Hyppää sisältöön
Siirrymme vähitellen käyttämään Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustoa »
23.8.2021

Tutkimustulokset viedään nopeasti käytäntöön päivystyksellisessä gastrokirurgiassa

Käytännön hoitotyön ja tutkimuksen välillä on positiivinen yhteys päivystyksellisessä gastrokirurgiassa. Erikoislääkäri, LT Mika Ukkonen kertoo, että kliinisestä työstä nousee jatkuvasti uusia ideoita tutkimukseen ja tutkimustulokset puolestaan otetaan Taysissa sujuvasti osaksi käytäntöä.

Mika Ukkosen vetämä tutkimusryhmä keskittyy vatsan alueen akuuttien sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Kyseessä on moniammatillinen tutkimuskenttä, jossa vatsaelinkirurgiaan yhdistyvät useat eri erikoisalat, kuten geriatria, onkologia, radiologia, anestesiologia ja tehohoito sekä palliatiivinen lääketiede. Tutkimusta tehdään paitsi Tampereella, myös kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.

Mika Ukkonen
Antoisinta Mika Ukkosen mielestä on oman tutkimusryhmän johtaminen ja nuorten tutkijoiden kehittymisen seuraaminen.

Ukkosta motivoi tutkijan uralle halu saada todellista tietoa hoitojen toimivuudesta.

– Lääketieteessä on edelleen huomattavan paljon asioita, jotka perustuvat totuttuihin käytäntöihin tai olettamukseen, ei niinkään tutkittuun tietoon, Ukkonen pohtii.
– Lisäksi aiempiin tutkimuksiin liittyy usein metodologisia ongelmia tai potilasvalintaan harhaa, minkä vuoksi todellisuus on usein kaikkea muuta kuin valikoidulla potilasaineistolla tehdyt tutkimukset antaisivat ymmärtää.

Ryhmä tekee lähes pelkästään kliinistä tutkimusta. Tutkimuksissa liikutaan yksilöistä diagnoosijoukkoihin ja suurempiin kokonaisuuksiin sekä diagnoosijoukoista uudelleen takaisin yksilöihin.

– Pyrimme yksilöimään potilaiden saamaa hoitoa ja toisaalta etsimään potilasryhmistä yhtäläisiä ominaisuuksia, joiden perusteella voisimme ajatella ryhmiä kokonaisuuksina, Ukkonen kuvailee.
–  Kaikille ei ole järkevää tarjota samanlaista hoitoa. Jos vaiva on kevyempi, myös hoito voi olla kevyempi.

Esimerkiksi päivä- tai lyhytkirurgiset mallit soveltuvat myös päivystyskirurgiassa käytettäväksi. Toisaalta raskaiden leikkausten tai vakavimpien sairauksien yhteydessä riskit voivat ylittää hoidosta saatavan hyödyn.

– Tutkimustiedon avulla voimme tarjota potilaille sopivimman hoidon. Vaikka keskeinen mittari onkin hoidon laatu, osana tavoitteita ovat myös korkea potilastyytyväisyys ja matalat kustannukset, Ukkonen painottaa.
–  Tärkeää on, että tarkastelemme toimintaamme sekä tekemiemme muutosten vaikutuksia jatkuvasti.

Tutkimusryhmän johtaminen on vaativaa, mutta antoisaa

Antoisinta tutkimustyössä Ukkosen mielestä on oman tutkimusryhmän vetäminen. Tutkimusryhmässä on tällä hetkellä noin kymmenen väitöskirjatutkijaa. Tiimi on uusi, vasta pari vuotta toiminut. Lähivuosina on odotettavissa siis useita tohtorintutkintoja alalle.

Mika Ukkonen
Mika Ukkosen mielestä Tays on monella tapaa hyvä ympäristö tutkimuksen tekemiseen.

– On huikeaa nähdä aloittelevan tutkijan kehitys. Samalla kun kokemus kasvaa, tutkija alkaa tarkastella omaa ja muiden toimintaa objektiivisemmin, Ukkonen näkee.
– On erityisen hieno hetki, kun tutkija saavuttaa tavoitteita, kuten saa artikkelinsa hyväksytyksi. Silloin muistaa oman ilon samassa tilanteessa, ja se nostattaa edelleen omankin innostuksen.

Alan asiantuntijoiden piiri on kansallisesti ja kansainvälisesti melko pieni ja henkilöt ovat tulleet tutuiksi. Yhteistyö on tiivistä - esimerkiksi uusista tutkimusmahdollisuuksista keskustellaan jatkuvasti.

– Yhteistyössä on Suomen mahdollisuus. Sillä missä päätutkimustyö tehdään ei ole väliä, kunhan vain uutta tietoa syntyy, Ukkonen toteaa.

Raskasta tutkimusryhmän vetäjän roolissa on ajan- ja resurssien puute. On tunne, että aina voisi ja pitäisi tehdä enemmän. Myös tutkimusrahoitus aiheuttaa päänvaivaa.

Ukkosen mielestä on vaikea keksiä Taysia parempaa ympäristöä tutkimukselle. Sairaalan potilasvolyymit ovat riittävät ja ilmapiiri on kannustava. Tutkimustulokset viedään sujuvasti osaksi käytäntöä. Ukkonen on tyytyväinen, että tutkimustyön avulla päivystyskirurgian roolia on saatu nostettua lähemmäksi sen ansaitsemaa tasoa.

Lääkärin uralle vasta aikuisena

Mika Ukkosen polku lääkäriksi poikkeaa tavanomaisesta. Hän kouluttautui ensin ekonomiksi. Halu opiskella lääkäriksi syntyi vasta monen vuoden päästä. Kirurgina hän kokee nyt olevansa unelma-ammatissaan. Aiemmalta uralta mukaan on kuitenkin jäänyt annos taloudellisten näkökulmien havainnointia.

– Kustannuksien arvioimista ei tulisi nähdä sellaisena peikkona, kuin se terveydenhuollon yksiköissä monesti nähdään, Ukkonen sanoo.
– Potilaan tarpeiden mukaan räätälöity ja laadukas hoito on usein myös kustannustehokasta. Huono laatu maksaa, ja jos lisäkannustinta tai -resurssointia hoidonlaadun parantamiseen voidaan saada kustannusten arvioimisen kautta, niin miksi emme tätä hyödyntäisi.

Esikuvikseen tutkijana Ukkonen mainitsee omat väitöskirjaohjaajansa, jotka yhdistävät sujuvasti tutkimuksen ja kliinisen työn sekä näkivät Ukkosessa lupaavan tutkijan. Myös monet muut akateemikot, kuten professori Pertti Saariluoma, olivat saaneet aikaan kipinän asioiden kriittiseen tarkasteluun.

– Ohjaajina meillä on tärkeä rooli saada sama palo aikaiseksi tulevissa osaajissa. Kriittisen ajattelun ja asioiden objektiivisen tarkastelun tulisi olla osa lääkäriyden normia, Ukkonen tähdentää.
– Monipuolisuus työnkuvassa lisää työn mielenkiintoisuutta ja tutkimustyö voi olla kliinikolle myös hyvin palkitsevaa.

Tämä haastattelu on tehty Taysin tutkimuspalveluiden uutiskirjeeseen. Uutiskirjeessä kerrotaan, mitä tutkimusrintamalla tapahtuu ja se ilmestyy noin 6 kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje tästä.

Anna-Mari Martikainen