Julkaistu 12.3.2020

Tays Hatanpää toimii lähivuosinakin lähes nykyisellä laajuudella

Taysin toiminta Tampereen Hatanpäällä jatkuu lähivuosina lähes nykyiseen tapaan. Sen sijaan pitkällä aikavälillä sellaiset toiminnat, jotka eivät välittömästi tue perusterveydenhuollon toimintaa, on tarkoituksenmukaista siirtää Hatanpäältä Tays Keskussairaalan alueelle. Osa erikoissairaanhoidon toiminnasta on sellaista, joka hyötyy keskittämisestä yhteen toimipisteeseen.

Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli tällä viikolla Tays Hatanpään tulevaisuutta osana uudistamisohjelman jatko-osan valmistelua. Hallitus linjasi, että nopealla aikavälillä tehdään vain pieniä toiminnan siirtoja, joista ei tule uusia vuokrakustannuksia sairaanhoitopiirille.

Luovutaan Hatanpään C-rakennuksesta

Nopean aikataulun mukaisesti Hatanpäältä Keskussairaalan alueelle siirretään hematologian poliklinikka, korvapoliklinikka ja näönkuntoutus. Hematologian poliklinikka siirtyy Keskussairaalan uuteen F-rakennukseen syyskuussa 2020. Hatanpään korvapoliklinikka siirtyy Keskussairaalan kuulokeskuksen yhteyteen maaliskuussa 2020. Lisäksi näönkuntoutus palaa Hatanpäältä Keskussairaalan alueelle myöhemmin päätettävänä ajankohtana.

Nämä ratkaisut mahdollistavat Hatanpään C-rakennuksesta luopumisen. Rakennuksessa on vuokrattuna Taysille tuhat neliötä tilaa, jonka vuokra on noin 300 000 euroa vuodessa.

Pitkän aikavälin ratkaisuna keskittäminen

Aikaisintaan vuosikymmenen loppua koskevan uudistamisohjelman pohjaksi hallitus päätti, että osa Hatanpään toiminnoista suunniteltaisiin siirrettäväksi sote-uudistuksen linjausten pohjalta perusterveydenhuollon toiminnaksi.

Sen sijaan koko Hatanpään leikkaus- ja poliklinikkatoiminta sekä tukipalvelut siirtyisivät Keskussairaalaan. Kustannuksia laskettaessa on huomioitu, että joka tapauksessa 2030-luvun kuluessa tiloja Hatanpäällä tulisi ryhtyä modernisoimaan sekä kiinteistölähtöisistä että toimintolähtöisistä syistä.

Suunniteltaessa Tays Keskussairaalan uudistamisohjelman jatkoa on selvitettävä kaikki eri näkökohdat, jotka voivat vaikuttaa hoitoyksiköiden kokoihin. Hatanpään toiminnat ovat yksi keskeinen niihin vaikuttava tekijä. Päätökset varsinaisista investoinneista tehdään erikseen.

Hallitus totesi maanantain kokouksessaan, että valmistelua jatketaan erityisesti Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sote-valmistelun kanssa. Tavoitteena on, että uudistamisohjelman jatko-osaa käsiteltäisiin hallituksessa loppuvuodesta.