Hyppää sisältöön
22.7.2020

Epäiletkö potilasvahinkoa – potilasasiamies neuvoo

Potilasasiamies on viimeinen linkki laadukkaan hoidon varmistamisessa, sanoo Taysissa helmikuussa aloittanut potilasasiamies Harri Suhonen.

Potilasasiamies Harri Suhonen aloitti työt Taysissa helmikuussa.

Mihin potilasasiamiestä tarvitaan?

Potilasasiamiehen tehtävä on lakisääteinen. Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa potilaita potilaslain määrittelemissä tilanteissa, kuten kohteluun, potilasvahinkoepäilyihin ja salassapitoon liittyvissä asioissa.

Käytännössä työ on potilaan oikeuksien toteutumisen varmistamista, niistä tiedottamista ja esimerkiksi neuvomista muistutuksen, reklamaatioiden tai vahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen tekemisessä. Tarvittaessa ohjaan tyytymätöntä potilasta viemään asioita eteenpäin.

Paljonko potilasasiamiehelle tulee yhteydenottoja?

Keskimäärin yhteydenottoja tulee 2 000−2 500 vuodessa. Samaa keskiarvoa kohti mennään tänäkin vuonna.

Koronapandemian alussa yhteydenotot vähenivät selvästi, mutta alkukesästä tilanne on taas normalisoitunut. Itse koronaan liittyen yhteydenottoja on tullut vähän.

Mitkä ovat yleisimpiä yhteydenoton syitä?

Kaikkein yleisin syy on jokin epäselvyys hoidossa, miten potilasta on hoidettu tai miten häntä tullaan jatkossa hoitamaan. Potilasasiamieshän ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin tai yksittäisiin hoitotapahtumiin, mutta kertoo, kehen kannattaa ottaa yhteyttä tai mitä muita vaihtoehtoja potilaalla on tilanteessa. Toinen tyypillinen yhteydenoton aihe on potilasvahinkoepäilyt, eli hoidon aikana tapahtuneet henkilövahingot. Kolmantena potilaat ottavat yhteyttä myös, kun epäilevät virheitä potilasasiakirjoissa.

Tilastot kertovat, että nämä ovat olleet yleisimpiä syitä jo pitkään. Pidemmän aikavälin trendinä voi myös sanoa, että suoranaiset potilaan kohteluun liittyvät yhteydenotot ovat vähentyneet. Se kertoo siitä, että hoidon laatu on kohentunut.

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimpiä parannuskohteita potilaan hyvän hoidon turvaamisessa?

Potilaan hoito ja asiat suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ovat pääsääntöisesti erittäin hyvällä tolalla. Keskeinen asia, jonka koen tärkeäksi ja jota ei mielestäni voi liikaa korostaa, on potilaan informointi ja vuorovaikutus potilaan ja hoitavan ammattihenkilön välillä. Potilaalla on oikeus saada riittävästi tietoa, jotta hän voi omasta puolestaan tehdä hoitoon liittyviä päätöksiä ja ymmärtää, mitkä vaihtoehdot hänellä on olemassa ja mitä riskejä hoitoon tai hoidotta jättämiseen liittyy.

Hyvä informointi ja siihen liittyen asioiden laadukas kirjaaminen parantavat sekä hoidon onnistumista että myös henkilökunnan oikeusturvaa.

Millaiset yhteydenotot ovat jääneet mieleesi?

Mieleen jäävät kaikki yksilön kannalta vakavat asiat, kuten hoidon aikana sattuneet vammautumiset tai omaisen menehtyminen − vaikkei hoitovirheestä välttämättä olisikaan kyse tai hoidolla muutenkaan vaikutusta sattuneeseen.

Mieleen jäävät myös positiiviset asiat, eli yhteydenotot, joissa vaikean asian kautta syntyy jotain uutta positiivista. Ajatuksia, miten asiat voisi jatkossa tehdä paremmin.

Onko sairaalan henkilökunta yhteyksissä potilasasiamieheen?

Ei kovin paljon. Voisi olla enemmänkin. Henkilökunnan yhteydenotot jäävät kyllä mieleen, esimerkiksi se, kun asiantuntija kuittaa, että asia on hoidettu ja miten se ratkesi.

Mikä motivoi työssäsi potilasasiamiehenä?

Näen tehtävän mahdollisuutena varmistaa laadukasta terveydenhuoltoa. Meillä on Suomessa hieno järjestelmä ja hyvät palvelut, ja potilasasiamies on viimeinen linkki laadukkaan toiminnan varmistamisessa ja asiakasrajapinnassa. Samalla pystyn antamaan organisaatiolle tietoa, missä asioissa on kehittämisen varaa.

Tärkein motivaattori taitaa olla se, että yksittäisillä ikävillä kokemuksilla on mahdollista vaikuttaa siihen, että huomattavan monen muun kokemukset tulevat olemaan parempia.

Eikö potilasasiamiehen titteli pitäisi muuttaa sukupuolineutraaliksi?

Miksipäs ei voisi olla potilasasiahenkilö tai -valtuutettu. Se on vain päätettävä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Tuuli Eerola