Tietosuoja

Noudatamme Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR). Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jonka myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on kokonaisvastuu myös yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava@pshp.fi
Puhelin 03 311 69090