Hyppää sisältöön
11.6.2020

Tutkijahaastattelussa syöpätautien erikoislääkäri, LT Reetta Piili

Elämän loppuvaiheen hoidossa riittää tutkittavaa

Syöpätautien erikoislääkäri Reetta Piili väitteli viime vuonna lääkäreiden ja lääkäriopiskelijoiden suhtautumisesta elämän loppuvaiheen hoitoon. Tutkimustyöhön Piiliä innostaa oman alan eli palliatiivisen hoidon kehittäminen. Palliatiivisen hoidon tarkoituksena on parantaa kokonaisvaltaisesti parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä elämänlaatua.

Palliatiivinen hoito tutummaksi 15 vuodessa

Palliatiivisen hoidon tutkija Reetta Piili

Väitöstutkimuksen aineisto kerättiin kyselyillä vuosina 2015-2016 viimeisen vuoden lääketieteen opiskelijoilta sekä sadoilta eri erikoisalojen lääkäreiltä. Tuloksia verrattiin vuonna 1999 tehtyyn kyselytutkimukseen. Ajatus tutkimuksen toistamisesta tuli professori Pirkko Kellokumpu-Lehtiseltä. Piili tarttui tilaisuuteen, vaikka ei ollut aiemmin ajatellut ryhtyvänsä tutkijaksi,

– Selvisi, että 15 vuodessa elämän loppuvaiheen hoito on kehittynyt ja lääkäreiden palliatiiviset hoitopäätökset lisääntyivät, Piili kertoo.
– Lääkärit olivat nyt myös aiempaa valmiimpia käyttämään lääkeannoksia, jotka voivat lyhentää elämää, mutta helpottavat kuolevan oloa.

Väitöksen aikaan julkisuutta sai Piilin havainto, että kokemattomat lääkärit ovat halukkaampia pitkittämään potilaan elämää kuin kokeneemmat kollegat. Tutkimuksen kyselyssä osallistujille esiteltiin kuvitteellisia potilastapauksia ja pyydettiin heitä valitsemaan, miten hoitaisivat potilasta. Tilanteisiin lisättiin myös muita tekijöitä, vaikkapa omaisia omine vaatimuksineen.

SPSS kovassa käytössä

Tutkimuksen vastausprosentti oli hyvä, opiskelijoista vastasi 63 prosenttia ja lääkäreistä 56 prosenttia. Piili analysoi lähes 1800 vastauksen aineistoa SPSS-ohjelmistolla.

– Opiskeluaikana SPSS:n käyttö tuntui todella hankalalta enkä olisi siksikään ikinä uskonut, että minusta tulee tutkija, Reetta Piili päivittelee.
– Nyt ohjelmiston käyttö tuntuu ihan mielekkäältä, koska sen avulla löytää vastauksia, eikä ohjelmakaan ole niin vaikea, kuin voisi kuvitella.

Samasta aineistosta on tulossa vielä artikkeleita, mutta uusiakin tutkimuksia on jo vireillä. Piili työskentelee keuhko-oireisten tutkimusryhmässä. Hän myös aikoo tehdä väitöstutkimukselleen jatkoa.

– Tarkoituksenani on selvittää, miten opiskelijoina kyselyyn vastanneiden käsitykset kuolevien potilaiden hoidosta ovat muuttuneet nyt, kun he ovat työskennelleet lääkäreinä noin viisi vuotta, Piili suunnittelee.

Lisää tietoa hoidon tueksi

Reetta Piili työskentelee palliatiivisen hoidon konsulttina Taysissa. Käytännössä hän kiertelee eri osastoilla ohjaamassa parantumattomasti sairaiden potilaiden hoitoa. Hän kohtaa päivittäin kuolevia ja heidän omaisiaan.

– Työni on henkisesti raskasta, joten tutkijan tehtävä tasapainottaa ja vie ajatukset muualle, vaikka tutkimus käsitteleekin samaa aihepiiriä.

Piilin kokemukset tutkimustyön yhdistämisestä sairaalatyöhön ovat hyviä. Työnantaja on tukenut monella tavalla, ja palliatiivisen hoidon ylilääkäri Juho Lehto toimi myös väitöskirjan toisena ohjaajana. Palliatiivisen hoidon tutkimuksen pariin Piiliä kannustaa se, että aihepiiriä on tutkittu vähän ja lisää tietoa tarvitaan.

– Pitää olla tieteellistä näyttöä, ennen kuin hoitoa viedään käytäntöön, Piili toteaa.
– Palliatiivisessa hoidossa noudatetaan edelleen usein yleisen konsensuksen mukaista hoitoa, jonka taustalla ei aina ole tutkimustietoa.

Piilin tutkimustuloksia on hyödynnetty palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittämishankkeessa EduPalissa, jota johtaa Juho Lehto. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää palliatiivisen hoidon koulutusta Suomessa sekä hoitotyön että lääketieteen alalla.

Tämä haastattelu on tehty Taysin TKI-keskuksen uutiskirjeeseen. Uutiskirjeessä kerrotaan, mitä tutkimusrintamalla tapahtuu ja se ilmestyy noin 6 kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje tästä.

Anna-Mari Martikainen