Hyppää sisältöön

11.3.2021

Blogi: Digitalisaatiolla vaikuttavampaa terveydenhuoltoa

Kirjoittaja Emil Ackerman on Taysin tietoarkkitehti, joka vastaa tiedolla johtamisen kehittämisestä ja tietopalvelusta. Hän on innostunut luomaan uutta ja parantamaan vanhaa.

Tietoarkkitehti Emil Ackerman

Tulevaisuudessa terveydenhuollossa pitää ratkaista isoja haasteita: väestö ikääntyy ja hoidontarve kasvaa, uudet hoitomuodot ovat entistä kalliimpia ja tekijöitä ei enää riitä. Digitalisaation ja siihen liittyvän toimintatapojen uudistamisen avulla voimme ratkaista näistä ainakin osan. Lisäksi kehittämällä päätöksentekoa tukevan tiedon keräämistä ja hyödyntämistä pystymme seuraamaan hoitojen vaikuttavuutta ja valitsemaan niistä parhaimmat.

Vaikuttavassa hoidossa tuotetaan potilaalle terveyshyötyä esimerkiksi parantamalla potilaan sairaus, helpottamalla oireita sekä parantamalla pärjäämistä ja elämänlaatua. Mitä pienemmillä kustannuksilla saadaan tuotettua terveyshyötyä potilaille, sitä kustannusvaikuttavammasta toiminnasta on kyse. Terveys ei kuitenkaan ala sairaalasta. Kaikkein kustannusvaikuttavimmat toimenpiteet ovat usein terveyttä edistäviä toimia, joita tehdään paljon ennen kuin potilas joutuu hoidettavaksi sairaalaan. Tällaisiin kuuluvat esimerkiksi rokotukset ja terveellisiin elämäntapoihin liittyvän tiedon levittäminen.

Tampereen yliopistollisen sairaalan päivitetyn strategian mukaan Tays on potilaiden valitsema, henkilökunnan arvostama, vaikuttavin ja digitaalisin yliopistosairaalaverkosto. Ei ole sattumaa, että haluamme olla sekä vaikuttavin että digitaalisin. Vaikuttavuutta ei voi kovin pitkälle edistää, ellei toimintatapoja ole riittävästi digitalisoitu. Digitalisaation ja siihen liittyvän tiedolla johtamisen rooli toiminnan vaikuttavuuden edistämisessä näkyy ainakin kahdella tavalla.

Vaikuttavuuteen liittyvän tiedon keruu ja analysointi

Vaikuttavuutta on vaikea edistää ilman tietoa toiminnan nykytilasta. Tieto pitää perustua dataan, ei arvauksiin tai mutu-tietoon. Sairaaloissa, joissa on kymmeniä yksiköitä ja satojatuhansia potilaskäyntejä, tärkeiden tietojen keruu on hoidettava mahdollisimman automatisoidusti tai siinä epäonnistutaan. Tutkimuksiin ja hoitoihin liittyvät kliiniset tiedot ja kustannukset sekä potilaiden asiakaskokemus- ja toimintakykykyselyiden vastaukset tulisi kaikki saada kerättyä ja analysoitua mahdollisimman vähäisellä ihmistyöllä.

Kaikki olennaiset tiedot on saatava alusta asti sähköiseen muotoon ja koostettua automaattisesti toiminnan vaikuttavuudesta kertoviksi päätöksentekoa tukeviksi raporteiksi. Digitaalisen tiedon jalostusprosessin tarve korostuu edelleen, kun vaikuttavuutta tarkastellaan yhden sairaalan sijaan koko hyvinvointialueen tasolla. Tällöin nivotaan yhteen sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tiedot. Myös tällaista kokonaisuutta on lähdetty Pirkanmaalla edistämään tänä vuonna.

Vaikuttavuuden kannalta olennaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Miten sairauksia voidaan ennaltaehkäistä?
  • Mikä hoito on vaikuttavin suhteessa tarkasteltavaan diagnoosiin?
  • Mitä tutkimuksia ja hoitoja voidaan karsia turhina tai tehottomina?
  • Mitä sairauksia kannattaa hoitaa ennemmin kuin toisia?
  • Kuinka paljon hoito tuo apua potilaalle?
     

