Hyppää sisältöön
Siirrymme vähitellen käyttämään Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustoa »
22.11.2021

On upeaa, kun nuoressa herää sisu ja toivo

Sairaanhoitaja Jonna Huttunen kohtaa työssään nuoria, joilla on vakavia mielenterveyden häiriöitä, ahdistuneisuutta ja itsetuhoisuutta. Nuorisopsykiatrian akuuttiosastolla pyritään katkaisemaan kriisitilanne ja suunnitellaan jatkohoito. Päätavoitteena on tukea nuorta kohti omaa arjen hallintaa.

Sairaanhoitaja Jonna Huttunen työskentelee Taysin nuorisopsykiatrialla.

Sairaanhoitaja Jonna Huttuselle psykiatrinen hoitotyö oli helppo uravalinta.

-Mielen maailma, aitous ja ihmisten kohtaaminen on aina kiinnostanut. Tässä työssä pääsee tarttumaan sellaiseen, mistä ei puhuta tai mikä on jopa tabu.

Sairaanhoitajaksi Huttunen valmistui 2013, ja erikoistui opinnoissaan mielenterveyteen. Aiemmin hän on työskennellyt mm. oikeuspsykiatrialla.

- Sairaanhoitajaosaamista pääsee tässä työssä hyödyntämään monipuolisesti. Ihminen on kokonaisuus, ja tässä tarvitaan myös somatiikan osaamista.

Yksilön psyykkinen vointi vaikuttaa laajasti henkilöön itseensä ja tämän lähipiiriin, mutta myös koko yhteiskuntaamme: mielenterveyden häiriöt ovat suuri syy työkyvyttömyyteen, sairauspoissaoloihin ja syrjäytymiseen.

Tays on lisäämässä nuorten hoitopaikkoja, mutta sen lisäksi tarvitaan panostusta myös ongelmien ennaltaehkäisyyn.

-Mihin yhteiskunnan rakenteissa tai kulttuurissa tulisi puuttua, jotta nuoret voisivat paremmin ja useampia voitaisiin auttaa jo varhaisessa vaiheessa, pohtii Huttunen.

Olemme hetki nuoren elämässä - se hetki voi olla käänteentekevä

Taysin akuuttiosastolle otetaan potilaita kaikkina vuorokauden aikoina. Osastolla pyritään katkaisemaan akuutti kriisi, vakauttamaan tilanne ja arvioimaan jatkohoidon tarve.

Psykoedukaation ja taitoharjoittelun avulla mielenterveyden ja arjesta selviytymisen taitoja voi parantaa. Päätavoitteena on tukea nuorta kohti omaa arjen hallintaa.

-Tarjoamme keinoja ahdistuksen hallintaan, jotta nuori ei esimerkiksi satuttaisi itseään. Nuorilla voi myös olla haitallisia ja vääristyneitä käsityksiä, joiden käsittelyyn tarjoamme työkaluja.

-Se hetki, kun nuoressa herää toivo ja sisu parantumiseen, on upea käännekohta.  On todella palkitsevaa, jos vaikeasti oireileva nuori saadaan tiimityönä kuntoutettua takaisin arkeen ja kotiin. Olemme vain hetki heidän elämässään ja pyrimme ohjaamaan oikeaan suuntaan. 

Hyvä ilmapiiri välittyy myös nuorille

Nuorisopsykiatrian henkilöstöllä on yhteinen käsitys työn tärkeydestä.

- Se, että henkilöstö on motivoitunutta ja puhaltaa yhteen hiileen, tukee jaksamista.

Huttunen arvostaa nuorisopsykiatrian hyvää työskentelyilmapiiriä.

-Kun meillä on henkilökunnan kesken hyvä fiilis, se välittyy myös nuorille. Kaikilla nuorilla ei ole kokemusta hyvästä ilmapiiristä, tietää Huttunen.

Mielenterveystyössä myös ammattilaisen on hyvä tuntea itsensä ja tunnistaa voimavaransa.

-Uhrautumisesta täällä ei saa pisteitä - tiedämme, että omastakin hyvinvoinnista on pidettävä huolta.

Toimivassa työyhteisössä on erilaisia osaajia.

-Meillä yhdistyy pitkän linjan osaaminen, halu kehittyä sekä kiinnostus uusiin ideoihin ja tuoreimman tiedon hyödyntämiseen. Oman osaamisen kehittäminen mutta myös tiimin yhteinen kehittyminen innostaa minua. 

Nuorisopsykiatrialla on valoisat tilat vuonna 2019 valmistuneessa L-rakennuksessa

Avuksi uusi ”yöksi kotiin” -osasto

Tays vastaa lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin avaamalla uuden, arkisin aamusta iltaan olevan osaston. Osastolla on paikka kuudelle nuorelle, jotka tulevat päiviksi osastolle, mutta palaavat yöksi kotiin. Hoitojakso voi olla muutamasta päivästä pariin viikkoon.

- Monella oireilu on voimakkaampaa iltaisin, joten on erittäin hyvä, että tämä osasto tulee olemaan auki iltaan saakka, kertoo Huttunen.

Osaston toiminta aloitettiin syksyllä muutamien nuorten kanssa, mutta täyteen volyymiin päästään vasta myöhemmin. 

»Kiinnostuitko työstä nuorisopsykiatrialla?

Katso avoimet työpaikat

Paula Pasanen