Hyppää sisältöön
Siirrymme vähitellen käyttämään Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustoa »
25.11.2021

Henkistä tukea kriisin kohdanneille potilaille ja läheisille

Jos sairaus aiheuttaa sairaalassa olevan potilaan elämään kriisin, hän voi saada henkistä tukea Taysin yleissairaalapsykiatrian poliklinikalta. Tukea saadaan tai sen pariin ohjataan potilasta hoitavan yksikön ammattilaisten kautta.

Osastonhoitaja Hanna Rajala-Koenkytö

Millaisissa tilanteissa Taysin yleissairaalapsykiatrian poliklinikkaan otetaan tyypillisesti yhteyttä, osastonhoitaja Hanna Rajala-Koenkytö?

Potilaan hätä voi liittyä fyysiseen sairauteen, sairauden toteamiseen tai toipumisessa ilmeneviin komplikaatioihin. Meihin voi ottaa yhteyttä miltä tahansa osastolta. Yhteydenoton tekee aina henkilökunta, ei potilas. Työhömme kuuluvat myös tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arvioinnit ja erilaiset äkilliset mielenterveyden muutoksiin liittyvät tilanteet. Kaikkiaan teemme käyntejä osastoille kuukausittain noin 50. 

Millaista henkistä tukea potilaat saavat?

Potilasta hoitava yksikkö voi tehdä konsultaatiopyynnön Taysin yleissairaalapsykiatrian konsultoivalle psykiatrille maanantaista torstaihin kello 9–15 ja perjantaisin kello 9−14.30. Psykiatrin arvion perusteella joko lääkäri tai psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi tilanteen joko samana päivänä tai viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa. Useimmiten arvioon kuuluu käynti potilaan luona tai potilas tulee poliklinikallemme. 

Syöpäpotilaille tukea tarjoaa lisäksi psykososiaalisen tuen yksikkö. Toiminnan kynnys on matala: ainoita kriteereitä on, että potilaalla on syöpädiagnoosi ja hoitosuhde Taysiin. Moni potilas on saanut tukea myös Pirkanmaan Syöpäyhdistyksestä.

»Lue artikkeli: Syöpään sairastuneille henkistä tukea matalalla kynnyksellä

Saattohoitoon siirtyvien potilaiden luona voi vierailla myös palliatiivisen tiimin ammattilainen. Sairaalassa päivystää lisäksi päivittäin sairaalapastori.

Saako tukea tarvittaessa heti?

Jokaiselle päivälle on varattu psykiatrin ja sairaanhoitajan kriisiaika, joten tarvittaessa pystymme reagoimaan konsultaatiopyyntöön nopeasti. Kun korona-aika oli pahimmillaan, jouduimme asioimaan paljon puhelimitse, mutta nykyään käymme myös osastoilla taas. 

Miten potilaan kannattaa toimia, jos hän kokee tarvitsevansa henkistä tukea?

Jokaisessa Taysin yksikössä henkilökunta pyrkii tukemaan potilasta myös henkisesti ja tarvittaessa tarjoamaan kriisiapua. Jos potilas kuitenkin kaipaa henkistä tukea, eikä sitä tarjota hänelle syystä tai toisesta automaattisesti, potilaan kannattaa itse tuoda esille toive henkisestä tuesta. 

Onko tukea tarjolla potilaan läheisille?

Tarvittaessa kyllä. Jos esimerkiksi raskaudessa tai synnytyksessä tapahtuu jotakin ei-toivottua, äiti ja usein myös toinen (tuleva) vanhempi voivat tarvita kriisiapua. Sama pätee teho-osaston potilaisiin tai onnettomuustilanteisiin, joissa potilas on vaikeasti loukkaantunut. Tällöin henkistä tukea tarvitsevat usein nimenomaan potilaan läheiset.

Entä jos potilas tuntee tarvitsevansa henkistä tukea, kun on jo kotiutunut sairaalasta?

Tällöin potilaan kannattaa ottaa yhteyttä ensisijaisesti oman kunnan mielenterveyspalveluihin tai häntä hoitavaan lääkäriin. Mikäli potilas on hoidettavana jatkohoitopaikassa, hänen kannattaa kertoa olostaan kyseisen yksikön henkilökunnalle. 

Psykiatrinen sairaanhoitaja Susanna Mannersuo kohtaa työkseen vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita potilaita

Psykiatrinen sairaanhoitaja Susanna Mannersuo kohtaa työkseen vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita potilaita, jotka tarvitsevat henkistä tukea. Toisinaan potilas on saattanut menettää vauvansa, synnytys on voinut pitkittyä tai olla hyvin kivulias. Joskus Mannersuo tapaa tehohoidossa menehtyneen potilaan omaiset tai vierailee suuresta leikkauksesta toipuvan potilaan luona. Trauman voi aiheuttaa myös se, ettei potilas toivukaan toivotulla tavalla.

− Toisinaan potilas voi tulla luokseni poliklinikalle, mutta useimmiten menen itse potilaan luo esimerkiksi Sydänsairaalaan, Coxan gastroenterologian osastolle, teho-osastolle tai äiti-lapsiyksikköön, Mannersuo sanoo.

Mannersuo pyrkii tapaamisen aikana kartoittamaan potilaan tilanteen ja hahmottamaan, millainen jatkoapu potilaalle on tarkoituksenmukaista. Tarvittaessa hän ohjaa potilaan jatkohoitoon esimerkiksi kotikuntaan.

− Työssäni on tärkeintä kohdata potilaan hätä, olla vierellä ja osoittaa myötätuntoa. Toivon, että potilaalle tulee tapaamisemme jälkeen tunne, että hän on tullut kuulluksi. En sivuuta tuskaa, mutta jos mahdollista, pyrin luomaan ainakin toivon pilkahduksen.

Tiina Laaninen