 % 71,2%
-- elektiivisiä 25,5 % 28,3%
Hoitoaika 2,6 2,6
tehohoidossa olleiden sairaalakuolleisuus 8,3 % 8,6%
kuolleisuus tehohoitojakson jälkeen 12 kuukauden kuluttua 21

Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

Vuosi 2018 Vuosi 2019
Muistutukset 458 480
Kantelut 134 133
Potilasvahinkoilmoitukset 57 120
Korvattujen potilasvahinkojen määrä 77 43
Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) ratkaistuista 27,1% 35,8%
Vaaratapahtumien (HaiPro) raportointi 7871 8234
Läheltä piti -tilanteet 2968 2796
Lääkäreiden tekemät Haipro ilmoitukset 305 (3,9%) 313 (3,8%)