Näihin kysymyksiin pyritään saamaan vastauksia yllä kuvatuilla tiedolla johtamisen menetelmillä, mutta myös tutkimustyöllä. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on käynnissä laaja tutkimushanke ”Oikea hoito oikealle potilaalle oikeaan aikaan”, jonka avulla lisätään ymmärrystä eri hoitojen vaikuttavuudesta.

Toiminnan kehittäminen vaikuttavammaksi

Tiedolla johtamisen ja tutkimuksen avulla saatujen vastausten jälkeen seuraa toiminnan kehittäminen vaikuttavammaksi. Ensimmäiseksi edistetään osa-alueita, joissa voidaan nostaa hoidon vaikuttavuutta mahdollisimman suuren potilasmäärän osalta mahdollisimman vähäisin (tai jopa pienenevin) kustannuksin. Potilaiden pärjäämistä edistettäessä on myös tärkeää muistaa henkilökunnan pärjääminen ja riittävä tuki muutosten yhteydessä. Usein halutaan edistää myös ennaltaehkäisyä ja toiminnan ennakointia. Mitä aiemmin hoitoa tarvitsevat henkilöt voidaan tunnistaa, sitä parempia hoitotuloksia yleensä saadaan.

Olipa kyse toiminnan kustannusvaikuttavuuden lisäämisestä, henkilökunnan pärjäämisen tukemisesta tai toiminnan ennakoinnista, kaikissa digitalisaatio nousee suureen rooliin. Esimerkiksi verkkopoliklinikat ja etävastaanotot mahdollistavat suurempien potilasmäärien palvelemisen ja oikea-aikaisen hoidon sekä potilaiden paremman osallistuttamisen omaan hoitoonsa. Myös itsepalveluna toteutetut ajanvaraukset ja -siirrot digitaalisen alustan kuten OmaTaysin avulla voivat samanaikaisesti parantaa asiakaskokemusta, vapauttaa henkilökunnan aikaa muihin tehtäviin ja alentaa kustannuksia.

Seuraavalle tasolle päästään siirrettäessä hoidon tarpeen seuranta vastaanottokäynniltä kotiin. Taysissa ollaankin kehittämässä diabetespotilaiden omaseurannassa kertyvän datan hyödyntämistä eniten avun tarpeessa olevien tunnistamiseksi ajoissa, jotta myös hoito saataisiin toteutettua oikea-aikaisesti. Vastaavaa seurantaa on tehty jo muutaman vuoden ajan sydämen rytmihäiriöpotilailla. Kuten todettua, terveys ei ala sairaalasta ja digitalisaation avulla ei hoidon seurannankaan tarvitse tapahtua siellä.

Emil Ackerman

Uusimmat tarinat

8.6.2021
31.5.2021
18.5.2021
5.5.2021
23.4.2021
20.4.2021
14.4.2021
12.4.2021
30.3.2021
26.3.2021
19.3.2021
15.3.2021
11.3.2021
25.2.2021
16.2.2021
11.2.2021
28.1.2021
11.1.2021
15.12.2020
14.12.2020
4.12.2020
1.12.2020
20.11.2020
18.11.2020
13.11.2020
13.11.2020
10.11.2020
26.10.2020
21.10.2020
8.10.2020
6.10.2020
29.9.2020
28.9.2020
24.9.2020
18.9.2020
16.9.2020
8.9.2020
7.9.2020
3.9.2020
1.9.2020
21.8.2020
10.8.2020
22.7.2020
6.7.2020
15.6.2020
11.6.2020
4.6.2020
29.5.2020
13.5.2020
29.4.2020
27.4.2020
27.4.2020
22.4.2020
14.4.2020
14.4.2020
9.4.2020
31.3.2020
25.2.2020
12.2.2020
12.2.2020
6.2.2020
10.12.2019
18.11.2019
12.11.2019
6.11.2019
28.10.2019
28.10.2019
19.9.2019
29.8.2019
22.8.2019
5.8.2019
5.7.2019
24.6.2019
20.6.2019
19.6.2019
17.6.2019
17.6.2019
11.6.2019
29.5.2019
22.5.2019
18.4.2019
17.4.2019
12.4.2019
12.4.2019
29.3.2019
29.3.2019
1.3.2019
26.2.2019
20.2.2019
22.1.2019
20.12.2018
5.12.2018
20.11.2018
1.11.2018
30.10.2018
26.10.2018
26.10.2018
26.10.2018
19.10.2018
17.10.2018
12.10.2018