Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito

186 171  hoidettua eri henkilöä vuonna 2017 koko konsernissa

Palvelukokemus

Arviointiasteikko 1-5 (vastauksia 14077)

KYSYMYS Arvio 4-5 hymio4-5.png Arvio 1-2 hymio1-2.png
Saatu hoito oli hyvää 98,0 0,4
Henkilökunta kohteli potilasta hyvin 98,4 0,4
Saatu hoito koettiin turvalliseksi 97,5 0,7
Hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä/tietoa päätöksistä 94,9 1,3
Saatu tieto hoidosta oli ymmärrettävää 96,2 0,8
Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä sairaalaa läheisillesi, jos he sitä tarvitsisivat? 96,9 0,9

96,9% palvelukokemuskyselyyn vastanneista suosittelisi sairaalaa läheiselleen

Alla potilashoidon määrään ja laatuun liittyviä tunnuslukuja. Luvut pyritään tuottamaan kaikissa yliopistosairaaloissa samalla tavalla, mutta niitä ei ole vakioitu potilaiden iän, sukupuolen tai hoidettavien sairauksien vaikeusasteen suhteen. Lisäksi lukuihin vaikuttaa vuosittainen satunnaisvaihtelu. Lukuja käytetään oman toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen, lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä avoimuutta. Yksittäiset luvut eivät kuitenkaan ole sairaaloiden välillä suoraan vertailtavissa, eikä niistä voi päätellä sairaaloiden paremmuusjärjestystä.

Potilashoidon tunnusluvut

Vuosi 2016 Vuosi 2017
Vain avohoidossa olleet eri henkilöt 124 015 130 406
Avohoitotapahtumat (laskutettavat)* 746 088 791 964
  --  Ajanvarauskäynnit (HILMO-rajaus) 407 376 422 624
  --  Päivystyskäynnit (HILMO-rajaus) 116 913 115 509
  --  Muu avohoito (HILMO-rajaus) 148 743 169 925
Päiväkirurgiset jaksot 9 072 8 354
Hoitojaksoja vuodeosastolla 75 170 76 887
  --  päivystyksenä hoitoon tulleiden %-osuus 54,3 53,4
Vuodeosastohoitopäiviä 307 099 307484
  --  niistä tehohoitoa 10 621 11 019
Hoitojakson keskipituus somaattisessa hoidossa (vuorokausia) 3,2 3,1
Hoitojakson keskipituus psykiatrisessa hoidossa (vuorokausia) 25,5 25,3
Kirurgiset toimenpiteet  (toimenpideluokituksen A-Q,Y) 36 152 35 757
Synnytykset 4 993
Skopiat 15117 15 436
Ennakoimaton paluu sairaalaan hoitojakson jälkeen (%) 8,2 8,3
Kuolleisuus sairaalassaoloaikana 732 678
 - %-osuus vuodeosastojaksoista 1,0 0,9
Kuolleisuus 30 vrk:n aikana sairaalasta pääsyn jälkeen 1 807 1 712
 - %-osuus vuodeosastojaksoista 2,4 2,2
* sisältää avohoitokäynnit, puhelut, kirjeet ym. laskutettavan avohoidon

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä leikkaustoimenpidettä 

Päätoimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017
CJE Kaihileikkaukset 3 979 3 738
FN1 Sepelvaltimoiden diagnostinen radiologia 2 001 1 945
NFB Lonkan tekonivelleikkaukset 1 664 1784
NGB Polven tekonivelleikkaukset 1 640 1743
FN2 Muut sepelvaltimotoimenpiteet 873 1 173
FPE Pysyvän tahdistimen ja johtimen asettaminen 759 733
MCA Keisarileikkaukset 735 733
CKD Silmän sisäiset lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset 567 622
JEA Umpilisäkkeen poistot 636 572
EMB Nielurisojen tai kitarisan poistot 451 506
NAG Selkärangan luudutusleikkaukset ja vastaavat 558 498
KED Eturauhasen liikakasvun toimenpiteet 288 438
ABC Selkäytimen ja hermojuurten vapautus 420 408
JKA Sappirakon leikkaukset 401 401
NFJ Reisiluun murtumaleikkaukset 387 386
QAE Pään ja kaulan ihomuutospoistot ja korjaukset 403 378
NHJ Jalkaterän tai varpaiden murtumaleikkaukset 331 363
ACC Ääreishermojen toimintahäiriökorjaukset 319 348
ADAD Aivo- ja kallovammojen leikkaukset 298 339
LCD Kohdunpoistot 319 339

