Hyppää sisältöön
Siirrymme vähitellen käyttämään Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustoa »
28.10.2019

Lapsi lahjaksi sukusoluhoidoilla - luovuttajia kaivataan hoitojen aloittamiseksi

Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka käynnistää uudelleen julkisen sektorin lahjasukusoluhoidot. Hoitoihin voivat hakea myös naisparit ja yksin äidiksi haluavat. Toiminta alkaa, kun sukusolujen luovuttajia on riittävästi. Luovuttajiksi haetaankin nyt sekä naisia että miehiä.

Lahjoittamalla sukusoluja voit auttaa luomaan pieniä ihmeitä.

Samaan aikaan kun syntyvyys on Suomessa laskussa, tahaton lapsettomuus koskettaa isoa joukkoa suomalaisia. Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan rauhallisissa ja viihtyisissä tiloissa on turvallista kokea isoja tunteita. Parhaimmissa tapauksissa surun tunteista kuljetaan kohti suurta iloa. 

Taysin ja Fimlabin yhteistyössä perustaman sukusolupankin myötä yhä useamman lapsettoman unelma lapsiperheestä voi toteutua.

– Mahdollisuus hoitaa lapsettomuutta lahjoitetuilla sukusoluilla on valtavan hieno asia, sanoo Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan osastonylilääkäri Katja Ahinko.

Esimerkiksi niille, joilla syöpähoidot ovat tuhonneet sukusolut, luovutetut sukusolut ovat ainoa mahdollisuus raskaaksi tulemiseen. Viimeisten neljän vuoden aikana näidenkin ihmisten on täytynyt Suomessa mennä hoitoihin yksityiselle puolelle, koska julkisessa terveydenhuollossa ei ole tarjottu lahjasukusoluhoitoja. Nyt koko Suomessa aletaan tarjota hoitoja julkisella puolella, eikä lääketieteellistä syytä lapsettomuuteen tarvita.

– Tämä on tasa-arvon kannalta tärkeä asia. Yksityisen puolen hoidot ovat kalliita, eikä oikeus lapseen toteudu silloin tasa-arvoisesti. 

Lähetteen lapsettomuushoitoihin julkiselle puolelle voivat hakea myös naisparit ja yksin äidiksi haluavat. Uuden linjauksen taustalla ovat ihmisoikeudet. Päätöksen perusteena on ajatus, että ihmisellä on oikeus lapseen ja perheeseen.

– Syntyvyys on ollut Suomessa laskussa jo kymmenen vuotta, ja tällä hetkellä lapsia syntyy saman verran kuin 1800-luvun lopun nälkävuosina. On tärkeää, että yhteiskunta tukee lapsen hankintaa, Ahinko sanoo.

Samoin ajattelee Fimlabin johtava hedelmöityshoitobiologi Tiina Mikkilä:

– Kun syntyvyys on laskussa, on järkevää hoitaa niitä, jotka haluavat lapsia.

Taysissa hoidetaan jo kolmasosa kaikista julkisen terveydenhuollon lapsettomuushoidoista

Taysissa hoidetaan yksi kolmasosa Suomen julkisen terveydenhuollon lapsettomuushoidoista. Nyt Taysissa aloitetaan isossa mittakaavassa myös lahjasukusoluhoidot. Toiminta alkaa heti, kun luovuttajia on riittävästi.

Luovuttajan tulee olla perusterve, eikä perinnöllisiä sairauksia saa olla myöskään suvussa. Ikärajat ovat naisilla 20–35 vuotta ja miehillä 20-45 vuotta. Kaikki luovuttajat testataan tarkasti, ja he käyvät lahjasukusoluneuvonnassa. Luovuttajalla ei ole mahdolliseen syntyvään lapseen oikeuksia eikä velvollisuuksia. Hänelle kuitenkin kerrotaan, mikäli hänen lahjoittamistaan sukusoluista syntyy lapsi. Syntyneellä lapsella sen sijaan on 18 vuotta täytettyään oikeus saada tieto luovuttajan henkilöllisyydestä.

– Lahjoittajille maksetaan pieni kertakorvaus, mutta motiivina pitää olla auttamisen halu. Se että haluaa antaa toiselle lahjan, täyttää kauan odotetun unelman, Ahinko sanoo.

Lahjoittajalla on oikeus rajata sukusolujensa käyttöä, ja hän voi myös perua luovutuksen, jos sukusoluja ei ole ehditty käyttää hoitoihin. Naisen luovutusten määrä arvioidaan aina yksilöllisesti, miehellä voi olla noin kymmenen näytteenantokertaa. Saman luovuttajan sukusoluista voi syntyä lapsi Suomessa enintään viidelle eri perheelle, koska väestömäärä on niin pieni.

– Luovutettu solu on saajalle arvokas lahja. Ihmisillä voi olla takana pitkät, tuloksettomat lapsettomuushoidot, Ahinko kertoo lahjoittamisen tärkeydestä.

Lahjoittajista on pulaa

Sukusolun saajaksi voi hakea jo nyt lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollosta. Kriteerinä on naisen alle 40 vuoden ikä päätöksenteon hetkellä. Aiempia lapsia saa olla enintään yksi.

Vaikka oikeus hoitoihin on nyt kaikilla, eikä terveydellisiä syitä tarvita, eivät kaikki halukkaat ole soveltuvia sukusoluhoitoihin.

– Esimerkiksi vaikea ylipaino estää hoidot terveydellisistä syistä. Meidän on lisäksi huomioitava aiemmat, myös yksityisellä puolella tehdyt hoidot. Kaikkien lapsettomuushoitojen aloittamisen kriteerinä on, että ennusteen lapsen saamiseen pitää olla yli kymmenen prosenttia, Ahinko sanoo.

Taysissa lapsettomuushoitojonossa kaikki ovat samalla viivalla. Hoidot aloitetaan sitä mukaa, kun luovuttajia saadaan rekrytoitua. Jos lahjoitettuja sukusoluja ei ole, hoitoja ei voida antaa. Tämän vuoksi hoidot eivät kuulu hoitotakuun piiriin.

Fimlabin ylläpitämässä sukusolupankissa säilytetään myös valmiita alkioita, joita on jo nyt saatavilla.

– Pariskunnat, joilta on jäänyt hoidoissa alkioita yli, ovat lahjoittaneet niitä, Mikkilä kertoo.

Osalla hoitoihin hakeutuvista voi olla perusteet alkioluovutushoitoon. Silloin lapsettomuushoidot voidaan aloittaa nopeammin.

Ahinko suosittelee lahjasukusoluja haluavia varautumaan jonottamiseen. Koska lahjoitettuja sukusoluja ei ole saanut käyttää lapsettomuuden hoidossa julkisella puolella, on todennäköistä, että jonoon hakeutuu aluksi iso määrä ihmisiä. Lisäksi tiedetään jo nyt, että lahjoittajista tulee olemaan pulaa.

– Ainakin alkuvuoteen menee ennen kuin pääsemme aloittamaan. Lähetteitä otamme silti vastaan jo nyt.

Voisitko sinä lahjoittaa ihmeen - lue ohjeet 

Lue myös: Miksi en auttaisi? Henri luovutti siittiöitään lapsettomuudesta kärsiville

Marjaana Tunturi