Hyppää sisältöön
Siirrymme vähitellen käyttämään Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustoa »
28.10.2019

Väitöskirjatutkija Meeri Honkanen:
Uuden tiedon tuottaminen tuntuu mielekkäältä

Väitöskirjatutkija , lääketieteen lisensiaatti Meeri Honkasen infektiotautien alaan kuuluva väitös tekonivelinfektioista on pian lähdössä tarkastettavaksi, ja väitöstilaisuus on keväällä 2020. Väitöstutkimustaan Honkanen aloitteli vuonna 2013 ja varsinaisesti tutkimus alkoi seuraavana vuonna.

–Kyseessä on rekisteritutkimus, jossa on yhdistetty eri rekistereistä tekonivelinfektioihin liittyviä tietoja. Potilaita ei siis suoraan ole ollut mukana, Meeri Honkanen valottaa.
–Tutkimuksen vahvuutena on kansainvälisessäkin mittakaavassa suuri potilasaineisto. Tietoja on noin 23 000 leikkauksesta yli 10 vuoden ajalta.

Rekisteritutkimuksella on selkeät etunsa, mutta myös haasteensa. Rekistereihin on aikanaan kerätty potilaalta tietyt tiedot, esimerkiksi määrättyjen verikokeiden tulokset, eikä niitä voi jälkikäteen täydentää. Aineistoa on saatu muun muassa Tekonivelsairaala Coxasta ja Kelan lääkerekisteristä, ja Meeri Honkanen on analysoinut sitä SPSS-tilasto-ohjelmalla.

Opin kyllä opiskeluaikana SPSS:n perustaidot, mutta paljon on ollut myös uutta opittavaa, ja olen saanutkin onneksi kokeneemmilta käyttäjiltä apua, Honkanen kertoo.
Taysin Tietohallinnosta olen saanut nopeasti käyttööni tarvitsemiani tietokoneajoja esimerkiksi laboratoriotuloksista tai hoitoilmoituksista.

Väitöskirjatutkija Meeri Honkanen

Väitöskirjatutkija, lääketieteen lisensiaatti Meeri Honkanen sanoo, että Taysin ilmapiiri kannustaa työntekijöitä tutkimuksen pariin. © Kuva: Anna-Mari Martikainen

Ohjausryhmä tukena

Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi valmistunut Meeri Honkanen piti väitöskirjan tekemistä luontevana jatkona opinnoille ja kliiniselle työlle.

–On mielekästä tuottaa uutta tietoa, Honkanen perustelee.
–Lisäksi yliopistollisessa sairaalassa on sellainen ilmapiiri, joka kannustaa tekemään tutkimusta kliinisen työn rinnalla.

Honkanen kiittelee tutkimuksensa ohjausryhmää, joka on ollut tukena sekä tutkimussuunnitelman huolellisessa laadinnassa että koko tutkimuksen ajan. Virallisia tapaamisia on kerran vuodessa, ja samassa työpisteessä työskenteleviltä ohjausryhmän jäseniltä on voinut myös ohimennen kysyä asioista. Myös työnantaja saa kehut työn ohessa väitöskirjaansa tekevältä Meeri Honkaselta.

–Olen saanut joustavasti tutkimusvapaata, jota olen pitänyt enintään kuukauden jaksoissa muutamaan otteeseen, Honkanen sanoo.

Tutkimus voi myös yllättää

Honkasen väitöskirja muodostuu neljästä tieteellisestä artikkelista. Kokonaisuuden merkittävimpänä tuloksena hän pitää sitä, että tuloksien mukaan ennen tekonivelleikkausta oireettomilta potilailta ei kannata tutkia virtsanäytettä. Honkasen tulos vahvisti aikaisempia löydöksiä.

–Virtsanäytteen bakteerikasvun selvittämisellä tai hoitamisella oireettomilla potilailla ennen leikkausta ei ole merkitystä tekonivelinfektion ilmaantuvuuden kannalta, Honkanen toteaa
–Esimerkiksi Coxassa tämä merkitsee vuositasolla, että 3000 potilaalta ei tarvitse tutkia virtsanäytettä.

Hienoisena yllätyksenä sen sijaan tuli tulos, jonka perusteella suun kautta otettavien antibioottien käyttö ennen tekonivelleikkausta liittyy vähentyneeseen tekonivelinfektioriskiin. Tulos oli erilainen kuin oli ennakoitu. Honkanen sanoo, että nyt jäädään odottelemaan, mitä muualla tehtävissä tutkimuksissa ilmenee. Itsekin Honkanen aikoo jatkaa tutkijana kliinisen lääkärintyön rinnalla. Pari uutta artikkeli-ideaa on jo mielessä.

–Siitä saa onnistumisen fiiliksiä, kun pystyy tuottamaan uutta tietoa, Honkanen pohdiskelee.
–Lääkärin työ perustuu tutkittuun tietoon, ja on hyvä olla itse myös antavalla puolella sen suhteen.

Tämä haastattelu on tehty Tays TKI-keskuksen uutiskirjettä varten. Tilaa uutiskirje sähköpostiisi.

Anna-Mari Martikainen