Hyppää sisältöön
Siirrymme vähitellen käyttämään Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustoa »
26.10.2018

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskus altistaa uusille ideoille

Taysin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskus kehittää terveydenhuoltoa ja sen parissa työskentelevien ihmisten jokapäiväistä työtä.

Tulevaisuuden tähden voisi olla meidän mottomme, kuvailee TKI-keskuksen johtaja Matti Eskola Taysin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksen monipuolista toimintaa. Keskus tuottaa tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan asiantuntija- ja tukipalveluita ja toteuttaa kehityshankkeita yhteistyössä sairaalan muun henkilöstön kanssa. Keskus muodostettiin vuoden 2018 alussa. Siihen liitettiin entinen Taysin Tiedekeskus, Tampereen Biopankki ja asiantuntijoita yhtymähallinnosta. Myös asiakaspalvelun kehittäminen tuli uuden keskuksen vastuulle. FinnMedi Oy:n asiantuntijat fuusioituivat uuteen yksikköön huhtikuussa. TKI-keskuksen toiminta jakautuu kolmeen: tutkimusyksikkö palvelee Taysin tutkijoita, kehitysyksikkö taas tuottaa Taysin eri yksiköille tietoa, jonka avulla asiakaspalvelua ja erityisesti itsepalvelukanavia kehitetään, ja innovaatioyksikkö auttaa erityisesti terveydenhuoltoon liittyvien innovaatioiden kaupallistamisessa. Keskuksessa on töissä 55 eri alojen asiantuntijaa.

Tutkijalle aikaa tutkia

Matti Eskola kuvailee, että TKI-keskuksen toimintaperiaate on palvella yhdeltä luukulta: keskus tarjoaa asiantuntijuutta, kumppaniverkostoja sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tarvittavia välineitä. Parhaat hyödyt toiminnasta saadaan pidemmällä aikavälillä, mutta jo nyt on huomattu, että yhden luukun periaate on otettu hyvin vastaan. Tutkimusyksikön kohdalla tämä tarkoittaa,että tutkijat ja tutkimusryhmät voivat keskittyä tieteen tekemiseen, kun TKI-keskus hoitaa vaikkapa projektirahoituksen hankkimisen ja hallinnoinnin.

– Tutkimuksen rahoittajat ja erityisesti kansainväliset akateemiset toimeksiantajat pitävät tärkeänä, että Suomessa toteutettavissa monikeskustutkimuksien käynnistämisestä, laadunvarmistuksesta ja projektinhallinnasta vastaa yksi taho, kertoo tutkimuspalvelut vastuuyksikön esimies Kirsi Kohonen. 

TKI -keskuksen asiantuntijat tarjoavat tutkimusryhmille esimerkiksi  dokumenttien valmistelun viranomaiskäsittelyitä varten, hankkeen budjetoinnin, sopimusneuvottelut,projektinhallinnan sekä laadunvarmistuksen eli monitoroinnin. Monitori auttaa tutkijaa varmistamaan sen, että tutkimus toteutetaan hyvän kliinisen tutkimustavan mukaisesti. Lisäksi muun muassa biostatistikon palvelut ja biopankki ovat Taysin tutkijoiden käytössä, Kohonen jatkaa.

Taysilaisten työtä kehittämässä

Innovaatioyksikkö taas tarjoaa apua muun muassa alueen startup-yrityksille, jotka haluaisivat päästä eteenpäin. TKI-keskuksella on yhteistyöverkosto ja vipuvoimaa yrittäjien avuksi. Keskus toimii kasvualustana terveysalan startupeille. Taysin asiakaspalvelun kehittäminen on kehitysyksikön työtä. Yksikkö tuottaa muille yksiköille tietoa, jota käytetään erityisesti asiakkaiden käyttämien

itsepalvelukanavien parantamiseen. Erityisiä painopisteitä ovat asiakaspalvelua, tuottavuutta ja turvallisuutta parantavat palvelut. Keskuksen kautta taysilaiset saavat asiakaspalautejärjestelmän tai HAIPROn tuottamat tiedot hyödynnettäväksi.

Health Hubissa altistutaan uudelle

”Perinteisemmän” tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rinnalle on tullut muun muassa Health Hub-ajattelu. Hieno termi tarkoittaa yhteistyöverkostoa, jossa eri rooleissa toimivat ihmiset – tutkijat, startup-yrittäjät, tutkimuslaitosten ja vaikkapa oppilaitosten edustajat – voivat keskustella ja etsiä ratkaisuja, keskustella ja altistua uusille ideoille. 

Taysin tehtävänä on tarjota raamit yhteisölle ja sen toiminnalle, muusta hubilaiset vastaavat itse. Yksi Hubin toimintamuodoista on niin sanottu co-creation -tila. Se on fyysinen työtila, joka sijaitsee Kaupin kampuksella, yliopistollisen sairaalan välittömässä läheisyydessä. Tiloista löytyy kahdeksan hot desk -työpistettä ja monipuolisella esitystekniikalla varustettu ryhmätyötila. Tällä hetkellä Hubissa mietitään esimerkiksi, kuinka terveystietoja voidaan jalostaa liiketoiminnaksi. – Kynnys on mahdollisimman matalalla, kun sairaalassa työskentelevä kliinikko voi vain piipahtaa siellä, eikä hänen tarvitse edes poistua sairaala-alueelta, Eskola kuvailee.

Verna Julkunen