Hyppää sisältöön
22.5.2019

Työtä hoidon taustalla - osastonhoitajana Acutassa

Acutan aula vaikuttaa rauhalliselta toukokuisena arkipäivänä. Pihassa on muutama ambulanssi, infopisteessä ei ole jonoa. Ensihoidon väkeä punaisissa työasuissaan vilahtaa käytävällä työntäen paareja. Sähköiset ovet surisevat auki ja kiinni, niiden takana tutkitaan ja hoidetaan. Yläkerrassa on osastonhoitaja Heidi Jokelan työtila. Tuoreen osastonhoitajan toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti henkilöstöhallinto, taustatukena oleminen ja onnistuneen hoidon mahdollistaminen.

Acutassa työskentelee yli 200 omaa työntekijää sekä eri erikoisalojen päivystäviä lääkäreitä ja tukipalveluhenkilöstöä. Kerrallaan työvuorossa on yhteensä noin 50 työntekijää, esimerkiksi lääkäreitä, sairaanhoitajia, lääkintävahtimestareita, osastonsihteereitä, sairaalahuoltajia, potilaskuljettajia ja vartijoita.

Heidi Jokela on toiminut Acutassa osastonhoitajana kolmisen kuukautta. Taysissa hän on ehtinyt työskennellä jo 10 vuotta, ja Acutassakin jo 8 vuotta. Nyt hän toimii yli 200 acutalaisen esimiehenä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi rekrytointi, henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen.

-Johtuen työntekijöiden määrästä, on luonnollista, että ympäri vuoden tulee paljon erilaisten vapaiden järjestelyjä: opintovapaita, perhevapaita, osa-aikajärjestelyjä tai muita, jotka vaativat hallinnollista työtä. Tältä kesältä kesälomasijaisten valinnat on jo tehty, mutta muutokset ovat niihinkin mahdollisia. 

Vaikka kokonaisuus on iso, Jokela pyrkii kuulemaan henkilöstön toiveet - näin vaikkapa lomasuunnittelussa.

-Ideana on, että loma-ajankohdat kiertävät. Se, että henkilöstöä on paljon, lisää myös joustavuutta. Se mikä, on toiselle huono ajankohta voi olla toiselle juuri se sopivin, kertoo Jokela. Toiveiden perusteella pyritään rakentamaan lomajärjestelyistä oikeudenmukainen kokonaisuus.

Työvuorosuunnittelun tekevät apulaisosastonhoitajat, joita Acutassa on viisi. Ylihoitaja vastaa viime kädessä rekrytoinneista.

Jokelan työhön kuuluu myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa. On tärkeää seurata työhyvinvointiin liittyviä mittareita, tulkita niiden signaaleja ja kehittää prosesseja niiden perusteella.

-Pyrimme löytämään työkykyä parantavia ja poissaoloa vähentäviä tapoja työskennellä. Pitkien poissaolojen jälkeen voidaan tarvita työaikajärjestelyjä ja työkokeilun kautta voidaan löytää henkilölle sopiva tehtävä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi tärkeistä työn osa-alueista. Heidi Jokela on itse kouluttautunut sairaanhoitajaksi ja sen jälkeen suorittanut sairaanhoitajan ylemmän korkeakoulututkinnon. Parhaillaan hän opiskelee sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriksi.

Taysin osaamisen kehittämisyksikkö tarjoaa täydennyskoulutuksia alan ammattilaisille ympäri vuoden.

Toivomme, että jatkohoitoon pääsy nopeutuu

Potilaan käynti Acutassa kestää keskimäärin kolme ja puoli tuntia. Ensikontaktin triagehoitajan kanssa saa yleensä alle 10 minuutissa. Hoitoon pääsyyn vaikuttaa se, kuinka ruuhkaa sillä hetkellä on - tämän voi tulija tarkastaa vaikkapa aulassa näkyvästä ruuhkamittarista. Tilanteet vaihtuvat nopeasti, ja potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

-Osa potilaan odotusajasta on sellaista, johon emme täällä valitettavasti voi itse juurikaan vaikuttaa, harmittelee Jokela.

-Odotteluaikaa tulee väistämättä esimerkiksi silloin, kun joutuu odottamaan laboratorio- tai kuvantamistuloksia. Ja lopuksi, kun päivystyksellinen hoito Acutassa on tehty, potilas odottaa kuljetusta kotiin tai jatkohoitoon vaikkapa terveyskeskukseen tai sitten siirtoa Taysin muille osastoille. 

-Sen lisäksi, että kehitämme täällä omaa prosessiamme, toivomme, että myös jatkohoitoon pääsyä saataisiin nopeammaksi.

Acutassa on 65 vuodepaikkaa, joten myös jatkohoitoa odottaviin on varauduttu, mutta tarkoitus ei ole, että potilas jää päivystykseen.

Pitää olla paineensietokykyä

Acutassa työskentelevällä pitää olla paineensietokykyä ja taitoa sietää muuttuvia tilanteita. Työssä tehdään nopeita päätöksiä ja kohdataan ongelmatilanteita.

-Täällä potilaskontaktit ovat lyhyitä verrattuna moneen muuhun hoitotyöhön. Saman vuoron aikana henkilöstö kohtaa monia potilaita.

Kokenut acutalainen nauttii työstään ihmisten kanssa ja haluaa, että Acuta on tulevaisuudessa nykyistäkin parempi paikka potilaalle.

-Viime kädessä me kaikki olemme täällä potilaita varten, mutta minulle henkilökunta on se tärkein. He huolehtivat siitä, että potilas hoidetaan hyvin. Minun tehtäväni on tukea heitä.

-Täällä on sitoutunut huippuhenkilökunta, joka on kokenut paljon muutoksia viime vuosina, hehkuttaa Jokela.

Kesä on lähestymässä ja Acutan yöt ja viikonloput ovat silloin vilkkaampia kuin talvisin. Kesätapahtumat tai hellekaudet voivat näkyä potilasmäärien nousuna.
 

Kiinnostuitko Acutasta työpaikkana? Voit olla suoraan yhteydessä Heidi Jokelaan, etunimi.sukunimi(at)pshp.fi

Katso avoimet työpaikat

Paula Pasanen