Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisusarjan julkaisut 2016

Käsikirja syöpälääkehoitoa saavan potilaan ohjaukseen
- Opas sairaanhoitajille tarkistuslistan käytön tueksi

Marjut Nieminen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 2/2016
Tampere, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2016

ISBN 1797-1225 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-951-67-186-7 (PDF)

Kokoteksti    Kuvailusivu