Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito

209 076  hoidettua eri henkilöä vuonna 2018 koko konsernissa

Palvelukokemus

Arviointiasteikko 1-5 (vastauksia 14077, vuosi 2018)

KYSYMYS Arvio 4-5 hymio4-5.png Arvio 1-2 hymio1-2.png
Saatu hoito oli hyvää 98,3 0,5
Henkilökunta kohteli potilasta hyvin 98,8 0,4
Saatu hoito koettiin turvalliseksi 97,5 0,6
Hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä/tietoa päätöksistä 94,9 1,4
Saatu tieto hoidosta oli ymmärrettävää 96,3 0,9
Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä sairaalaa läheisillesi, jos he sitä tarvitsisivat? 97,1 0,9

97,1% palvelukokemuskyselyyn vastanneista suosittelisi sairaalaa läheiselleen

Alla potilashoidon määrään ja laatuun liittyviä tunnuslukuja. Luvut pyritään tuottamaan kaikissa yliopistosairaaloissa samalla tavalla, mutta niitä ei ole vakioitu potilaiden iän, sukupuolen tai hoidettavien sairauksien vaikeusasteen suhteen. Lisäksi lukuihin vaikuttaa vuosittainen satunnaisvaihtelu. Lukuja käytetään oman toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen, lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä avoimuutta. Yksittäiset luvut eivät kuitenkaan ole sairaaloiden välillä suoraan vertailtavissa, eikä niistä voi päätellä sairaaloiden paremmuusjärjestystä.

Potilashoidon tunnusluvut

Vuosi 2017 Vuosi 2018
Vain avohoidossa olleet eri henkilöt 130 406 147 842
Avohoitotapahtumat (laskutettavat)* 791 964 932 209
  --  Ajanvarauskäynnit (HILMO-rajaus) 422 624 482 290
  --  Päivystyskäynnit (HILMO-rajaus) 115 509 130 339
  --  Muu avohoito (HILMO-rajaus) 169 925 206 959
Päiväkirurgiset jaksot 8 354 11 352
Hoitojaksoja vuodeosastolla 76 887 91 919
  --  päivystyksenä hoitoon tulleiden %-osuus 53,4 54,2
Vuodeosastohoitopäiviä 307484 427 442
  --  niistä tehohoitoa 11 019 11 375
Hoitojakson keskipituus somaattisessa hoidossa (vuorokausia) 3,1 3,9
Hoitojakson keskipituus psykiatrisessa hoidossa (vuorokausia) 25,3 22,9
Kirurgiset toimenpiteet  (toimenpideluokituksen A-Q,Y) 35 757 42 445
Synnytykset 4 704 4 420
Skopiat 15 436 26 154
Ennakoimaton paluu sairaalaan hoitojakson jälkeen (%) 8,3 9,5
Kuolleisuus sairaalassaoloaikana 680 994
 - %-osuus vuodeosastojaksoista 0,9 1,1
Kuolleisuus 30 vrk:n aikana sairaalasta pääsyn jälkeen 1 712 2 012
 - %-osuus vuodeosastojaksoista 2,2 2,2
* sisältää avohoitokäynnit, puhelut, kirjeet ym. laskutettavan avohoidon

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä leikkaustoimenpidettä 

Päätoimenpide Vuosi 2017 Vuosi 2018
CJE Kaihileikkaukset 3 738 3 729
FN1 Sepelvaltimoiden diagnostinen radiologia 1 945 2 028
NFB Lonkan tekonivelleikkaukset 1784 1 991
NGB Polven tekonivelleikkaukset 1743 1 972
FN2 Muut sepelvaltimotoimenpiteet 1 173 1 125
JAB Nivustyrän leikkaukset 299 804
FPE Pysyvän tahdistimen ja johtimen asettaminen 733 767
JKA Sappirakon leikkaukset 401 752
CKD Silmän sisäiset lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset 721 622
JEA Umpilisäkkeen poistot 572 682
MCA Keisarileikkaukset 733 657
EMB Nielurisojen tai kitarisan poistot 506 650
ACC Ääreishermojen toimintahäiriökorjaukset 348 595
QAE Pään ja kaulan ihomuutospoistot ja korjaukset 378 543
KED Eturauhasen liikakasvun toimenpiteet 438 513
NAG Selkärangan luudutusleikkaukset ja vastaavat 498 506
NHG Nilkka tai jalkaterämuovaukset ja luudutukset 309 506
ABC Selkäytimen ja hermojuurten vapautus 408 500
HAB Rintarauhasen osittaiset poistot 2 464
LCD Kohdunpoistot 339 453

