Hyppää sisältöön
Siirrymme vähitellen käyttämään Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustoa »
25.11.2022

Sosionomi Jenni on autistisen asiakkaan rinnalla arjessa

Sosionomi Jenni Härkönen on työskennellyt Taysin kehitysvammapalveluissa Pitkäniemessä noin vuoden verran. Ennen Taysiin tuloa hänellä oli jo kokemusta autismityöstä sekä eläinavusteisista vammaispalveluista. Sosionomit ovat melko uusi ammattikunta Taysin kehitysvammapalveluissa, ja heillä on paljon annettavaa moniammatilliseen yhteistyöhön.

Kehitysvammapalveluissa hyödynnetään liikunnallisia pelejä sisältävää virtuaaliseinää. Kuvituskuva.

Kesätyö ja harjoittelu johdattelivat alalle

Jennin toi kehitysvamma-alalle hyvä kesätyökokemus autismin parissa.

-Myös opintojen aikainen harjoittelu päihdekuntoutuksessa, jossa osa asiakkaista oli lievästi kehitysvammaisia, kannusti minua alalle. Näin konkreettisesti työn tarpeellisuuden.

-Opiskelin tuolloin yhteisökuntoutusta ja kehitysvammahuoltoa, mikä oli hieman poikkeuksellinen yhdistelmä, tavallisempaa oli vaikka vanhustenhoito ja kehitysvammahuolto.

Jenni ulkoilee asiakkaiden kanssa rantamaisemissa.

Autismikuntoutusyksikössä tarjotaan kuntoutusta ja hoitoa kehitysvammaisille, joilla on autismin kirjon oireyhtymä, Asperger, ADHD tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve. Useimmat asiakkaista ovat nuoria aikuisia, 20-30 -vuotiaita.

Asiakkaiden hoitojaksot ovat pitkiä ja kaikki asiakkaat tarvitsevat paljon tukea.

-Asiakkaille on tärkeää, että päivän struktuuri on selkeä. Useilla on aistiyliherkkyyksiä, jotka huomioidaan henkilökohtaisesti. Pienissä määrin asiakasta voidaan siedättää toisten läsnäoloon tai arkisiin ääniin.

Kehitysvammapalvelut sijaitsee järven rannalla Nokian Pitkäniemessä.

Asiakkaiden kanssa toimitaan sekä ryhmissä että yksin.

-Joidenkin kanssa käymme yhdessä vaikkapa ryhmälenkillä Pitkäniemen maisemissa, mutta tarvittaessa yhden asiakkaan tukena on kaksi hoitajaa.

Sosionomi on tukena, kun asiakas muuttaa Pitkäniemestä asumisyksikköön.

-Muuttovalmennuksessa huolehdimme, että siirtymävaiheessa arki pysyisi mahdollisimman samana, eikä muutos aiheuttaisi liikaa stressiä.

Sosionomilla vahva sosiaalipedagogiikan osaaminen

Kehitysvammapalveluissa työskentelee muun muassa sairaanhoitajia, lähihoitajia, kuntoutusohjaaja ja osastonhoitaja. Sosionomit ovat vielä melko uusi ammattikunta Taysin kehitysvammapalveluissa.

- Me sosionomit tuomme oman osaamisemme mukaan hoitokeskusteluihin. Meillä on vahva sosiaalipedagogiikan osaaminen ja hyvä tuntemus erilaisiin ohjausmenetelmiin. Arjessa me nimikkeistä riippumatta ohjaamme asiakkaita päivän kulussa ja tuemme kaikissa arjen toimissa.

Kaikkia ammattilaisia yhdistää asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

Sosionomien toimenkuvaa kehitetään parhaillaan - käynnissä on koulutus kehitysvammaisten emotionaalisen kehityksen arviointiin, jotta sosionomit voivat tulevaisuudessa tehdä näitä arvioita.

Sosionomit tekevät työtä kahdessa vuorossa ja seitsemänä päivänä viikossa. Vuorot ovat yleensä klo 7-15 sekä 13-21.

-Tykkään, kun tämä työ on selkeää, ja työ tehdään tutulla ja sovitulla tavalla. Tämä ei missään nimessä ole toimistotyötä, vaan olla koko ajan asiakkaan arjessa ja kuljetaan rinnalla. Asiakkaiden tunnereaktiot ovat selkeitä, he näyttävät onko hyvä vai huono olla - asiakkaan hyvä päivä on itsellekin hyvä!

Riskejä osataan tunnistaa ja ennakoida

Kehitysvammatyössä on myös riskejä, mutta niiden toteutumista voidaan välttää ennakoimalla.

-Riskitekijät täytyy tunnistaa ja varautua siihen, että mitä tahansa voi sattua.  Me tunnemme asiakkaamme, ja osaamme sitä kautta ennakoida. Hätätilanteita varten meillä on hälyttimet, ja vartijat ovat helposti saatavilla. Ja ennakoiden voi myös pyytää kollegaa apuun.

-On myös tärkeää, että työyhteisö toimii samalla tavalla ja yhtenäisesti.

Jenni kiitteleekin kehitysvammapalveluiden kollegoita.

-Tosi hyvä työporukka! Täällä on tosi hyvä huumori - ja vaikka meillä olisi eri mielipiteitä asioista, niistä voidaan kuitenkin puhua, kertoo Jenni.

Paula Pasanen