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä diagnoosia

Diagnoosi Vuosi 2016 Vuosi 2017
Vuodeosaston hoitojaksot ja päiväkirurgia
O80 Synnytys 3 820 3 552
H25 Vanhuudenkaihi 3 753 3 546
M17 Polven nivelrikko 1 652 1 729
J18 Pieneliön aiheuttama keuhkokuume 1 781 1 593
M16 Lonkan nivelrikko 1 202 1 352
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 1 235 1 290
R10 Vatsa- ja lantiokipu 1 175 1 204
I63 Aivoinfarkti 1 016 10 42
C79 Muualla sijaitsevan syövän etäpesäke 1 031 1 017
I50 Sydämen vajaatoiminta 956 972
C83 Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma 672 943
S72 Reisiluun murtuma 831 943
S06 Kallonsisäinen vamma 784 836
I21 Sydäninfarkti 741 752
C91 Lymfaattinen leukemia 690 747
T81 Muut toimenpit. komplikaatiot 629 745
O82 Synnytys keisarileikkauksella 713 732
S82 Polven ja/tai säären murtuma 624 677
I70 Ateroskleroosi 651 661
N10 Akuutti munuaistulehdus 581 647
Avohoitokäynnit
C50 Rintasyöpä 23 408 23 853
C61 Eturauhassyöpä 19 699 20 472
F32 Masennustila 13 169 14 732
G47 Unihäiriöt (elimelliset) 11 592 14 233
C79 Muualla sij.syövän etäpesäke 12 791 14 220
Z49 Dialyysihoito 12 851 13 746
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalveluihin 10 557 11 446
H35 Muut verkkokalvosairaudet 10 817 10 394
E10 Nuoruustyypin diabetes 9 484 10 354
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 8 149 9740
R10 Vatsa- ja lantiokipu 8 819 9 196
H90 Johtumistyyppinen ja sensorineuraalinen huonokuuloisuus 9 009 9 157
F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt 6 776 7 743
H40 Glaukooma 5 506 7 438
K51 Haavainen koliitti 5 956 6 744
R06 Hengityksen poikkeavuudet 5 902 6 708
J45 Astma 6 801 6 691
Z34 Normaaliraskauden seuranta 6 987 6 518
N97 Naisen hedelmättömyys 5 532 5 882
F90 Hyperkineettiset häiriöt 5 060 5 574

Sairaanhoitopiirin 10 yleisintä hoitojakson syytä

Vuosi 2016 Vuosi 2017
Vuodeosaston hoitojaksot ja päiväkirurgia
Kasvaimet 10 324 10 522
Verenkiertoelinten sairaudet 8 624 9 116
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seurauk 7 641 7 919
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 6 551 6 528
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 6 022 5 688
Ruuansulatuselinten sairaudet 5 832 5 633
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikk 5 349 5 560
Hengityselinten sairaudet 5 441 5 310
Silmän ja sen apuelinten sairaudet 5 564 5 289
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 3 978 4 135
Avohoitokäynnit
Kasvaimet 133322 141433
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 72515 79026
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenott 71073 72816
Verenkiertoelinten sairaudet 45263 51665
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikk 45572 50024
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 45504 47080
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seurauk 38983 39576
Ruuansulatuselinten sairaudet 35290 36691
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 33121 36000
Hermoston sairaudet 31617 35668
Silmän ja sen apuelinten sairaudet

Diagnostiset tutkimukset

Vuosi 2016 Vuosi 2017
Diagnostiset kl neurofysiologiset tutkimukset 7197 9003
Diagnostiset kl fysiologian tutkimukset  14392 15393
Isotooppitutkimukset  6084 6561
Diagnostiset radiologiset tutkimukset  291106 294784

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä radiologista tutkimusta

Vuosi 2016 Vuosi 2017
GD Keuhkojen diagnostinen radiologia 72528 69151
JN Vatsan/vartalon  diagnostinen radiologia 27316 28504
AA Kallon ja kallon sisäisten elinten diagnostinen radiologia 20784 23032
NG Polven ja säären diagnostinen radiologia 16988 17547
XX Paikantamatomat diagnostisen radiologian koodit 16961 17091
NA Selän ja kaulan diagnostinen radiologia 17042 16373
NH Nilkan ja jalkaterän diagnostinen radiologia 16737 15992
ND Ranteen ja käden diagnostinen radiologia 15771 15603
NF Lonkan ja reiden diagnostinen radiologia 10958 10913
HA Rintarauhasen diagnostinen radiologia 8875 10791
NB Olkapään ja olkavarren diagnostinen radiologia 9331 9065
NE Lantion diagnostinen radiologia 6138 6880
KH Virtsateiden diagnostinen radiologia 4333 4743
DM Nenän sivuonteloiden diagnostinen radiologia 5372 4381
EB Hampaiston diagnostinen radiologia 4568 4233
PH Laskimoiden diagnostinen radiologia 3537 3645
NC Kyynärpään ja kyynärvarren diagnostinen radiologia 3237 3499
NJ Muu tuki- ja liikuntaelinten diagnostinen radiologia 3157 3480
PA Aortankaaresta lähtevien valtimoiden diagnostinen radiologia 3303 3460
EP Nielun ja ympäröivien kudosten diagnostinen radiologia 2894 3115
PD Aortan alaosan ja lonkkavaltimoiden diagnostinen radiologia 2044 2372

