Hyppää sisältöön
12.2.2020

Tiedosta toimeen

Taysin tietoarkkitehti Emil Ackerman vertaa tiedolla johtamisen tavoitetilaa moderniin navigointiin. Se on niin automatisoitua, että henkilöstö voi täyspainoisesti keskittyä ydintehtäviinsä.

Taysin tietoarkkitehti Emil Ackerman kehittää tiedolla johtamista.

Tiedonkulun hitautta, tiedon puutetta ja toisaalta tietotulvaa. Näiden haasteiden parissa moni painii isoissa organisaatioissa.

– On tyypillistä, että asioita katsotaan peruutuspeilistä kuukausiraporteista. Tieto on usein monitulkintaista, ja tiedon käsittelyn osaaminen ja työkalut ovat harvojen käsissä, luettelee Taysin tietoarkkitehtina viime syyskuussa aloittanut Ackerman.

Ackermanin mukaan Taysissa on käytössä yli 500 eri tietojärjestelmää. Eivät kaikki aktiivisessa käytössä, mutta yhdessäkin niistä saattaa olla ”ihan järkyttävästi dataa”. Aiemmin tiedon hyödyntäminen on vaatinut tiedon hakemista eri järjestelmistä ja yhteyden ottamista useisiin eri henkilöihin.

– Yksi tärkeimmistä kehityshankkeistamme on yhteisen tietoaltaan rakentaminen. Tarkoituksena on koota monien eri lähdejärjestelmien tarpeelliset datat ”saman katon alle”, joka on sitten kaikkien hyödynnettävissä.

Kiteytettynä Ackermanin työtä on johtaa tiedolla johtamisen kehittämistä Taysissa.

– Mietin pitkään hyvää metaforaa sille, mitä tiedolla johtaminen on. Nykytila Taysissa on kuin vanhaa kunnon suunnistamista. Perille on mahdollista päästä, mutta esivalmisteluun ja virheiden korjaamiseen kuluu paljon aikaa ja energiaa. Vähän väliä pitää tarkistaa, missä ollaan.

Tavoitetila sen sijaan on modernia navigointia, kuten Google Mapsilla. Siinä suuri osa esivalmistelusta on automatisoitua. Tällöin voidaan aidosti keskittyä oleelliseen.

Ackerman veti ennen Taysiin tuloa data-analytiikan ohjelmistoyritystä Tampereella. Hän kaipasi uusia haasteita, ja kutsumus terveydenhuollon pariin oli kova.

– Kun näin hakuilmoituksen, mietin ensin, onko tämä juttuni. Sitten tajusin, ettei minun tarvitse olla kovin tekniikan tietäjä, vaan vahvin tekninen osaaminen tulee kumppanimme Istekin kautta. Olen ensimmäinen tietoarkkitehti talossa, ja saan pitkälti määrittää itse, mitä työnkuvaani kuuluu. Kun uusia työkaluja saadaan pystyyn, huolehdin siitä, että ne tulevat käyttöön ja hyödyttävät ihmisiä päätöksenteon tukena.

Tietoarkkitehti tekee luonnollisesti tiivistä yhteistyötä ICT-arkkitehdin kanssa.

– Minua ja ICT-arkkitehti Aki Lehtoa on jo kutsuttu hallintoylilääkärin silkkihansikkaiksi. Me vastaamme strategian jalkauttamisesta ja toiminnan johtamisesta käytännössä.

Visuaalisen raportoinnin kehittäminen käynnissä

Tietoaltaan rakentamisen ohella tärkeä kehittämishanke on visuaalisen raportoinnin kehittäminen. Tableau-työkalu otettiin virallisesti käyttöön Taysissa vuoden alusta, ja koulutuksia toimialueilla on jo aloitettu.

– Tavoitteena on, että käyttäjä pääsee itse hyödyntämään tietoja oman työnsä tukena päivittäin, eikä valtaosaa tietopyynnöistä tarvitse kysyä pienen porukan tietopalvelulta.

Ackerman muistuttaa, että teknologia ei pysty tuottamaan laatua puolestamme.

– Visuaalinen raportointi vaatii kaikilta yhteistä ponnistusta. On tärkeää, että johto linjaa, miten tietoa kerätään ja henkilöstö ymmärtää, mikä hyöty hyvästä ja yhdenmukaisesta datan laadusta on. Olennaista on myös tehdä tietojen kirjaaminen mahdollisimman vaivattomaksi.

Vuoden alusta otettiin käyttöön ensimmäiset näkymät, joista saadaan tarpeellista tietoa päivittäisjohtamisen ja ihan kaikkien tarpeisiin. Vaivattomasti näkyviin saadaan muun muassa jonottajat ja potilasmäärät, käynti- ja osastohoitoraportit, sekä kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset.

Jatkossa tietoa on tarkoitus tuoda entistä helpommin saataville esimerkiksi yksiköiden kanslian näytöille.

Tuuli Eerola