Hyppää sisältöön
19.6.2019

Älylääkekaappi varmistaa, että potilas saa oikeat lääkkeet

Tays on ensimmäinen suomalainen sairaala, jossa lääkemääräykset on integroitu sairaalan älylääkekaappeihin. Digitalisointi vähentää lääkitysvirheitä ja tehostaa hoitajan työtä.

Farmaseutti Lauri Lounento opastaa hoitajia lääkekaapin käytössä.

Lääkehoito on merkittävä osa hoitotyötä ja lääkevahinkoja tapahtuu. Lähes puolet kaikista estettävissä olevista potilaille haitallisista tapahtumista on seurausta lääkitysvirheistä. Tavallisia virheitä ovat kirjaamisen unohtaminen tai väärin kirjaaminen. Ongelmaan on alalla kiinnitetty paljon huomiota niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Virheet aiheuttavat sekä taloudellisia seuraamuksia että vaikuttavat potilaan hoitoon.

Lääkitysvirheiden estämiseksi ja hoitoprosessin parantamiseksi Tays on digitalisoinut lääkehoidon toteutusta. Jo kymmenillä osastoilla Taysissa hoitajat käyttävät älylääkekaappia.

Aiemmin hoitaja kulki paperisten lääkemääräysten kanssa, etsi ja annosteli kyseiset lääkkeet, kirjasi ottamansa ja lääkitsi potilaan. Paperiset lääkkeenjakokortit ja manuaalinen kirjaaminen tulevat jatkossa jäämään pois.

-Hoitaja tunnistautuu järjestelmään ja lukee potilaan lääkitystiedot. Kaappiin syttyvä valo ohjaa hoitajaa ottamaan juuri tälle potilaalle määrätyt lääkkeet ja kyseisen kaapin ovi aukeaa, kuvailee projektipäällikkö Marjo Uusitalo Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

Potilaan luona hoitaja skannaa potilaan rannekkeen ja lääkemukissa olevan tunnisteen, ja varmistaa lääkkeiden oikeellisuuden.

-Digitalisoinnilla pystymme merkittävästi parantamaan potilasturvallisuutta. Inhimillisten virheiden määrä vähenee ja koko lääkeprosessi dokumentoituu automaattisesti.

Älylääkekaapin toteuttaminen on vaatinut useiden erilaisten järjestelmien integraatiota.  Tieto potilaalle annetusta lääkehoidosta taltioituu potilastietojärjestelmään sekä sairaala-apteekin toiminnanohjausjärjestelmään. Hoitajien ei esimerkiksi enää tarvitse huolehtia lääkkeiden tilaamisesta, sillä sairaala-apteekilla on ajantasainen tieto lääketilanteesta.

Myös yhteys Omakanta-palveluun on mahdollinen. Tulevaisuudessa potilas voi vaikuttaa tietojensa näkyvyyteen ja helpottaa hoitoprosessia.

-Mikäli potilas antaa sairaalalle luvan, näemme suoraan kanta.fi -palvelusta, mitä lääkkeitä potilaalle on jo aiemmin määrätty ja myös mitä lääkkeitä hän on ostanut. Aiempi lääkitystieto on erittäin tärkeää hoidon kannalta, kertoo Uusitalo.

-Sitä palvelu ei tokikaan kerro, onko lääkkeitä syöty ohjeen mukaisesti, sitä varten haastattelemme potilasta.

Taysissa kehitetty älylääkekaappiprosessi on ainutlaatuinen Suomessa, ja sen käyttöä tullaan laajentamaan myös muihin Taysin yksiköihin.

Farmaseutti Lauri Lounento esittelee älylääkekaapin toimintaa videolla.

Paula Pasanen