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä diagnoosia

Diagnoosi Vuosi 2017 Vuosi 2018
Vuodeosaston hoitojaksot ja päiväkirurgia
H25 Vanhuudenkaihi 3 547 3 535
O80 Synnytys 3 552 3 354
J18 Pieneliön aih.keuhkokuume 1 593 2 245
M17 Polven nivelrikko 1 729 2 030
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 1 290 1 867
M16 Lonkan nivelrikko 1 352 1 643
I50 Sydämen vajaatoiminta 972 1 565
R10 Vatsa- ja lantiokipu 1 204 1 363
I63 Aivoinfarkti 1 042 1 340
S72 Reisiluun murtuma 855 1 252
S06 Kallonsisäinen vamma 837 1 075
N10 Akuutti munuaistulehdus 648 987
C83 Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma 943 946
I21 Sydäninfarkti 752 934
C50 Rintasyöpä 300 927
C79 Muualla sijaitseva syövän etäpesäke 1 017 874
K80 Sappikivitauti 624 874
T81 Muut toimenpiteen komplikaatiot 745 871
K35 Akuutti umpilisäkkeen tulehdus 631 838
I70 Ateroskleroosi 661 815
Avohoitokäynnit
C50 Rintasyöpä 23 855 21 940
G47 Unihäiriöt (elimelliset) 14 235 21 786
F32 Masennustila 14 733 16 202
C61 Eturauhassyöpä 20 473 15 170
C79 Muualla sij. syövän etäpesäke 14 220 14 225
Z49 Dialyysihoito 13 747 13 359
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalveluihin 11 446 12 525
H35 Muut verkkokalvosairaudet 10 395 11 594
K51 Haavainen koliitti 6 744 11 338
I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 9 741 10 835
R10 Vatsa- ja lantiokipu 9 196 10 269
E10 Nuoruustyypin diabetes 10 356 10 033
Z01 Muut terveen erityistutkimukset 5 514 9 987
H90 Johtumistyyppinen ja sensorineuraalinen huonokuuloisuus 9 157 9 759
K50 Crohnin tauti 4 826 7 751
F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt 7 744 7 498
H40 Glaukooma 7 437 6 936
J45 Astma 6 692 6 737
Z34 Normaaliraskauden seuranta 6 519 6 465
M05 Seropositiivinen nivelreuma 4 730 6 308

Sairaanhoitopiirin 10 yleisintä hoitojakson syytä

Vuosi 2017 Vuosi 2018
Vuodeosaston hoitojaksot ja päiväkirurgia
Kasvaimet 10 524 11 978
Verenkiertoelinten sairaudet 9 115 11 471
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 7 920 9 680
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 6 529 8 435
Ruuansulatuselinten sairaudet 5 634 8 092
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavuudet 5 559 7 077
Hengityselinten sairaudet 5 310 6 844
Silmän ja sen apuelinten sairaudet 5 290 5 516
Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 5 688 5 496
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 3 939 5 307
Avohoitokäynnit
Kasvaimet 141450 142518
Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenot. 72807 90229
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 79049 81865
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 47082 61798
Verenkiertoelinten sairaudet 51668 60431
Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavuudet 50021 59414
Ruuansulatuselinten sairaudet 36691 54806
Hermoston sairaudet 35672 50970
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 39575 45280
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 36000 43962
Silmän ja sen apuelinten sairaudet

Diagnostiset tutkimukset

Vuosi 2017 Vuosi 2018
Diagnostiset kl neurofysiologiset tutkimukset 9004 9719
Diagnostiset kl fysiologian tutkimukset  15393 15241
Isotooppitutkimukset  6561 6724
Diagnostiset radiologiset tutkimukset  294784 287440

Sairaanhoitopiirin 20 yleisintä radiologista tutkimusta

Vuosi 2017 Vuosi 2018
GD Keuhkojen diagnostinen radiologia 69151 68403
JN Vatsan/vartalon  diagnostinen radiologia 28504 28959
AA Kallon ja kallon sisäisten elinten diagnostinen radiologia 23032 24712
NG Polven ja säären diagnostinen radiologia 17547 17064
NH Nilkan ja jalkaterän diagnostinen radiologia 15991 15765
NA Selän ja kaulan diagnostinen radiologia 16373 15667
ND Ranteen ja käden diagnostinen radiologia 15603 14617
HA Rintarauhasen diagnostinen radiologia 10791 11458
XX Paikantamattomat diagnostisen radiologian koodit 17091 10518
NF Lonkan ja reiden diagnostinen radiologia 10913 10452
NB Olkapään ja olkavarren diagnostinen radiologia 9065 8238
NE Lantion diagnostinen radiologia 6880 7151
EB Hampaiston diagnostinen radiologia 4240 5087
KH Virtsateiden diagnostinen radiologia 4743 4825
PA Aortankaaresta lähtevien valtimoiden diagnostinen radiologia 3460 3981
PH Laskimoiden diagnostinen radiologia 3645 3649
NJ Muu tuki- ja liikuntaelinten diagnostinen radiologia 3480 3622
DM Nenän sivuonteloiden diagnostinen radiologia 4381 3425
NC Kyynärpään ja kyynärvarren diagnostinen radiologia 3499 3256
EP Nielun ja ympäröivien kudosten diagnostinen radiologia 3115 3093

