Hyppää sisältöön
20.11.2020

Blogi: Kun potilas valitsee, palvelut paranevat

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin muutamia sidosyksiköitä käsitellään nimeltä mainiten poikkeuksellisen paljon sote-lakipaketin perusteluissa. Hallituksen esityksen perustelut ovat oikeuslähteitä, eli ei ole aivan yhdentekevää, mitä esitöissä kirjoitetaan.  

Perusteluissa kerrotaan esimerkiksi vapaan hoitopaikan potilaiden hoitokustannuksiin liittyvästä riidasta, jonka osapuolena Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on. Tämän riita-asian asian taustalla on se, että kahdella sairaanhoitopiirillä on ollut erimielisyyttä siitä, kummalle kuuluu vastuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sidosyksikön valinneiden potilaiden hoitokustannuksista.

Kuntien ja kuntayhtymien välisiä kustannusriitoja ratkotaan välillä hallintotuomioistuimissa. Aikanaan korkein hallinto-oikeus tulee ottamaan kantaa siihen, jääkö hallinto-oikeuden päätös voimaan. Hallinto-oikeuden päätös oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tulkinnan mukainen.

Potilaan vapaa hoitopaikan valintaoikeus on muuttanut terveydenhuollon toimintaympäristöä. Järjestämisvastuun piiriin kuuluvat kunnan ja tulevan hyvinvointialueen omien asukkaiden lisäksi vapaan hoitopaikan valintaoikeutta käyttävät potilaat. Näillä potilailla on yhdenvertainen oikeus lääketieteellisen tarpeensa edellyttämään hoitoon.

Valinnanvapauspotilas kulkee rajan yli

Lähtökohtana sote-laissa on palveluiden tuottaminen omalla hyvinvointialueella ja sen asukkaille. Hyvinvointialueet voivat kuitenkin yhdessä sopia palveluiden tuottamisesta. Vapaasti hoitopaikan valinneet potilaat liikkuvat kuitenkin alueiden rajojen yli. Sote-uudistukseen sisältyvät tavoitteet hoitoketjujen sujuvuuden parantamisesta ja digi-palvelujen lisäämisestä koskevat myös tätä potilasryhmää.

Näyttää siltä, että sote-paketissa vapaan hoitopaikan valinnan potilaat nähdään vielä poikkeusryhmänä, jonka pitää itse liikkua palveluiden lähelle. Järjestämislain perusteluissa on muun muassa epäselvä kielto tuottaa sähköisiä tai muita etäpalveluita toisen hyvinvointialueen asukkaalle. Miten toimia tilanteessa, jossa vapaan valinnan potilas tarvitsisi esimerkiksi erikoissairaanhoidon jatkohoitoa tai muuta konsultointia, joka pystyttäisiin tuottamaan etänä?

Käytännössä sähköiset ja etäpalvelut ovat voimalla tulossa julkiseen terveydenhuoltoon. Yhtä potilasryhmää ei voida irrottaa pois näiden palveluiden piiristä.  

Tuulinen edelläkävijän rooli

Kun potilaat valitsevat, se kannustaa julkisia terveydenhuollon toimijoita panostamaan hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen sekä potilaiden hyvään kohteluun. Yhteinen tekeminen hyödyttää kaikkia. Terveyskylä.fi:n palvelut ovat hyvä esimerkki. Tässä usean sairaanhoitopiirin yhteisessä hankkeessa digitaalisia terveydenhuollon palveluita voidaan viedä kaikkiin maan kolkkiin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni ja sen sidosyksiköt ovat olleet julkisen terveydenhuollon edelläkävijöitä myös vapaan hoitopaikan potilaiden palveluiden kehittämisessä.  Edelläkävijän rooli on aina tuulinen. Se näkyy vähän myös sote-paketin perusteluissa. Pidetään kuitenkin mielessä, että yhteiset tavoitteet pitkään odotetulle sote-uudistukselle ovat olemassa, ja yhteistyössä on voimaa. Lakiluonnoksia ja perustelutekstejä voidaan vielä korjata. 

Vuokko Ylinen
Hallintojohtaja
Tays, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Vuokko Ylinen