Hyppää sisältöön
17.6.2019

Tutkimusvastaanoton hyvä ilmapiiri on tutkimustyölle elintärkeää

Taysin TKI-keskuksen tutkimusvastaanotto eli TUVO on luotu palvelemaan sekä tutkijoita että tutkittavia. Taysin alueella FinnMedi 3:ssa sijaitsevan vastaanoton tiloissa kaikki on lähellä, yhden lyhyen käytävän varrella.  Vastaanotolla tehdään pääasiassa kansainvälisiä lääketutkimuksia.

– Kaikki tapahtuu täällä. Täällä tutkittava kohtaa lääkärin, hänelle tehdään laboratoriokokeet, ja hän saa ohjauksen ja lääkkeetkin, tutkimuskoordinaattori Stina Uusitalo kertoo.
– Tutkittavalle on helppoa, kun yhdellä käynnillä voidaan hoitaa monta asiaa.

Tutkimusvastaanotolla ja TKI-keskuksen tutkimuspalveluissa keskiössä ovat potilas, tutkija ja yhteistyökumppanit, kuten lääkeyritykset. Kaikki on pyritty tekemään mahdollisimman vaivattomaksi, jotta  tutkimuksen laadukas toteuttaminen onnistuu. Tähän samaan pyritään toki kaikissa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettavissa tutkimuksissa.  

Stina Uusitalo ja TKI-keskuksen tutkimuspäällikkö Anu Viitala kannustavat uusiakin tutkijoita käyttämään tutkimusvastaanoton palveluita, jotka on tarkoitettu kaikille Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä työskenteleville.

– Jos lääkäri saa toimeksiantajalta pyynnön osallistua tutkimukseen, kannattaa ilman muuta olla yhteydessä, niin katsotaan asiaa yhdessä eteenpäin, sanoo Anu Viitala.
– Sitä varten me olemme, että selvitämme asioita ja hoidamme byrokratian.

Stina Uusitalon tavoitteena on, että kynnys on mahdollisimman matalalla. Tutkimusvastaanotolla ovat kunnossa sekä olosuhteet että ilmapiiri.

– Pyrimme luomaan tänne sellaisen hengen, että kenen vaan on helppo tulla tänne, ja uskon, että yhdessä onnistumme.

stina uusitalo ja anu viitala tutkimusvastaanotto
Tutkimuskoordinaattori Stina Uusitalo ja  tutkimuspäällikkö Anu Viitala

Korkeat vaatimukset, kovaa osaamista

Tutkimusvastaanotolla huolehditaan, että toimeksiantaja, tutkija ja tutkittavat saavat tarvitsemansa palvelut ja jokaisen että tutkimuksen protokollaa noudatetaan. Stina Uusitalo on tärkeä yhdyshenkilö eri tahojen välillä, hän koordinoi kokonaisuutta. Stina toimii myös tutkimushoitajana, ja hän antaa potilaille ohjausta, myös tutkimusvalmisteen ohjauksen ja annon, sekä työstää laboratorionäytteet. Yhteistyö tutkijoiden kanssa on sujunut erinomaisesti. Hyvä tutkija on tutkimushoitajan näkökulmasta vastuullinen, osallistuva ja toimii protokollan mukaan.

– Tiimityötähän tämä on, Stina Uusitalo toteaa.
– Tutkija ei koskaan lähde tekemään kliinistä lääke- tai laitetutkimusta yksin.

Toimeksiantajien vaatimukset ovat suuret. Välineiden pitää olla kalibroituja ja validoituja, ja työntekijöiden pitää osallistua koulutuksiin ja suorittaa erilaisia sertifikaatteja verkkokoulutuksina.

Vuositasolla tutkimusvastaanotolla tehdään noin kymmentä eri tutkimusta. TKI-keskuksessa ja sairaalan toimialueilla on pyritty tekemään uuden tutkimuksen aloittamisesta sujuvaa ja nopeaa. Nyt kaivataan myös tutkimuksentekijöiden seuraavaa sukupolvea PSHP:n palveluksessa olevista lääkäreistä.

– Kiireisestä arkityöstä ei välttämättä ole helppo irtautua tutkimustehtäviin, Stina Uusitalo pohtii.
– Toisaalta yliopistosairaalassa nimenomaan pitäisi kannustaa tutkimuksen tekemiseen.

Potilaiden liki sataprosenttinen sitoutuminen

Tutkimuksien osallistujia haetaan monella tavalla. Tutkijalääkäri ja hoitaja voivat olla etsiä tutkittavia tai hakua tehdään lehti-ilmoituksien tai potilasjärjestöjen kautta. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, ja tutkittavalle pitää antaa mahdollisuus päättää rauhassa, haluaako hän olla mukana. Kun ihminen on kerran saatu mukaan, hän yleensä myös pysyy.

Stinan kokemuksen mukaan suomalaiset ovat erittäin sitoutuneita ja osallistuvia tutkimuspotilaana ollessaan, todella harva jää pois. Monilla osallistujilla motivaatiotekijänä tuntuu olevan se, että voi ehkä helpottaa seuraavan sukupolven elämää, jos uusi lääke saadaan markkinoille.

Tutkittavat eivät saa yleensä palkkioita, ainoastaan matka-, ruoka- ja majoituskulut korvataan toimeksiantotutkimuksissa. Tutkimukseen osallistuvat saavat ensimmäisten joukossa uusia lääkemolekyylejä tai yhdistelmähoitoa. Lisäksi kontrollivastaanotolle ja muihin tutkimuksiin saattaa päästä tiheämmin kuin potilaat yleensä. Jopa vuosien hoitosuhde samaan erikoislääkäriin ja tutkimushoitajaan on harvinainen etuoikeus nykyään.

  

Lopputulos löytyy apteekin hyllyltä

Syksyllä tulee Stina Uusitalolla tulee 15 vuotta täyteen näissä tehtävissä.  Hän on ollut mukana noin 140 tutkimushankkeessa, ja hänet valittiin vuoden tutkimushoitajaksi vuonna 2015. Työ innostaa edelleen, koska se on itsenäistä ja vaihtelevaa. Myös puitteet työn tekemiseen ovat hyvät.

– Potilaat ovat tämän työn helmi, Stina Uusitalo toteaa.
– Ja on kiva huomata, että työllä on merkitystä. Sen huomaa, kun täällä tutkitut lääkkeet tulevat oikeasti markkinoille.

Jos haluat tietää lisää Taysin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksen toiminnasta, tilaa TKI-keskuksen uutiskirje sähköpostiisi.

Anna-Mari Martikainen