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan mittarit

Vuosi 2017 Vuosi 2018
Käsihuuhdekulutus litraa/1000 hoitopäivää
  --  somaattiset vuodeosastot Tays Keskussairaala, Sydänsairaala, Coxa, poislukien teho) 74 75
--  somaattiset vuodeosastot Tays Keskussairaala, Tays Hatanpää, Sydänsairaala, Coxa, poislukien teho) 62
  --  Tehohoidossa 252 263
Tays Keskussairaalan, Hatanpään (2018), Sastamalan ja Valkeakosken hoitotyössä olevan henkilöstön influenssarokotuskattavuus influenssakaudella 98% 98%
Koko sairaanhoitopiirin sairaaloiden (Tays, Sydänsairaala, Coxa) lääkäri ja hoitohenkilöstön influenssarokotuskattavuus työssäolijoista laskettuna 97% 97%
MRSA- positiiviset veriviljelylöydökset / 100 000 asukasta sairaanhoitopiirin alueella  1,14 1,32
Clostridium difficile -löydökset sairaanhoitopiirin alueella / 100 000 asukasta 63,7 54,7
Hoitoon liittyvät veriviljelypositiiviset infektiot 1 000 hoitopäivää kohti somaattisilla osastoilla Tays Keskussairaalassa 1,30 1,60
Hoitoon liittyvät veriviljelypositiiviset infektiot 1 000 hoitopäivää kohti somaattisilla osastoilla Tays Keskussairaalassa, Hatanpäällä (2018), Valkeakoskella, Sastamalassa, Sydänsairaalassa ja Coxassa 1,20 1,20
Polvien tekonivelinfektioiden osuus kaikista primäärileikkauksista  0,8% 1,0%
Lonkkien tekonivelinfektioiden osuus kaikista primaarileikkauksista 1,3% 1,2%
Päätoimisten hygieniahoitajien ja infektiontorjuntaan osallistuvien infektiolääkärien määrä
  --  hygieniahoitajia 9 10
  --  infektiolääkäreitä 4 4
Onko sairaalalla käytössä sairaalakohtainen mikrobilääkesuositus  kyllä kyllä

Synnytystilastot

Vuosi 2017 Vuosi 2018
Synnytykset 4 704 4 420
Syntyneet lapset 4 764 4 488
Elävänä syntyneet 4 753 4 477
Kuolleena syntyneet 11 11
Kaksoset 59 68
Keisarileikkaus 731 654
Alatiesynnytykset 3 973 3 766
Imukuppisynnytykset 352 333
Epiduraali + spinaali 3 173 3 131
Perinataalimortaliteetti 0,4% 0,4%
Pikkukeskosten tilastoja 501 - 1500 g
Pikkukeskosten lkm 46 44
Kokonaiskuolleisuus 5 / 10,9% 11 / 25,6%
myöhempi kuolleisuus 4 / 8,9% 8 / 20%
myöhäiset infektiot 6 / 14% 3 / 7,5%
nekrotisoiva enterokoliitti 5 / 10,9% 5 / 11,6%
keskosen krooninen keuhkosairaus (CLB/BPD) 4/ 12,5% 11 / 40,7%
Pneumothorax 4 / 8,7% 1 / 2,3%
Vaikea aivoverenvuoto 3 / 6,8% 6 / 14,6%
PVL (periventricular leucomalasia) 0 / 0,0% 2 / 4,9%
vaikea retinopatia (ROP) 1 / 3,2% 1 / 3,4%

Tehohoidon lukuja

Vuosi 2017 Vuosi 2018
tehohoitojaksojen määrä 1 966 1810
-- operatiivisia potilaita 41,8 % 45,6 %
-- nonoperatiivisia potilaita 58,2 % 54,4 %
-- päivystyksellisiä 75,6 % 74,5 %
-- elektiivisiä 24,4 % 25,5 %
Hoitoaika 2,4 2,6
tehohoidossa olleiden sairaalakuolleisuus 8,6 % 8,3 %
kuolleisuus tehohoitojakson jälkeen 12 kuukauden kuluttua 22,2 %

Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

Vuosi 2017 Vuosi 2018
Muistutukset 380 458
Kantelut 139 134
Potilasvahinkoilmoitukset 163 57
Korvattujen potilasvahinkojen määrä 43 20
Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) ratkaistuista 26,4% 35,1%
Vaaratapahtumien (HaiPro) raportointi 6 840 7 909
Läheltä piti -tilanteet 2 681 2 977
Lääkäreiden tekemät Haipro ilmoitukset 249 (3,6%) 305 (3,9%)