Hyppää sisältöön
17.6.2019

Ihmisaivot ovat ehtymätön tutkimuskohde

Neurokirurgiaan erikoistuva lääkäri, dosentti Teemu Luoto on tutkinut neurotraumoja eli aivo- ja selkäydinvammoja vuodesta 2010 alkaen. Hän väitteli vuonna 2014. Samana vuonna hänelle myönnettiin kokeellisen neurotraumatologian dosentin arvo Tampereen yliopistosta.  

– Aivojen tutkiminen alkoi kiinnostaa minua jo opiskeluaikoina, Teemu Luoto kertoo.
– Alkuun tein Alzheimerin tautiin liittyvää tutkimusta. Kiinnostus neurokirurgiaan johdatti tien neurotraumojen, erityisesti aivovammojen, pariin. Takautuvasti ajatellen tutkimusalavalinta on osoittautunut käytännölliseksi ja kliinisesti merkittäväksi.

Aivovammatutkimus on laajaa ja poikkitieteellistä, joten tutkittavaa riittää. Luoto tekee neljä päivää viikossa kliinistä työtä ja toimii tutkijana yhden työpäivän viikossa. Tutkijan uralle hänet veti innostus löytää ja oppia uutta.
– Tehtävät tukevat toisiaan, pysyn esimerkiksi paremmin ajan tasalla oman alani kehityksestä, Luoto pohtii.
– Kliinikkona osaan toimia tutkimustyöni ansiosta analyyttisemmin ja välillä sopivasti kyseenalaistaen.

Työn positiivinen puoli on myös oman osaamisen saaminen laajempaan käyttöön erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Luoto on toiminut mm. toisena puheenjohtajana aivovammojen Käypä hoito -suosituksen laatineessa työryhmässä. Tällä hetkellä hän tutkii, miten veren biomarkkereiden avulla voidaan tunnistaa aivovammoja ja niiden vaikeusastetta. Seuraavaksi on alkamassa tutkimus, jossa etsitään keinoja diagnosoida lievät aivovammat magneettikuvauksella nykyistä paremmin.

teemu luoto
Luoto viihtyy myös leikkaussalissa.

Tutkimustyö tarvitsee lisää mahdollisuuksia Taysissa

Teemu Luodon kokemuksen mukaan mahdollisuudet kliinisen tutkimuksen tekemiseen ovat heikentyneet Taysissa viime vuosina. Väitöskirjaa tehdessään hän toimi tutkijalääkärinä neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueen palkkaamana. Nykyisin vastaavia tutkijalääkäripositioita ei ole enää tarjolla. Luoto toteaa, että yleisellä tasolla erikoistumisvaiheessa kliinistä työtä ja tutkimusta on haastavaa yhdistää. Tutkimustyötä ei ole mahdollista useinkaan sisällyttää osaksi normaalia kliinistä työviikkoa. Tutkimustyön tekeminen palkattomasti arki-iltoina ja viikonloppuina sairaalatyön ja kotiasioiden päälle ei ole nykyaikaa.
 

– Strategiatasolla puhutaan paljon tutkimuksen tärkeydestä yliopistosairaalassa, mutta käytännössä mahdollisuudet yhdistää kliinistä työtä ja tutkimustyötä ovat vähäiset, Luoto sanoo.
– Usealla erikoisalalla tutkimustyöhön kannustetaan tai jopa kehotetaan, mutta tieteellistä työtä ei käytännön tasolla mahdollisteta. Varsinkin aloitteleville tutkijoille tilanne on haastava.

TKI-keskuksen kanssa Luoto asioi lähinnä hankkeiden aloituksen yhteydessä ja tutkimusrahoituksen hallinnoinnissa. Valtaosa Luodon rahoituksesta on valtion tutkimusrahoitusta (VTR), joka mahdollistaa mm. tutkijoiden lyhytaikaisen palkkaamisen ja välittömien tutkimuskulujen kattamisen. Suuremman ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemisen Luoto kokee ongelmalliseksi. Moni tutkimusrahoitusta myöntävä säätiö vaatii kokopäiväistä panostamista tutkimustyöhön. Tällaisen rahoituksen hyödyntäminen osa-aikaiseen kliiniseen tutkimustyöhön ei onnistu.

Opiskelijoiden saavutukset ilahduttavat

Teemu Luodolle opiskelijoiden ohjaaminen on tärkeä ja stimuloiva osa työtä. Tällä hetkellä hän toimii kuuden väitöskirjan ohjaajana ja ohjaa myös kuuden lääketieteen opiskelijan syventäviä opintoja. Luodon ohjauksessa on valmistunut viisi tohtoria vuosina 2017-2019.
 

– Minulle on kunnia-asia hoitaa ohjaaminen hyvin ja mahdollisimman konkreettisesti, kun olen tehtävän lupautunut ja sitoutunut, Luoto sanoo.
– Omasta tutkimustyöstäni en niin osaa tuntea erityistä ylpeyttä, mutta ohjattavieni pienet ja suuret saavutukset ja onnistumiset ovat asioita, joista olen ylpeä ja erityisen iloinen.

Tutkijan työ syventää lääkärin osaamista ja ymmärrystä sekä tarjoaa vaihtelua kliiniselle työlle ja kasvattaa työmotivaatiota.
– Kannustan kaikkia, erityisesti nuoria, lääkäreitä tutkimuksen pariin. Tutkimuskohde voi löytyä vaikka jostakin vastaan tulleesta kliinisestä ongelmasta, Luoto innostaa.

Jos haluat tietää lisää Taysin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksen toiminnasta, tilaa TKI-keskuksen uutiskirje sähköpostiisi.

Anna-Mari Martikainen