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan mittarit

Vuosi 2016 Vuosi 2017
Käsihuuhdekulutus litraa/1000 hoitopäivää
  --  somaattiset vuodeosastot Tays, Sydänsairaala, Coxa, poislukien teho) 68 74
  --  Tehohoidossa 227 252
Hoitohenkilöstön influenssarokotuskattavuus Tays Keskussairaalassa, Tays Pitkäniemessä, Tays Valkeakoskella ja Tays Sastamalassa työssäolijoista laskettuna (Tays Hatanpää ei mukana) 98%
Koko sairaanhoitopiirin sairaaloiden (Tays, Sydänsairaala, Coxa) lääkäri ja hoitohenkilöstön influenssarokotuskattavuus työssäolijoista laskettuna 97%
MRSA- positiiviset veriviljelylöydökset / 100 000 asukasta sairaanhoitopiirin alueella  1,14 1,14
Clostridium difficile-löydökset sairaanhoito piirin alueella / 100 000 asukasta 72,1 63,7
Hoitoon liittyvät veriviljely-positiiviset infektiot 1 000 hoitopäivää kohti somaattisilla osastoilla Tays Keskussairaalassa 1,60 1,30
Hoitoon liittyvät veriviljely-positiiviset infektiot 1 000 hoitopäivää kohti somaattisilla osastoilla Tays Keskussairaalassa, Tays Valkeakoskella, Tays Sastamalassa, Tays Sydänsairaalassa ja Coxa Oy:ssä. 1,20
Polvien tekonivelinfektioiden osuus kaikista primäärileikkauksista  0,9%
Lonkkien tekonivelinfektioiden osuus kaikista primaarileikkauksista 0,8%
Päätoimisten hygieniahoitajien ja infektiontorjuntaan osallistuvien infektiolääkärien määrä
  --  hygieniahoitajia 9 9
  --  infektiolääkäreitä 4 4
Onko sairaalalla käytössä sairaalakohtainen mikrobilääkesuositus  kyllä kyllä

Synnytystilastot

Vuosi 2016 Vuosi 2017
Synnytykset 4 993 4 704
Syntyneet lapset 5 073 4 764
Elävänä syntyneet 5 061 4 753
Kuolleena syntyneet 12 11
Kaksoset 77 59
Keisarileikkaus 732 731
Alatiesynnytykset 4 261 3 973
Imukuppisynnytykset 353 352
Epiduraali + spinaali 3 482 3 173
Perinataalimortaliteetti 0,5 % 0,4%
Pikkukeskosten tilastoja 501 - 1500 g
Pikkukeskosten lkm 67 46
Kokonaiskuolleisuus 10 / 14,9 % 5 / 10,9%
myöhempi kuolleisuus 5 / 8,1 % 4 / 8,9%
myöhäiset infektiot 7 / 11,7 % 6 / 14%
nekrotisoiva enterokoliitti 3 / 4,6 % 5 / 10,9%
keskosen krooninen keuhkosairaus (CLB/BPD) 5 / 10,0 % 4/ 12,5%
Pneumothorax 7 / 10,8 % 4 / 8,7%
Vaikea aivoverenvuoto 2 / 3,2 % 3 / 6,8%
PVL (periventricular leucomalasia) 0 / 0,0 % 0 / 0,0%
vaikea retinopatia (ROP) 1 / 2,9 % 1 / 3,2%

Tehohoidon lukuja

Vuosi 2016 Vuosi 2017
tehohoitojaksojen määrä 1 966 1810
-- operatiivisia potilaita 41,8 % 45,6 %
-- nonoperatiivisia potilaita 58,2 % 54,4 %
-- päivystyksellisiä 75,6 % 74,5 %
-- elektiivisiä 24,4 % 25,5 %
Hoitoaika 2,4 2,6
tehohoidossa olleiden sairaalakuolleisuus 8,6 % 8,3 %
kuolleisuus tehohoitojakson jälkeen 12 kuukauden kuluttua 22,2 %

Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

Vuosi 2016 Vuosi 2017
Muistutukset 390 393
Kantelut 124 89
Potilasvahinkoilmoitukset 332 299
Korvattujen potilasvahinkojen määrä 118 83
Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) ratkaistuista 35,5% 24,4%
Vaaratapahtumien (HaiPro) raportointi 5 723 5 982
Läheltä piti -tilanteet 2 356 2 402
Lääkäreiden tekemät Haipro ilmoitukset 240 (4,2%) 214 (3,6%)